Trzeba dodatkowo oszczędzać na emeryturę

Wyłącznie większe zachęty podatkowe mogą skłonić Polaków do dodatkowego oszczędzania - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 07.06.2011 r.). Według gazety, chociaż połowa Polaków chce, aby ich przyszła emerytura stanowiła przynajmniej połowę ostatnich zarobków, dodatkowo odkłada pieniądze zaledwie kilka procent pracujących.. Jednak świadczenie  emerytalne na poziomie połowy ostatniej pensji, nie będzie o możliwe bez dodatkowego oszczędzania juz teraz.  Zdaniem Krzysztofa Nowaka, członka zarządu Mercer Polska,  nasz system emerytalny jest zbyt skomplikowany. Na rynku istnieje dużo produktów w ramach tzw. III filara: indywidualne konta emerytalne (IKE),  pracownicze programy emerytalne (PPE), a do tego w 2012 r. ruszą indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Poza tym jest jeszcze tzw. IV filar, czyli rozwiązania dla pracodawców poza PPE oraz indywidualny rynek inwestycyjny.
Potrzebne są zachęty podatkowe - uważa  Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W jego opinii,   zapowiedziana ulga dla oszczędzających na IKZE – możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania – jest dobrym krokiem. "Jeśli wprowadzamy istotną ulgę w III filarze, to inne powinny być zlikwidowane. I nie łudźmy się, zachęty podatkowe oznaczają podwyżkę VAT czy akcyzy"  –  twierdzi w dzienniku  Ryszard Petru.  Natomiast  przeciwnikiem zachęt podatkowych jest prof. Marek Góra.  Jego zdaniem reforma systemu emerytalnego zahamowała wzrost składki emerytalnej. "Bez tej zmiany dziś wyniosłaby ona grubo ponad 50 proc. (...)  To dało miejsce do dodatkowego oszczędzania (..)Aby mieć wyższe dochody na starość, musimy dłużej pracować i dodatkowo oszczędzać". 
Odliczanie składki od podstawy opodatkowania proponuje dużo krajów (m.in. Austria, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania).
"Ważna jest też rola edukacyjna państwa, by tłumaczyć Polakom, że emerytura z I i II filara nie będzie wysoka. Ważne także, żeby nie obiecywać za wiele. Ostatnia dyskusja na temat systemu emerytalnego wprowadziła zamęt. Im więcej państwo obiecuje, tym niższą skłonność mają ludzie do oszczędzania. Ważne jest zaś, by Polacy mieli świadomość przyszłej emerytury"  - twierdzi Petru w "Rzeczpospolitej".

KE rekomenduje Polsce: podnieść ustawowy wiek emerytalny służb mundurowych i ustanowić harmonogram zmian ubezpieczenia społecznego rolników 

Komisja Europejska wydała rekomendacje dla wszystkich państw w ramach nowej, antykryzysowej procedury oceny krajowych planów budżetowych - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 07.06.2011 r.). Polski rząd powinien podnieść ustawowy wiek emerytalny w służbach mundurowych oraz ustanowić harmonogram zmian ubezpieczenia społecznego rolników - rekomenduje KE.  Komisja zaleca ustanowienie  harmonogramu  zmian zasad ubezpieczenia społecznego rolników, tak "by ich składki do KRUS "lepiej odzwierciedlały indywidualne dochody". W opinii KE,  powinniśmy  zwiększyć udział pracujących kobiet m.in. poprzez zapewnienie stabilnego finansowania przedszkoli i żłobków.
"Polska powinna wdrożyć ogłoszone w projekcie budżetu na 2012 rok środki (zmniejszające deficyt) oraz zawrzeć nowe +stałe+ środki, by zredukować deficyt do poniżej 3 proc. PKB w 2012 roku i minimalizować cięcia w wydatkach prowzrostowych, czyli np. dofinansowanie projektów unijnych" - donosi "DGP".
Zdaniem Olli Rehna, unijnego komisarza  ds. walutowych,  "Polska to jedyny kraj, który nie miał recesji podczas kryzysu. Jakkolwiek jej deficyt fiskalny był dość wysoki. Teraz jest redukowany i namawiamy rząd, by spełnił fiskalne cele, do czego się sam zobowiązał, do 2012 roku" - pisze gazeta, powołując sie na  PAP. KE radzi także, aby  "do 2013 roku Polska powinna przyjąć prawo wdrażające stałą regułę wydatkową, (...) spójną z europejskim systemem rachunkowości" oraz  podnieść ustawowy wiek emerytalny w służbach mundurowych.
"DGP" informuje, iż  przyjęte rekomendacje budżetowe dla wszystkich krajów UE zostały opracowane przez KE po analizie nadesłanych przez unijne państwa, narodowych planów konwergencji i reform gospodarczych w ramach tzw. "semestru europejskiego".
Rekomendacje KE muszą przyjąć na szczycie 24 czerwca  br. przywódcy państw UE.
Państwa UE mają wdrażać rekomendacje KE przez 12 - 18 miesięcy, aby " wzmocnić nadszarpnięte kryzysem finanse publiczne, a także zwiększyć zdolności do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" - podaje dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT