Straty OFE w styczniu 2013 r.

W styczniu 2013 r.  średnia wartość  jednostek rozrachunkowych OFE spadła o 0,33 proc.. zaś  niewielki wzrost wartości jednostek odnotowały  Generali OFE i OFE Polsat - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.02.2013 r.). .Według dziennika, do strat OFE (straciło 12 z 14 funduszy) przyczyniły się  spadki cen akcji oraz wzrost rentowności obligacji. I tak,  największe odnotowały  Aegon  (– 0,81 proc.) oraz  Allianz Polska (– 0,64 proc.), zaś najmniej OFE PZU (– 0,24 proc.), Amplico, PKO BP Bankowy i ING – po 0,27 proc. 
O  0,6 mld zł spadła też łączna wartość aktywów netto towarzystw. .
Jak pisze "DGP", "o ile pogorszenie sytuacji na rynku obligacji nie stanowi dla zarządzających zaskoczenia (...),  to giełdowa korekta może zmienić ich prognozy. Liczyli bowiem, że w tym roku akcje będą motorem wzrostu wartości jednostek. Ale ostatnie dane o gospodarce mogą oznaczać, że na oczekiwane już w drugiej połowie roku ożywienie przyjdzie poczekać".

ZUS nie ma potrzeby  zapożyczania się  w bankach komercyjnych

Zdaniem Zbigniewa Derdziuka, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury Polaków będą takie, jakie płaciliśmy składki emerytalne. Prezes ZUS  powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z  04.02.2013 r.), że  "osoba odkładająca na emeryturę przez średnio 40 lat wpłaca  19,52 proc. swojej pensji, które są zapisywane na jej koncie w ZUS i corocznie waloryzowane". Derdziuk szacuje, iż  odpowiada to   mniej więcej 8 rocznym pensjom; z nich  obliczana jest emerytura, która  - wynika z szacunków ZUS - obecnie średnio pobierana ponad 20 lat. 
W opinii prezesa Derdziuka,  "dla nikogo nie jest tajemnicą, że wpływy ze składek emerytalnych aktywnych zawodowo nie wystarczają na wypłaty bieżących świadczeń".  FUS rokrocznie zasilany jest dotacją ( w 2013 r. zaplanowana ona jest w wysokości 37 mld zł.) Ponadto, Minister finansów uznał, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej lepiej jest zwiększyć rezerwę przeznaczoną na wypłaty emerytur i rent,  niż w trakcie roku uchwalać poprawkę do ustawy budżetowej Wynosi ona obecnie 12 mld zł. Szef ZUS uważa - podaje "DGP" - iż  ustalenie limitu pożyczki dla FUS  nie przesądza, że te środki zostaną uruchomione. Środki te mają  pochodzić  z długu, jaki zaciągnie państwo, czyli "minister finansów na taką kwotę będzie mógł wyemitować obligacje Skarbu Państwa"  - mówi prezes Derdziuk w gazecie. W jego opinii, obecnie ZUS nie ma potrzeby  zapożyczania się  w bankach komercyjnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT