Spadkobiercy członków OFE otrzymali już ponad 1,2 mld zł z kont emerytalnych

Z  analizy  Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych wynika, iż   w latach 1999 – 2011 z   kont w OFE  zmarłych 153 tys. członków otwartych funduszy emerytalnych  do spadkobierców lub osób wskazanych trafiło 1 mld 90 mln zł netto (z podatkiem  ponad 1,2 mld zł) - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.06.2012 r.).
W opinii  przedstawicieli OFE,  "w rzeczywistości kwota wypłat mogłoby to być wyższa, gdyby nie fakt, że część spadkobierców czy członków rodzin nie zgłasza do OFE informacji o śmierci bliskich, więc nie korzysta z możliwości dziedziczenia oszczędności" - pisze dziennik.
Jak przypomina gazeta, połowa środków, które zgromadził na swoim rachunku  zmarły członek OFE  jest przekazywany  na rachunek współmałżonka  (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej), powiększając jego kapitał emerytalny, a reszta wypłacana najbliższym, zgodnie z prawem dziedziczenia lub wskazaniami zmarłego.
"Rz" zauważa, że  w przypadku wypłat gotówkowych  pieniądze z funduszu spełniają więc funkcję ubezpieczeniową – osoby uprawnione otrzymują kilkanaście lub kilkadziesiąt tys. zł  po śmierci osoby bliskiej, jeśli ta nie miała polisy na życie. Warto pamiętać - podkreśla gazeta, że od maja 2011 r.  podlegają dziedziczeniu także pieniądze gromadzone na nowym subkoncie w ZUS (wypłata środków zgromadzonych na subkoncie w ten sam sposób, w jaki wypłaty dokonało OFE).

Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne zamiast renty  z  ZUS ?

Ubezpieczony przebywający na długim zwolnieniu lekarskim zamiast renty otrzyma świadczenie rehabilitacyjne. Po zakończeniu jego pobierania i powrocie do pełni sił będzie mógł wrócić do pracy - twierdzi  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 19.06.2012 r.).  Jeżeli  pracownik po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego przez maksymalny okres nadal nie może wrócić do pracy ( po upływie 182 dni lub 270 dni w wypadku  gruźlicy czy ciąży), a  lekarz orzecznik uzna, że osoba chora może pracować po odbyciu rehabilitacji, ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne. Jednak  warunkiem jest - pisze "DGP" - że ubezpieczony złoży taki wniosek, korzystając z druku ZUS Np-7. I tak, do  wniosku o świadczenie powinny być dołączone  zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego, niekiedy  wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) czy  decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego – w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową - informuje gazeta. Dziennik podkreśla, iż świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez rok (np. może wynosić 3 – 5 miesięcy). Przysługuje ono za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy."Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego uzyskania niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek. W przypadku pracowników musi być ono wystawione na druku ZUS Z-3" - informuje "DGP". Jego wysokość  jest uzależniona od podstawy wymiaru wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiły podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego przyjmowana jest zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT