Subfundusze czy OFE B?

Lepiej, aby dodatkowe fundusze w ramach funduszy emerytalnych powstały jako osobne OFE typu B lub C, czy jako subfundusze - pyta "Pakiet"(Nr z 08.05.2009 r.) ?  Minister  pracy Jolanta Fedak  wysłała pismo do członków zespołu międzyresortowego i Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE),  dotyczące rozwiązań w sprawie tzw. OFE B, czyli osobnych  funduszy z osobowością prawną,  w których  lokowane byłyby oszczędności osób zbliżających się do emerytury. Dziennik pisze, powołując się na to pismo resortu pracy, ze zalety powołania OFE B to  przede wszystkim  możliwość wykorzystania obecnych przepisów i procedur dotyczących OFE oraz gwarancja wyższego bezpieczeństwa i przejrzystości przepływów finansowych. Natomiast plusem  powołania subfunduszy mogą być  przewidywane ich niższe koszty. Zdaniem  gazety, resort pracy prawdopodobnie wolałby ten drugi wariant, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego nie jest zwolennikiem subfunduszy.  

Ile wzrośnie  emerytura po ponownym przeliczeniu ?

O 2 zł wyższą emeryturę uzyskała osoba,  która do częstochowskiego ZUS złożyła wniosek o przeliczenie emerytury i jej podwyższenie. Okazuje się, że na podwyżkę świadczenia, w dodatku niewielką, może liczyć średnio tylko co dziesiąta osoba składająca wniosek. Tymczasem zaniżone świadczenie emerytalne czy rentowe ma około miliona Polaków, których  dokumentacja płacowa z firmy, gdzie pracowali, nie istnieje - donosi "Polska"(Nr z 09.05.2009 r.).  Dlatego nie mogą dziś udowodnić swoich dawnych zarobków i mają  zaniżoną podstawę wymiaru świadczenia. Jednak na mocy znowelizowanych przepisów o świadczeniach z ZUS, od początku br. wiele osób składa wnioski o ponowne przeliczenie emerytury.
W oddziale ZUS w Częstochowie - na około 2.400 wniosków o zastosowanie płacy minimalnej - 70-80 proc. osób otrzymało odmowę podwyższenia świadczenia. Jak podaje dziennik,  powodów odmowy jest wiele. Trzeba mieć przede wszystkim świadectwo pracy świadczące o zatrudnieniu, a  minimalne wynagrodzenie nie brane jest w ogóle pod uwagę, jeśli osoba przebywała na urlopie bezpłatnym, ani wówczas, gdy przywrócono ją do pracy na podstawie wyroku sądu pracy i zaliczono czas pozostawania na bezrobociu jako okres ubezpieczenia. Na wielkie kwoty podwyżki świadczeń liczyć nie można. Średnio po przeliczeniu jest to  20-30 zł - pisze gazeta, powołując się na  Ewę Jęczmyk, rzeczniczkę ZUS w Częstochowie.
ZUS dokonuje przeliczenia podstawy wymiaru emerytury lub renty ostatnio przyjętej do obliczenia świadczenia; ma na wydanie nowej decyzji 60 dni.
Emerytura lub renta w nowej, przeliczonej wysokości będzie przysługiwać od 1 stycznia 2009 r. pod warunkiem, że złożymy wniosek w tym roku. Ustawa nie przewiduje nadpłaty za minione lata. Po złożeniu wniosku w 2010 r., świadczenie będzie wyższe od pierwszego dnia miesiąca, w którym do ZUS trafi  wniosek o przeliczenie.

Mało kobiet korzysta z okresowej emerytury kapitałowej

Od 2009 r. są wypłacane pierwsze świadczenia na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507). Warunkiem przyznania okresowej emerytury kapitałowej jest ukończenie 60 lat i zgromadzenie na rachunku OFE kwoty 20-krotności świadczenia pielęgnacyjnego (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura). Do końca lutego br. wynosiła ona 3263,20 zł, a od 1 marca br. – 3462 zł. Tymczasem, według "Rzeczpospolitej"(Nr z 07.05.2009 r.), tylko połowa kobiet ubiegających się o świadczenia na nowych zasadach otrzymuje okresowe emerytury kapitałowe ze środków z OFE wynoszące od 14,89 do 227,31 zł. Dlaczego ?  Ubezpieczone nie zgromadziły bowiem minimalnej sumy środków, która jest wymagana, aby otwarty fundusz emerytalny zaczął finansować swoją część emerytury - twierdzi gazeta. Dziennik szacuje się, że około 1,5 tys. kobiet będzie mogło w tym roku ubiegać się o taką emeryturę, ale dotychczas  o świadczenia do ZUS wystąpiło ich tylko 55, z tego  28 nie  zgromadziło na rachunku w swoim OFE minimalnej kwoty. Środki te OFE przekazuje  na FUS. a  ZUS ewidencjonuje je na koncie ubezpieczonego jako składki emerytalne. Powiększają one podstawę obliczenia świadczenia zgodnie z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W rezultacie te osoby dostają tylko świadczenie z pierwszego filara. Jest ono obliczane jako iloraz zwaloryzowanych kapitału początkowego i składek przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku, w którym ubezpieczony przechodzi na emeryturę. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje do ukończenia 65 lat.

W 2008 r. PTE zarobiły łącznie 0,7 mld zł netto, ale średnia ważona stopa  zwrotu spadła

Mimo dużych strat OFE na giełdzie , zarządzające nimi PTE  zarobiły w 2008 r. 0,7 mld zł netto - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 08.05.2009 r.), powołując się na informacje opublikowane przez GUS. Według gazety, w ub.r. ZUS przekazał do funduszy emerytalnych prawie 20,5 mld zł składek oraz 0,5 mld zł odsetek, choć na blisko 5 proc. rachunków w OFE nie wpłynęła żadna składka. Aktywa OFE pod koniec grudnia 2008 r. szacowano na 138,8 mld zł, to znaczy że spadły one o  1,8 proc w porównaniu z  2007 r. Natomiast  zobowiązania ogółem zmalały o 17,6 proc. Aktywa netto funduszy wynosiły 138,3 mld zł, i spadły o 1,3 proc. w skali roku. Z danych GUS wynika, że  obligacje w portfelu inwestycyjnym OFE stanowiły  ponad 75 proc. ich portfela i wynosiły  103,8 mld zł (ich udział w porównaniu z 2007 zwiększył się aż 15,2  proc.).  W tym w obligacjach  skarbowych o stałym oprocentowaniu OFE ulokowały 84,2 mld zł . Natomiast  akcje spółek stanowiły niespełna 22 proc. portfela inwestycyjnego funduszy - .29,2 mld zł w akcjach notowanych na GPW, czyli  o 18. 89 mld zł mniej niż przed rokiem. Według GUS, fundusze emerytalne  inwestowały przede wszystkim w spółki w sektorze paliwowym - ok. 3,1 mld zł, zaś akcje spółek w sektorze budownictwa, deweloperów i akcje w sektorze przemysłu metalowego stanowiły łącznie 5,1 mld zł; akcje sektora finansowego i  akcje sektora przemysłu po 10,6 mld zł. Pozostałe akcje warte 8,2 mld zł   OFE ulokowały w spółki sektora usługowego, a w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe  3,0 mld zł (wzrost o 2,2 proc. w porównaniu z 2007 r.). Zaledwie 0,7 proc. wartości portfela inwestycyjnego czyli kwotę 1,0 mld zł  fundusze zainwestowały za granicą.
Jak podaje dziennik, średnia ważona stopa zwrotu za okres od 30.09.2005 r. do 28.09.2008 r. wyniosła 12,6 proc. i w stosunku do  2007 r. spadła ona o blisko  40 proc. Koszty zarządzania funduszami przez PTE wzrosły do ok. 1,1 mld zł (wzrost o 9,1 proc).
Według GUS,  w 2008 r. OFE miały 13,8 mln członków, o 5,4 proc więcej niż rok wcześniej. Prawie 8,8 mln osób należało  do czterech największych funduszy.

Aktywa OFE odrabiają spadki

Po wielomiesięcznych spadkach aktywa otwartych funduszy emerytalnych odrabiają straty.  Wartość aktywów OFE w kwietniu 2009 r. sięgnęła 145 mld zł. Była zatem wyższa o 7,8 mld zł niż w marcu br. - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 06.05.2009 r.). Jak wyjaśnia dziennik, w wyniku  zwyżek na warszawskiej giełdzie w  kwietniu br.  ceny akcji wzrosły średnio o ponad 20 proc. W rezultacie największy wzrost aktywów odnotowały OFE Polsat ( wzrost o 7,1 proc.), OFE ING (wzrost o 6,2 proc.) oraz OFE Generali (wzrost o 6,1 proc.). Natomiast najmniejsze wzrosty aktywów  odnotowały  OFE Allianz (wzrost o 4,7 proc.) oraz  OFE Pekao (wzrost o 4,8 proc.) - wylicza gazeta. "Rzeczpospolita" podkreśla jednak, że eksperci  nie przewidują jednak, aby w następnych miesiącach aktywa OFE powiększały się  tak szybko.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT