Ustawa o OFE podpisana przez prezydenta RP i skierowana do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent złożył podpis pod ustawą zmieniającą system emerytalny. Nowe prawo wejdzie w życie w styczniu 2014 r. - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 27.12.2013 r.). Równocześnie prezydent skierował rządową ustawę o OFE do Trybunału Konstytucyjnego. Ten krok  nie wstrzymuje  jej wejścia w życie. Demontaż drugiego filara rozpocznie się 31 stycznia - pisze dziennik.
Zdaniem prof. Stanisława Gomułki,  byłego wiceministra finansów a obecnie głównego ekonomisty Business Centre Club, "ustawa wchodzi w życie i to jest największy problem. Trybunał Konstytucyjny może się nią zajmować całymi miesiącami (...) zakładając, że stwierdzi jej niekonstytucyjność, da rządowi np. półtora roku na zmianę wadliwego prawa. Cały proces może okazać się długotrwały i niezwykle kosztowny". Prof. Gomułka podkreśla, że "teoretycznie zmiany są odwracalne". Natomiast w opinii Jerzego  Stępnia, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, "były przypadki, że niektóre ustawy były rozpatrywane przed złożeniem podpisu w dwa miesiące. Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, ale nie widzę powodu, by Trybunał nie mógł orzec w tej sprawie w przeciągu czterech miesięcy".  Jerzy Stępień mówi w dzienniku, iż "wątpliwości, które zgłasza prezydent, nie dotyczą kwestii najważniejszych, a więc przeniesienia ponad połowy aktywów z OFE do ZUS i tzw. mechanizmu suwaka". Jak podaje "Rz", prezydentowi nie podoba się zakaz inwestowania w obligacje przez OFE i nakaz inwestowania większej części aktywów w akcje, dlatego podejrzewa zbyt dużą ingerencję państwa w swobodę działalności gospodarczej.
Witold Orłowski, główny  ekonomista PwC w Polsce i członek Rady Gospodarczej przy premierze uważa, iż "prezydent zachował się w bardzo rozsądny sposób".

W sprawie OFE "cynicznie" podeptana  konstytucja ?

Prof. Leszek Balcerowicz i Jerzy Stępień, liderzy sprzeciwu wobec rządowych zmian w systemie emerytalnym, przekonują, że prawo, które wkrótce wejdzie w życie, jest złym rozwiązaniem - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 31.12.2013r.). A " w niewielkim stopniu wpłynie na poprawę finansów publicznych". W opinii Balcerowicza,  "zielone światło, które otrzymał rząd w 2011 r. podczas obniżania składki do funduszy emerytalnych, zachęciło polityków, by głębiej sięgnąć po zasoby odłożone w OFE, czego efektem jest podpisana w ubiegły piątek przez prezydenta ustawa". Zdaniem Leszka Balcerowicza reforma OFE nie pomoże finansom publicznym.
Do Komorowskiego trafiły dwa listy otwarte: od prawników i ekonomistów. Środowiska prawnicze zwracały uwagę na wątpliwości zgodności ustawy dotyczącej zmian w systemie emerytalnym z konstytucją, zaś  ekonomiści zwracali uwagę na "niekorzystny wpływ nowego prawa na gospodarkę i przyszłe świadczenia emerytalne" - podaje dziennik. Według "Rz", apel podpisało  150 ekspertów, m.in. prof. Andrzej Wojtyna, prof. Marian Wiśniewski, dr Janusz Steinhoff, dr Andrzej Olechowski, prof. Adam Noga, dr Stanisław Kluza, Stefan Kawalec, dr Mirosław Gronicki, prof. Marek Góra, prof. Stanisław Gomułka oraz prof. Dariusz Filar

W 2014 r. podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców

W 2014 r.  przedsiębiorców czekają liczne zmiany. Będą musieli płacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne oraz  korzystać  w kontaktach z ZUS-em z nowych druków oraz kodów - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 02.01.2014 r.). Dodatkowo zmienią się zasady liczenia maksymalnej podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. I tak, o  24 zł zwiększa się podstawa wymiaru, od której przez cały br. będą opłacane składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby zakładające własną firmę. Według gazety, nie może być ona niższa od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. A że od stycznia 2014 r.  wzrasta ono  do 1680 zł (w 2013 roku wynosiło 1600 zł), więc i kwota przekazywana do ZUS będzie wyższa.
Wzrost najniższej płacy spowoduje też podwyżkę wysokości najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przebywających na urlopie wychowawczym - pisze "DGP" i dodaje, że "pozostali przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych także zapłacą więcej".  Ponadto, tylko  do końca grudnia 2013 r. przedsiębiorcy mogli  korzystać ze starych wzorów druków. Od 2014 r. obowiązują już nowe formularze m.in do  ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokument. Według "DGP",  od kwietnia br.  zostaną wprowadzone odrębne kody tytułu ubezpieczenia. "Zmiana obejmie osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz emeryturę pomostową. Wprowadzono bowiem podział na osoby pobierające te świadczenia w Polsce lub innym kraju UE".
 Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się także  sposób ustalenia miesięcznego limitu podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Kwota ta nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy składek. Ponieważ w tym roku to ostatnie wynosi 3746 zł, to tym samym podstawa na składki chorobowe nie może być wyższa niż 9365 zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT