Ustawa spreadowa wejdzie w życie w połowie br. ?

Nadchodzi pomoc dla frankowiczów.  Prezydencka ustawa ma być uchwalona przed wakacjami - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.05.2017 r.). Według gazety,  w  sejmowej zamrażarce poleżą natomiast  zgłoszone przez opozycję projekty pomocy zadłużonym. Tak więc "banki będą musiały same porozumieć się z walutowymi kredytobiorcami. Jeśli tego nie zrobią, stracą część swoich pieniędzy" - pisze dziennik. Andrzej Duda, prezydent RPO  wysłał swój projekt  do parlamentu w sierpniu 2016 r. i "chciałby, żeby wszedł w życie przed rocznicą zgłoszenia" - zauważa gazeta. "DGP" przypomina, iż Sejm zajmuje się trzema projektami ustaw o restrukturyzacji kredytów walutowych:  zgłoszonym przez prezydenta, PO i Kukiz’15. Pracuje nad nimi podkomisja kierowana przez posła Jacka Sasina z PiS, przewodniczącego komisji finansów publicznych. "Polityk PiS potwierdza, że ustawa spreadowa wejdzie w połowie roku" - podaje dziennik.
Ustawa ta  zakłada, że "banki będą musiały zwrócić klientom różnicę między kursem, po którym przeliczały raty kredytu walutowego, a tzw. dopuszczalnym kursem, który ustawa definiuje jako nie wyższy niż 100,5 proc. ogłoszonego przez NBP kursu sprzedaży. Dotyczy to okresu od 2000 r. do sierpnia 2011 r., gdy weszła w życie ustawa antyspreadowa liberalizująca zasady spłaty kredytów walutowych" – przypomina  gazeta.
Według wyliczeń  Komisji Nadzoru Finansowego, zwrot spreadów ma  kosztować  sektor bankowy  9,1 mld zł.

GPW z wyższym zyskiem

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych poprawiła wyniki -  donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 28.04.2017 r.). GPW  w pierwszym kwartale 2017 r. wypracowała   27,7 mln zł zysku netto, podczas gdy w analogicznym  okresie rok wcześniej zarobiła 25,5 mln zł. Z kolei  przychody firmy w I kw. br. wzrosły z 91 mln zł do 81 mln zł - informuje dziennik.  GPW  poprawę swoich wyników   zawdzięcza przede wszystkim rynkowi finansowemu. "Przychody z tego segmentu działalności wzrosły z  44,5 mln zł do 55,7 mln zł. Słabiej (...)  zaprezentował się rynek towarowy,  z którego przychody wyniosły 35 mln zł, podczas gdy rok temu było to 36,1 mln zł" - pisze gazeta. Z kolei  zysk z działalności operacyjnej w omawianym czasie osiągnął poziom  40,4 mln zł, w porównaniu do 41,4 mln zł uzyskanych w IV kwartale 2016 r. i 34,7 mln zł wypracowanych w okresie porównywalnym 2016 r. Pogorszenie się  wyniku operacyjnego firmy  w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,9 mln zł było  "wypadkową wyższych przychodów z segmentu rynku finansowego (wzrost o 5,9 mln zł), wyższych przychodach z segmentu rynku towarowego (wzrost o 3,8 mln zł), oraz wyższych kosztów operacyjnych (wzrost o 8,8 mln zł)" - podaje "Rz".

PKO Bank Polsk i polski sektor bankowy w liczbach

Systematycznie wzrastają aktywa polskiego sektora bankowego. Polskie banki na koniec 2016 r.  obsługiwały 46 mln klientów,  prowadziły 31 mln rachunków i obsługiwały 6,2 mln kart kredytowych - podaje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 04.05.2017 r.).  Do 31 mln wzrosła liczba klientów banków uniwersalnych z dostępem do bankowości elektronicznej, 3,5 mln osób korzystało z aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym, a 7,7 mln klientów logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego. Zdaniem portalu,  pozycję  niekwestionowanego lidera  sektora bankowego  umacnia PKO Bank Polski.  Aktywa Banku  na koniec 2016 r. wyniosły 273 mld zł i były o ponad 100 mld zł większe niż aktywa drugiego w kolejności banku, Banku Pekao SA.
"Dzięki tak dużemu dystansowi, PKO Bank Polski może skupić się na doskonaleniu oferty i zwiększaniu satysfakcji klientów, co przekłada się na wzrost statystyk dotyczących aktywności klientów w PKO Banku Polskim" - pisze "Prnews.pl".
PKO Bank Polski na koniec 2016 r.  obsługiwał 9,2 mln klientów, o 76 proc. więcej niż drugi największy polski bank. Przy tym większość - 8,8 mln  - to klienci indywidualni. Z kolei liczba kont  prowadzonych przez bank na koniec 2016 roku wynosiła 6,9 mln i była o 229 tys. większa niż rok wcześniej.  Ponadto, w  2016 r. PKO Bank Polski odnotował największy w całym sektorze organiczny wzrost liczby prowadzonych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Według portalu, PKO Bank Polski jest  liderem  na rynku kart z udziałem na poziomie 22 proc.; wystawcą 6,6 mln kart debetowych oraz 832 tys. kart kredytowych.  PKO Bank Polskie jest również liderem polskiej bankowości mobilnej  i  internetowej. Dostęp do bankowości internetowej Banku ma 8,8 mln klientów, czyli ponad 28 proc. wszystkich klientów polskich banków z dostępem do tej usługi. Aktywnie z tej możliwości korzysta 3,6 mln osób.  PKO Bank Polski obsługiwał na koniec 2016 r. 70 tys. aktywnych wirtualnych kart zbliżeniowych, czyli 30 proc. wszystkich aktywnych kart HCE wystawionych przez polskie banki.

KNF zgodziła się  na przejęcie Pekao przez  PZU i PFR

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń  i Polski Fundusz  Rozwoju akcji Banku Pekao. Transakcja odbędzie się w czerwcu br. - informuje "Rzeczpospolita"(Nr  z  05.05.2017 r.). Zdaniem dziennika, oznacza to, iż PZU wraz z  PFR  może kupić akcje Banku Pekao w liczbie  nie  przekraczającej  33 proc. głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym tego drugiego co do wielkości  banku w Polsce.  Paweł Borys, prezes PFR twierdzi w gazecie, iż po otrzymaniu zgody nadzoru finansowego na tę transakcję, finalizacja nabycia akcji Pekao nastąpi  z początkiem czerwca br., tak  aby  nastąpiła  przed dniem dywidendy, co pozwoli na otrzymanie przez PFR i PZU dywidendy za 2016 rok.
Zakup akcji banku Pekao  jest jedną z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach - podkreśla "Rz".  PFR spodziewa się uzyskać  zwrot  z inwestycji w Pekao na poziomie powyżej 10 proc. w stosunku rocznym oraz  zakłada długoterminowy horyzont inwestycyjny.   PFR przyznaje, iż  jego celem jako długoterminowego strategicznego partnera finansowego, jest wspieranie PZU w realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy bankowej o dużym potencjale wzrostu - podaje "Rz".
PZU i PFR w grudniu 2016 r.  podpisali  z  włoską grupą finansową UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20 proc. i 12,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł (czyli po 123 zł za akcję). Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.

Lokaty w bankach bez   realnych  zysków

Tak niskiego oprocentowania jeszcze nie było. Według danych NBP, przeciętna lokata założona w marcu 2017 r.  oprocentowana była na 1,47 proc. w skali roku - informuje "Puls Biznesu"(Nr  z 05.05.2017 r.). Przy tym, "oprocentowaniem trzeba się jeszcze podzielić z fiskusem" - dodaje dziennik. Tak więc, po  potrąceniu tzw. podatku Belki możemy liczyć jedynie przeciętnie na 1,19 proc. zysku netto - wynika z szacunków. Jeśli więc za każde 1000 zł zostawione w banku na rok  można  liczyć jedynie na 11,9 zł odsetek po opodatkowaniu, to oznacza, że "w najbliższym czasie inflacja szybciej pochłaniać będzie siłę nabywczą pieniędzy, niż banki będą w stanie dopisywać do nich odsetki" - pisze gazeta,  powołując się na analizę  Open Finance. Zaś z analizy wynika, że   jeśli zdecydujemy się  na  odkładanie  pieniędzy na lokacie, musimy  "liczyć z tym, że realnie na takim posunięciu stracimy” - podkreśla "PB" .za Open Finance.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT