Stan hipotetycznego konta najwyższy w Generali OFE

Generali OFE zostało liderem pod względem wartości hipotetycznego konta emerytalnego w kwietniowym  rankingu otwartych funduszy emerytalnych przygotowanym przez  Analizy Online - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 15.04.2009 r.). Wartość konta członka tego najlepszego - w tej kategorii - funduszu wyniosła 18 888 zł. Natomiast druga lokata przypadła Pekao OFE, zaś na trzecim miejscu uplasował się Allianz Polska OFE. Według szacunków AO - pisze "GU" -   od sierpnia 1999 r. do marca 2009 r. na rachunek emerytalny w każdym otwartym funduszu emerytalnym wpłynęło 116 składek, co dało łączną kwotę w wysokości 15 557 zł. Zaś po potrąceniu wszystkich opłat od wpłaconych składek, pozostała kwota została przeliczona na jednostki rozrachunkowe, według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Przy tym, liczba jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji, pomnożona przez wycenę tych jednostek (wg stanu na ostatni dzień marca br.), dała ostateczną wartość hipotetycznego konta w poszczególnych funduszach.
Według "GU",  na ostateczną ocenę znaczący wpływ miały zarówno stabilność wypracowanych przez fundusz wyników, jak i bezpieczeństwo długoterminowych inwestycji. Wartość hipotetycznego konta była m.in. oparta na regularnym oszczędzaniu od początku istnienia OFE (sierpień 1999 r.) do końca marca br.

OFE dostaną ofertę zakupu  obligacji KFD

Bank Gospodarstwa Krajowego  pracuje nad prospektem emisyjnym obligacji, środki z których już w czerwcu br. zasilić mają Krajowy Fundusz Drogowy - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 11.04.2009 r.). Wartość pierwszej transzy obligacji ma  wynieść  4,5 mld zł. Papiery mają być zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa. Według Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz, wiceminister infrastruktury, nie jest wykluczone, że  specjalna oferta zakupu tychże  obligacji zostanie przygotowana dla otwartych funduszy emerytalnych . Zarządzający OFE nie wykluczają, że będą kupować papiery emitowane dla KFD. Wszystko jednak zależy od tego, jaka będzie ich konstrukcja, warunki ich emisji, jaki będą miały okres zapadalności i czy i w jaki sposób będzie następować ich potencjalna egzekucja należności.  Radosław Stępień, wiceminister infrastruktury, podkreślił, że chce, aby oferta była dla OFE jak najlepsza. Stwierdził, że ministerstwo będzie proponowało takie warunki kupna obligacji, które długofalowo będą dla OFE atrakcyjne.

ZUS oddaje składki do OFE

ZUS przekazał do otwartych funduszy emerytalnych  w  przedświątecznym tygodniu 102,1 mln zł - donosi "Parkiet" (Nr z 14.04.2004 r.). Zdaniem gazety, kwota ta jednak mogła być o 151 tys. zł  wyższa, gdyby nie odliczenia nienależnie nadpłaconych składek. Jest to efekt czyszczenia systemu ze zdarzeń z ostatnich 10 lat - twierdzi  dziennik. W bieżącym  roku ZUS wycofał już z tego tytułu z OFE 381 tys. zł, z czego 344 tys. zł stanowiły składki, natomiast pozostałą  odsetki oraz prowizje ZUS.  W opinii Grzegorza Chłopka, wiceprezesa zarządu ING PTE,  na razie nie są to duże kwoty. Jak twierdzi prezes Chłopek, docelowo konieczny będzie zwrot przez  OFE blisko  1,54 mld zł.

KE pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za ograniczenia limitów zagranicznych inwestycji OFE

Komisja Europejska pozwała  Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu za ograniczenia ustawowe dotyczące inwestycji OFE - alarmuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 15.04.2009 r.).W opinii KE, Polska dopuszcza  w ten sposób do  ograniczenia swobodnego przepływu kapitału. Tymczasem zgodnie z traktatem europejskim,  prawodawca może ustalać limity ograniczające agresywne strategii inwestowania. Jednak w przypadku Polski  5 proc-owy.  limit na aktywa lokowane za granicą nie jest zgodny z zasadą proporcjonalności oraz  nie służy ochronie członków OFE - pisze gazeta. Dziennik przypomina, że na  zmianę zasad dotyczących inwestycji OFE rząd miał dużo czasu, bo pierwsze sygnały ostrzegawcze Bruksela wysyłała już półtora roku temu. Wtedy nikt się jednak  tym nie przejął . Według "Wyborczej", kryzys finansowy pokazał słabość takiego myślenia.  Co więcej - podkreśla dziennik - zdaniem wielu ekspertów inwestowanie za granicą mogło nawet ograniczyć straty przyszłych emerytów, albowiem dojrzałe europejskie parkiety traciły mniej niż warszawska giełda."Wyborcza" pisze, że teraz rząd powinien szybko podnieść limity. "W przeciwnym razie Trybunał oceni polskie przepisy i jeśli uzna, że są niezgodne z unijnymi, zapłacimy za to wszyscy. Z podatków" - ostrzega gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT