Sytuacja demograficzna w Polsce nieprzyjazna emerytom

Kto będzie pracował na emerytury Polaków  w sytuacji spadającej liczby osób w wieku produkcyjnym, a wzrastającej  w wieku poprodukcyjnym - zastanawia się "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 23.02.2015 r.). Według  Pawła Nasińskiego, naczelnika Wydziału Aktuarialnego ZUS,   w  Polsce  w  2050 r.  na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać 52 osoby w wieku poprodukcyjnym, podczas gdy w  2013 r. ten stosunek wynosił 20 osób na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jak wyjaśnia portal, po 2040 r. na emerytury zaczną przechodzić osoby  z  wyżu lat osiemdziesiątych 20. wieku, tak,  iż " obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku poprodukcyjnym wzrośnie na przestrzeni 10 lat - czyli od roku 2040 do 2050 - o 14 osób, z 38 do 52 osób. I jeśli nawet zachęty do rodzenia dzieci przyniosą efekt, to i tak pozytywny skutek dla ubezpieczeń społecznych nastąpi za 20, 30 lat - twierdzi Paweł Nasiński z ZUS. Według zaś Pawła Jaroszka, wiceprezesa ZUS, obecnie  przy wsparciu budżetu państwa  sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest stabilna. "FUS jest co do zasady funduszem deficytowym, natomiast jego deficyt w ciągu ostatnich kilku lat zmniejsza się. Rok 2015 będzie jednym z lepszych, gdyż pokrycie składek wyniesie ponad 70 procent. Wydatki w roku bieżącym to ponad 200 miliardów złotych" - mówi wiceprezes ZUS w "Bankier.pl"  .

Sąd UE: kara 34,4 mln euro  dla Polski za rolnicze emerytury podtrzymana

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu oddalił skargę Polski przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie dotyczącej kary w wysokości 34,4 mln euro nałożonej za uchybienia w polskim systemie kontroli wydatków na wcześniejsze emerytury dla rolników - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 25.02.2014 r.).  Dziennik przypomina, iż  Polska zwróciła się do Sądu UE o unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej, kwestionując jej zarzuty w sprawie  wydatkowania przez nasz kraj  funduszy z lat 2004-2006, a w niewielkiej części także funduszy z lat 2007-2013. Kontrolerzy z UE  w  2008 r. dopatrzyli się bowiem uchybień w  kontroli programu „Renty strukturalne". KE w związku z tym w  2013 r. nałożyła na Polskę karę, polegającą  "na obcięciu o 5 proc. funduszy na lata 2004-06 i 2 proc. na lata 2007-13" - podaje gazeta.
Wyrok sądu UE  nie jest ostateczny ani prawomocny. Polska może się od niego odwołać do Trybunału Sprawiedliwości UE w ciągu dwóch miesięcy - podkreśla "Rz".

Podwyżka emerytur od 1 marca br.  "po  równo"  dla wszystkich świadczeniobiorców z ZUS ?

Od 1 marca 2015 r. wejdzie w życie nowy mechanizm waloryzacji rent i emerytur z ZUS. Wprawdzie świadczenia zostaną podniesione o prawie 0,7 procent, ale nie mniej niż o  36 złotych - pisze  "Puls Biznesu"(Nr z 23.02.2015 r.).  Gazeta  podkreśla, iż  w rezultacie  niemal wszystkie renty i emerytury wzrosną o przyjętą przez rząd  kwotę. Zmiana metody waloryzacji spowoduje zaś,  iż  zyskają osoby z najniższym świadczeniem oraz rolnicy,  natomiast   straci cały system ubezpieczeń społecznych.  Zmiana metody waloryzacji  świadczeń w 2015 r.  ma kosztować podatników dodatkowo 1,7 miliarda złotych - podaje dziennik. Przy tym "PB" szacuje, iż gdyby zastosowano tradycyjny mechanizm waloryzacji, większość świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS wzrosłaby zaledwie o kilka złotych.
W opinii gazety,  przyjęta formuła podwyższania świadczeń w 2015 r.  jest tzw.  "kiełbasą wyborczą".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT