Ustawa o FDEK przyjęta przez Senat

Coraz bliżej ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, które mają wypłacać pieniądze gromadzone w OFE. Senat - wprawdzie z poprawkami - ale przyjął proponowaną regulację. Jak podaje "Puls Biznesu"(Nr z  05.12.2008 r.) senatorowie uchwalili siedem poprawek, ale miały one jedynie charakter językowy i precyzujący. Odrzucono natomiast wszystkie zmiany zgłoszone przez opozycję -informuje gazeta. Teraz ustawa trafi do Sejmu.
Ustawa o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Przewiduje utworzenie zakładów emerytalnych, które będą zarządzały funduszami emerytalnymi i reprezentowały je na zewnątrz. Fundusze te będą wypłacały dożywotnie emerytury kapitałowe. Środki do nich trafią z kont zgromadzonych przez ubezpieczonych w OFE.
Zakłady emerytalne mają działać w formie spółek akcyjnych. Za zarządzanie funduszem będą mogły pobierać opłatę - maksymalnie 3,5 proc. wypłacanych emerytur. Nie będzie ona jednak liczona od kwot wpłacanych przez ubezpieczonego, ale od wypłacanej emerytury.
Zdaniem Marka Buciora, wiceministra pracy i polityki społecznej "oznacza to, że jeżeli ktoś zgromadzi w OFE 100 tys. zł to owe 3,5 proc. nie będzie liczone od 100 tys. zł lecz od ok. 500 zł, bo taka będzie mniej więcej emerytura tej osoby".
Według ustawy jeden zakład emerytalny ma zarządzać tylko jednym funduszem. Przewidziano możliwość łączenia się kilku zakładów, co ma umożliwić funkcjonowanie także mniejszych podmiotów, nie będących w stanie spełnić warunku posiadania minimalnego kapitału zakładowego. Do 31 grudnia 2018 r. musi on wynosić 75 mln zł, a od 1 stycznia 2019 r. - 100 mln zł.

Akwizytorzy  OFE do kontroli KNF

Anna Bańkowska, była prezes ZUS, posłanka Lewicy, uważa, że akwizytorzy OFE  nie są dostatecznie kontrolowani, a Polacy nie są w stanie sprawdzać informacji, które im są przez tych pośredników  przekazywane. Dlatego, według Anny Bańkowskiej, sprawą powinna  zająć się Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - twierdzi  "Gazeta Wyborcza" (Nr z 03.12.2008 r.). Albowiem w opinii  dziennika, spośród 116 tys. osób, które w listopadzie br. zdecydowały się na zmianę funduszu emerytalnego, połowa z nich zmieniła OFE na gorszy. A wszystko to miało się stać za namową akwizytorów OFE - twierdzi "GW". Anna Bańkowska  powiedziała gazecie,  że Lewica przygotowała projekt obniżający prowizje OFE. Zdaniem Bańkowskiej, fundusze emerytalne  dzięki temu nie mogłyby wydawać tak dużo środków na prowizje dla akwizytorów.
Kontrolną rolę KNF,  ważną pod tym względem wskazuje także prof. Jerzy Hausner, były minister pracy i gospodarki. Jego zdaniem nadzór   powinien  losowo sprawdzać, jak dany akwizytor nakłonił klienta do podpisania umowy.

W losowaniu w ZUS weźmie udział 5 OFE

Już w  styczniu 2009 r. odbędzie się w ZUS kolejne losowanie osób, które wbrew obowiązkowi nie wybrały funduszu emerytalnego - informuje "Parkiet"(Nr z 04.12.2008 r.).  W losowaniu biorą udział fundusze z wynikami powyżej średniej w dwóch ostatnich zestawieniach trzyletnich stóp zwrotu. Z losowania są wyłączone największe fundusze o największej liczbie członków oraz z aktywami powyżej 10 proc. wszystkich aktywów OFE.
Według gazety, w najbliższym, styczniowym losowaniu tym razem będzie uczestniczyć 5 otwartych funduszy emerytalnych (OFE): AIG, Generali, Pekao, Polsat i Pocztylion. W ostatnich dwóch losowaniach uczestniczyły cztery pierwsze z wymienionych funduszy - dodaje dziennik.

OFE zwiększyły nieco zakupy akcji
 
Otwarte fundusz emerytalne zwiększyły nieco swój udział akcji w portfelach.  Wyniósł on  w listopadzie  2008 r.  blisko 21,6 proc., natomiast ich  wartość  wyniosła 28,3 mld z podaje  "Rzeczpospolita"(Nr z 04.12.2008 r.). Dziennik  przypomina, że w październiku br. udział akcji w aktywach  funduszy wynosił odpowiednio 21,5 proc.  i 27,9 mld zł. Największy udział akcji w portfelu ma OFE Polsat (38,2 proc.), najmniejszy zaś  Allianz (18,5 proc.) oraz  Bankowy (19,5 proc.).
Z kolei w obligacjach fundusze emerytalne mają 98,1 mld zł, o 3 mld zł więcej niż w październiku br.- wylicza dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT