Tylko ulgi podatkowe skłonią do odkładania na emeryturę

Nowelizacja ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) nie zwiększyła zainteresowania tym produktem. Zapisany w nowelizacji ustawy dwukrotnie zwiększony roczny limit wpłaty na IKE, który w br. wynosi prawie 10 tys. zł, miał zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na starość. Tymczasem zdaniem  Pawła Niemca z  zarządu KBC TFI, obserwacja poziomu średnich wpłat na konto wskazuje, że nie jest on wyższy niż przed zmianą ustawy. Być może ma na to wpływ ogólna sytuacja makroekonomiczna w kraju i sytuacja finansowa Polaków - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 06.07.2009 r.).  Z kolei eksperci Union Investment TFI  podkreślają, w ciągu 35 lat oszczędzania i wykorzystania pełnego limitu, istniejąca ulga podatkowa w postaci zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych może urosnąć nawet do blisko 180 tys. zł (procent składany, przy stopie zwrotu 6,5 proc. rocznie). Nowela uelastyczniła także ten produkt przez możliwość częściowej wypłaty środków z konta bez konieczności likwidacji IKE. Według gazety, z tej możliwości część klientów, choćby domów maklerskich, już skorzystała.
Natomiast  Zbigniew Jagiełło, prezes Pioneer Pekao TFI uważa, że zdecydowana większość posiadaczy IKE i potencjalnych klientów nie wie w ogóle o tej nowelizacji. W jego opinii, to  co może zmienić oblicze IKE, a jednocześnie być ważnym impulsem społecznym, to zaoferowanie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania PIT kwoty wpłaconej na IKE. Anita Bogusz, członek zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie twierdzi zaś, że ulgi podatkowe są najskuteczniejszym, sprawdzonym sposobem, jaki państwo może zastosować, aby skłonić obywateli do gromadzenia dodatkowych dobrowolnych oszczędności emerytalnych.

Ustawa o pomostówkach skutecznie zablokowała odpływ na emerytury

Blisko  340 tys. Polaków  w 2008 r. skorzystało z  emerytur pomostowych. Natomiast od początku br. ZUS przyznał prawo do nich zaledwie 58 osobom. To niewiele ponad 1 proc.  z 5,5 tys. uprawnionych. - informuje "Polska" (Nr z 04.07.2009 r.). Dziennik pisze, powołując się na minister Jolantę Fedak, że przed wejściem w życie ustawy około 80 proc.  ludzi decydowało się na wcześniejsze emerytury, a tylko 20 proc. odchodziło w stan spoczynku w ustawowym wieku.
Szacowano przy tym,   że dzięki zaostrzeniu przepisów i drastycznemu zmniejszeniu grupy uprawnionych  z ponad miliona do ok. 300 tys. przyniesie zatrzymanie tej fali ucieczek na emeryturę oraz spowoduje  wielkie oszczędności. Spodziewano się, że  do 2020 r. na wcześniejsze emerytury potrzeba będzie już nie 45 mld zł, ale 1,3 mld zł. Teraz wiadomo, że oszczędności mogą być większe - ustawa okazała się szczelnym korkiem.

Świadczenia emerytalne czy rentowe wypłacane na terenie  całej UE

Polak otrzymujący rentę czy emeryturę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii po powrocie do Polski  może otrzymywać nadal takie należności. Musi tylko  złożyć wniosek - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 07.07.2009 r.). Z kolei praca za granicą ma wpływ na prawo do uzyskania świadczeń społecznych w Polsce.  Przepisy  o wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego dają pewne ułatwienia  osobom  podejmującym pracę równocześnie lub kolejno w kilku państwach członkowskich oraz uniknięcia  negatywnych następstw podlegania systemom zabezpieczenia społecznego różnych krajów. Przepisy gwarantują bowiem, że świadczenia nabyte w jednym państwie, np. emerytura, będą wypłacane także, jeśli osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa członkowskiego, np. wróci do Polski albo przeniesie się do innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - podkreśla gazeta. Tak więc  ZUS czy KRUS  będą  musiały przekazywać polską emeryturę lub rentę osobie uprawnionej zamieszkałej we Francji czy na terenie Niemiec. Przy tym. świadczenia te "nie mogą one zostać obniżone, zmienione, zawieszone lub uchylone". Stosowanie tej zasady powoduje, że jeżeli ustawodawstwo jednego z państw członkowskich przewiduje wypłacanie dodatku do emerytury lub renty wyłącznie osobom zamieszkałym w tym państwie, dodatek taki będzie wypłacany również osobom uprawnionym do emerytury lub renty z instytucji ubezpieczeniowej tego państwa zamieszkałym w każdym innym państwie członkowskim. To tzw. zasada praw nabytych. 
Zagraniczne instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii przekazują emerytury i renty przysługujące z tych instytucji osobom zamieszkałym w Polsce bezpośrednio na rachunki bankowe lub w formie czeków bankierskich. Dopuszczalna jest też droga pocztowa – w formie międzynarodowych przekazów pocztowych. Transferowi natomiast nie podlegają tzw. specjalne świadczenia nieskładkowe,  np. świadczenia pomocy społecznej oraz świadczenia dla ofiar wojny lub jej skutków.

OFE zwiększają  zaangażowanie na giełdzie

W czerwcu 2009 r. zaangażowanie OFE w akcje spółek giełdowych mogło wynieść nawet ponad 25 proc. Oznaczałoby to wzrost o 1 proc. w porównaniu do maja br.- informuje "Parkiet" (Nr  z 04.07.2009 r.). Tymczasem w opinii   Ewy Radkowskiej,  członka zarządu ING PTE, rynek raczej wstrzymywał się z zakupami akcji.  Swoje zaangażowanie w akcje w czerwcu  br. zmniejszyło między innymi  Generali -  z 25,3 proc.  do 23,1 proc. Z kolei w czerwcu większe niż przed miesiącem środki zaangażowały  w papiery spółek notowanych na GPW  fundusze emerytalne:   Aviva, Axa, PZU  czy  Allianz.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT