Ubezpieczyciele mocno zainteresowani prowadzeniem FDEK

Sejm  ma przyjąć projekt ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych (FDEK).  Na FDEK mają trafić wszystkie środki z OFE tych osób, które ukończyły 65-y  rok życia - informuje "Parkiet"(Nr z 12.11.2008 r.). Obecnie zaś jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów tej ustawy jest to, ile zakłady emerytalne miałyby zarabiać na przyszłych emerytach. Według gazety, rząd ustalił prowizję zakładów na 3,5 proc., dodatkowo zaś FDEK będą mogły pobrać do 10 proc.  zysków z inwestycji aktywów. Natomiast  reszta trafi na podwyższanie świadczeń klientów - zauważa dziennik.  FDEK będą mogły prowadzić zakłady emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne, które , mogą liczyć na niewielki. 2-3 proc. zwrot z inwestycji. W opinii dziennika,  wynika  to z konieczności utrzymania wysokich rezerw od aktywów. Podmioty prowadzące FDEK będą miały obowiązek prowadzenia z własnego kapitału rezerwy regulacyjnej w wysokości 2 proc. aktywów funduszu. Dodatkową 8-proc. rezerwę dożywotnich emerytur kapitałowych poprowadzą już ze środków FDEK.
Do 2080 r. do zakładów prowadzących FDEK ma trafić  ponad pół biliona złotych, a w pierwszym roku ich działalności – 2,5 mld zł. -
Chęć prowadzenia FDEK deklarowały już wstępnie duże grupy ubezpieczeniowe, zwłaszcza posiadające własne PTE, m.in.  Commercial Union, ING, Axa, PZU, Generali, Allianz i Aegon.

Sejm znowelizował ustawę o IKE

Sejm znowelizował  ustawę regulującą sposób dobrowolnego oszczędzania na starość  Według zmienionych zapisów ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. nr 116, poz. 1205 z późn. zm.) osoby dobrowolnie oszczędzające na emeryturę w 2009 roku będą mogły wpłacić na swoje konto ponad 9,5 tys. zł (w tym roku jest to kwota 4055,12 zł) – pisze  „Gazeta Prawna” (Nr z 10.11.2008 r.). Nowela ustala od  2009 r.  roczny limit wpłat na IKE jako równowartość trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dotychczas obowiązujące przepisy przewidują możliwość wpłacania w ciągu roku półtorakrotności tej kwoty- zauważa dziennik. I tak, limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim. Oznacza to, że jeśli np. wynagrodzenia zmalałyby w 2009 r., to limit obowiązujący w 2010 r. będzie wynosił tyle, ile w 2009 r. Także zasady zwrotu i wypłaty pieniędzy z IKE będą bardziej elastyczne.  Nowelizacja przewiduje, że oszczędzający będzie mógł wypłacić część pieniędzy z IKE bez konieczności rozwiązywania umowy. Wypłacone środki zostaną jednak obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych - dodaje dziennik. .

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS przyjęta przez Senat

Nowe zasady ustalania rent obejmą osoby urodzone po 1948 r.  - wynika z przyjętej ostatnio przez Senat (bez poprawek) nowelizacji  emeryturach i rentach z FUS. Jednak ci, którzy odejdą na renty w latach 2009-2013 - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 07.11.2008 r.) - skorzystają z okresu przejściowego, w którym świadczenia będą obliczane metodą mieszaną, a wiec częściowo według starych,  a częściowo nowych zasad. Zaś podstawą obliczenia renty ma być suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego. Istotną nowością, wynikającą z przyjętych w piątek przez Senat zmian, jest też w noweli rezygnacja z zawieszania czy zmniejszania rent osobom, które podejmą pracę zarobkową. Nie obejmie to jedynie osób  otrzymujących tzw. renty specjalne, przyznawane przez prezesa ZUS w sytuacji, gdy dana osoba nie spełnia warunków do renty, nie ma wystarczających środków do życia i nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. Według przepisów przejściowych do nowelizacji, osoby, które wystąpią o renty z FUS przed końcem 2008 r., uzyskają je na starych zasadach nawet, jeżeli przed zmianą ustawy nie dostaną orzeczenia o niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu świadczenia. Podobnie ma być w wypadku rencistów, którym po 1 stycznia 2009 r. upłynie termin pobierania świadczenia. Jeżeli komisja lekarska uzna, ze nadal spełniają kryteria niezbędne do orzeczenia niepełnosprawności, dalsze świadczenie będzie ustalone według przepisów sprzed 2009 r. Po podpisaniu nowelizacji przez prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw, nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2009 r

Bez porozumienia w sprawie limitów OFE

Piotr Piłat, szef departamentu rozwoju rynku finansowego w resorcie finansów, potwierdził dziennikowi "Parkiet"(Nr z 12.11.2008 r.), że  w najbliższym czasie Ministerstwo Finansów  skieruje do Komisji Europejskiej  pismo, w którym przedstawi swoje argumenty w sprawie limitów inwestycji zagranicznych OFE . Według gazety, brak porozumienia w tej kwestii  spowoduje najprawdopodobniej to, że sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. Gazeta przypomina, że we wrześniu  br. KE po raz kolejny upomniała Polskę za ograniczenia swobody przepływu kapitału przez nałożenie limitów na OFE. Dała wówczas Polsce dwa miesiące na rozpoczęcie zmian w przepisach.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT