Środki w OFE będą bezpieczne?

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  trwają prace nad regulacjami, które zapewniłyby bezpieczeństwo środkom gromadzonym na emeryturę – pisze dziennik „Polska” (Nr z 14.10.2008 r.). W opinii  Łukasza Dajnowicza z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),   przede wszystkim zostanie wprowadzony zapis prawny, który zabroni OFE ryzykownego inwestowania środków  tych osób, które są tuż przed przejściem na emeryturę.
Zdaniem Roberta Gwiazdowskiego z Centrum im. Adama Smitha – pisze dziennik -  ważne jest jednak przy tym, aby równocześnie pozwolić na agresywne inwestowanie środków z OFE zgromadzonych przez  ludzi młodych, aby mieli szansę zarobić, zanim wejdą w wiek emerytalny.
Tylko w ciągu dwóch pierwszych dni kryzysu finansowego środki gromadzone w OFE skurczyły się o 2 mld zł.

ZUS powinien uwzględniać przy wyliczeniu emerytury nową kwotę bazową  w części socjalnej

Osoba, która pracowała 30 miesięcy na wcześniejszej emeryturze, może otrzymać wyższe świadczenie – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 13.10.2008 r.). Sąd Najwyższy w uchwale z 8 maja 2008 r. (sygn. I UZP 1/08)  stwierdził bowiem, że ZUS powinien uwzględniać nową kwotę bazową w części socjalnej,  stanowiącej 24 proc. kwoty bazowej i w części stażowej, obliczanej na podstawie okresów składkowych i nieskładkowych oraz wskaźnika wynagrodzenia ze wskazanego przez emeryta okresu – podaje dziennik. Mniej korzystna dla emerytów i rencistów uchwała SN w składzie siedmiu sędziów (z 14 czerwca 2006 r., sygn. I UZP 3/06) stanowi, że w momencie przeliczania świadczenia wstawia się nową kwotę bazową (z dnia złożenia wniosku o przeliczenie) tylko do części socjalnej emerytury. Dzięki temu, osoby, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę pracowały przez 30 miesięcy, w momencie ukończenia 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn mogą je przeliczyć z wykorzystaniem nowej – wyższej kwoty bazowej (w myśl art. 53 ust. 3 i 4 ustawy emerytalnej). SN zwrócił uwagę, że przepisy ustawy emerytalnej nie dają podstaw do stosowania przy przeliczaniu części stażowej starej kwoty bazowej, ponieważ regulacja zawarta w art. 53 zawiera normę szczegółową w stosunku do ogólnych zasad obliczania emerytur. Tymczasem ZUS stoi na stanowisku – pisze „Rzeczpospolita”(Nr z 13.10.2008 r.)  , że uchwała SN w składzie trzech sędziów z maja tego roku nie ma mocy zasady prawnej i wiąże ZUS tylko w tej konkretnej sprawie, w której została podjęta. Pozostałym osobom przelicza więc wcześniejsze emerytury z wykorzystaniem nowej kwoty bazowej tylko w części socjalnej świadczenia, część stażową pozostawiając bez zmian.

Emerytury pomostowe nie mogą  zastąpić wcześniejszych emerytur

Wcześniejsze emerytury nie mogą zostać zastąpione pomostowymi. I żaden projekt nowych przepisów, które mają obowiązywać od początku przyszłego roku, nie przewiduje przedłużenia tych uprawnień – twierdzi Aleksandra Wiktorow, była prezes ZUS w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” (Nr z 13.10.2008 r.). W jej opinii, jeśli więc kobieta do końca br.  nie skończy 55 lat i nie będzie miała 30 lat stażu, nie uzyska prawa do wcześniejszej emerytury na dotychczasowych zasadach. Zniesienie tych specjalnych uprawnień dla kobiet jest  ze wszech miar słuszne – twierdzi Wiktorow. Jednak była prezes ZUS obawia się błędów, wynikających z tego, że tak trudne nowelizacje, jak np. projekt ustawy o emeryturach kapitałowych  są przyjmowane przez komisje po dwóch dniach pracy i nie ma mowy o wnikliwym ich rozpatrywaniu. Takie tempo zmian stawia też w trudnej sytuacji ZUS – mówi Wiktorow – ponieważ jest brak czasu na przeszkolenie pracowników i przygotowanie nowych rozwiązań w systemie informatycznym. Umowy z firmami zewnętrznymi o wprowadzenie zmian w systemie informatycznym można zawrzeć dopiero, gdy prezydent podpisze nowe ustawy. Dlatego dostosowanie tego systemu nastąpi w połowie 2009 r. przyszłego roku. Podkreśla,  że doświadczenia z 1999 r. nikomu nie dały do myślenia. Reformy emerytalnej nie można wdrożyć od ręki. ZUS musi mieć czas, żeby to zrobić dobrze. Prowizorki dużo więcej kosztują, generują też błędy, które trzeba później latami wyjaśniać – mówi była prezes ZUS.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT