Sprawa opłat OFE przesunięta o miesiąc

Nadal nie rozstrzygnięto sprawy opłat pobieranych przez OFE. A jest to problem, nad którym szeroko  dyskutowano na posiedzeniu Komisji Trójstronnej - informuje "Parkiet" (Nr z 28.03.2009 r.). Jak pisze gazeta,  Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, rozesłała do członków Komisji pismo z dołączonym projektem ustawy oraz uzasadnieniem przyjętymi przez rząd 3 marca br.. Członkowie Komisji i partnerzy nie mieli jednak okazji się z nimi wcześniej zapoznać i przyznali  sobie  kolejny miesiąc na zapoznanie się tymi dokumentami.
Wprawdzie na posiedzeniu Komisji  PKPP Lewiatan namawiał partnerów społecznych, aby zająć się tylko opłatami od składki, jednak sprawę limitu opłat za zarządzanie zaproponował pozostawić na przyszłość. Innego zdania było OPZZ, które obstaje przy jak najszybszym obniżeniu opłat.

Jakie ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zawiesiła działalność gospodarczą

Zawieszający firmę może skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny lub dobrowolnie płacić na NFZ. Wolno mu też zadbać o emeryturę - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 28.03.2009 r.).Według dziennika, przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą zawieszać działalność od 20 września 2008 r. na czas od jednego do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia nie płaci się obowiązkowych składek społecznych i zdrowotnych. Prawo do świadczeń zdrowotnych kończy się po 30 dniach od wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego z własnej działalności. Oczywiście, jeśli dana osoba nie ma do niego innego tytułu, np. umowy o pracę. A potem? Najprościej zgłosić przedsiębiorcę jako członka rodziny (co nic nie kosztuje). W ten sposób np. mąż może skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego pracującej żony.
Jeśli nie ma bliskich, pozostaje zawarcie z NFZ umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielne opłacanie składki od co najmniej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału,  łącznie z wypłatami z zysku. W IV kwartale 2008 r. wyniosło ono 3322,09 zł. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest wyższa niż przy obowiązkowym ubezpieczeniu przedsiębiorcy. Wyższa jest więc i sama składka. Za marzec zapłaci on 298,99 zł, zaś składka z działalności opłacana obowiązkowo wynosi za marzec 224,24 zł. Gazeta podkreśla, że nie ma możliwości, aby w okresie zawieszenia zarejestrować się jako bezrobotny i z tego tytułu korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie bowiem z aktualnym stanowiskiem MPiPS,  zawieszający nie może się zarejestrować jako bezrobotny, gdyż pozostaje w ewidencji. Jeśli przedsiębiorca chciałby uzyskać taki status, musi najpierw wyrejestrować działalność.
Zawieszający mogą także rozważyć dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

OFE będą mogły kupować akcje prywatyzowanych spółek

Ministerstwo Skarbu Państwa  chce zaproponować OFE kupno akcji prywatyzowanych spółek - informuje "Dziennik.WSJ Polska"(Nr z 30.03.2009 r., powołując się na Aleksandra Grada, ministra Skarbu Państwa.  Według gazety, miałyby być one sprzedawane po preferencyjnych cenach. Zgodnie ze wstępnymi planami resortu -  zauważa dziennik - sprzedaż akcji po preferencyjnych cenach odbywałaby się jednak pod kilkoma warunkami. Jeden z nich dotyczy podziału zysku z MSP. Kiedy po określonym terminie notowania akcji sprywatyzowanej spółki osiągnęłyby określony pułap, wówczas fundusz musiały się dzielić zyskiem właśnie ze Skarbem Państwa.
Zarządzający OFE na razie nie komentują pomysłu MSP.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT