UOKiK: naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w przypadku umów IKE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (UOKiK) wszczął 13 postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w przypadku umów indywidualnych kont emerytalnych (IKE). Skontrolowano  25 instytucji finansowych, w tym  siedem banków, trzy domy maklerskie, dziesięć towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz pięć firm ubezpieczeniowych - informuje "Parkiet"(Nr z 03.02.2012 r.).Według dziennika, który powołuje się na Małgorzatę Krasnodębską -Tomkiel, prezes UOKiK, urząd  stwierdził  nieprawidłowości  w przypadku 16 firm. W tym najwięcej naruszeń  wykazał  w BRE Banku, ING Życie oraz w PKO BP i SKOK Życie.
Jak podaje gazeta,  w przypadku 13 instytucji UOKiK  wszczął  postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. "Urząd ma też plan skierowania do sądu ośmiu pozwów za stosowanie przez firmy klauzul niedozwolonych. Dotyczą przede wszystkim domów maklerskich oraz firm ubezpieczeniowych" - podaje "Parkiet". W opinii dziennika,  zarzuty UOKiK dotyczą głównie stosowania postanowień naruszających interesy ekonomiczne konsumentów, a zwłaszcza  ograniczenie oszczędzającym na emeryturę prawa do decydowania o zgromadzonych środkach. UOKiK  zakwestionował także " pozbawianie konsumentów prawa wyboru subfunduszy, w których chcieliby ulokować środki w przypadku likwidacji jednego z nich oraz braku indeksacji sumy ubezpieczenia (...) Wśród niedozwolonych klauzul urząd wymienia np. odwoływanie się do postanowień, z którymi konsument nie miał możliwości się zapoznać  przed podpisaniem umowy, ograniczanie działania przez pełnomocnika, nieuzasadniona redukcja świadczeń."
"Parkiet" podaje, iż w opinii UOKiK  " instytucje finansowe naruszają przepisy nie tylko ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, ale także prawo bankowe czy przepisy dotyczące umów ubezpieczenia osobowego".
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez:  BGŻ, Bank Millennium, BRE Bank, PKO BP, BZ WBK AIB TFI, TFI BNP Paribas Polska, Legg Mason TFI, Millennium TFI, TFI PZU, Allianz Życie, ING Życie, PZU Życie, SKOK Życie. Ponadto, urząd "planuje wnieść powództwo przeciwko: BRE Bankowi, PKO BP, DM BDM, DM BOŚ, BPH TFI, Allianz Życie, ING Życie, SKOK Życie".

OFE zarobiły w styczniu średnio  3,5 proc.

Otwarte fundusze emerytalne w styczniu 2012 r. wypracowały  wzrost jednostek rozrachunkowych OFE  średnio o 3,5 proc. Zdaniem "Parkietu" (Nr z 02.02.3012 r.), był to najlepszy wzrost  od marca 2010 r. W opinii dziennika, zarządzającym pomogła koniunktura na warszawskim parkiecie - WIG20 wzrósł w o 8,8 proc. . a 10,9 proc. zyskał sWIG80. Jak podaje gazeta, najwyższą stopę zwrotu w styczniu br.  wypracował fundusz ING, który zarobił 4,02 proc. Natomiast  wynik pozostałych OFE wahał się na poziomie  3,0–3,8 proc. .I tak, na podium obok  ING uplasowały się Generali oraz Allianz .  Najmniej zaś zarobiła Axa.
Dziennik pisze, iż  w styczniu 2012 r. fundusze emerytalne otrzymały wyjątkowo niski przelew składek klientów;  ZUS przekazał do OFE zaledwie 385 mln zł. Przykładowo, w  drugiej połowie 3011 r. czyli po obniżeniu przekazywanej składki z ZUS do 2,3 proc. z 7,3  podstawy wynagrodzenia, średni miesięczny  przelew z ZUS przekraczał 650 mln zł.
W styczniu br. wartość aktywów w zarządzaniu OFE  wynosiła 233,1 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT