Ustawa o kredycie hipotecznym zapewni większą ochronę konsumenta?

Przyjęta  ostatnio przez parlament ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz  agentami ma zapewnić większą ochronę konsumentów zaciągających kredyty hipoteczne  - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.03.2017 r.).   Zdaniem   Związku Banków Polskich (ZBP), ustawa  ta stanowi "dobry krok ". Nowa regulacja  wprowadza  dla banków m.in.  obowiązek oferowania restrukturyzacji kredytu w sytuacji, kiedy  kredytobiorca będzie miał kłopot ze spłatą - podaje  dziennik. Jak podkreśla w gazecie Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP,  bankowcy są  "przekonani, że te nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie na akcję kredytową". Przedstawiciele zarządu ZBP,  w nowych przepisach najwyżej  oceniają  zakaz udzielania kredytów hipotecznych w walucie innej,  niż się zarabia, większe obowiązki informacyjne kredytodawców, a także nowe wymogi dotyczące restrukturyzacji kredytów (np. możliwość sprzedaży mieszkania w sytuacji kłopotów ze spłatą - podaje dziennik. Ponadto,  ZBP jest  zadowolony,  że do ustawy ostatecznie nie wpisano zakazu pobierania prowizji od banku przez pośredników kredytowych. W opinii bankowców, przyniosłoby to bowiem "więcej szkód niż pożytku" - zauważa "DGP".
Ustawa wprowadza np. prawo udzielania kredytów hipotecznych tylko przez banki i SKOK-i. Natomiast  nie będą mogły ich udzielać np. firmy pożyczkowe. Ponadto, wprowadza także obowiązek udzielania kredytów w walucie, w której klient uzyskuje dochody oraz  ograniczenia w pobieraniu opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.
Według  nowej regulacji, kredytodawca  ma  przekazać decyzję kredytową w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Kancelaria odszkodowawcza Votum chce zdobyć rynek kredytów walutowych

Kancelaria  odszkodowawcza   Votum  wchodzi na rynek kredytów walutowych  i  zamierza go skonsolidować - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 30.03.2017 r.).  Jest to dla spółki "nowy, duży rynek", gdyż w Polsce  około   500 tys.  osób  posiada  kredyty walutowe. Bartłomiej Krupa, prezes Votum  przyznaje w dzienniku,  że  kancelaria   już   wprowadziła do oferty produkt powiązany z kredytami walutowymi, głównie we frankach.  Votum chce odzyskiwać od banków pieniądze, które klienci stracili przy wyborze kredytu walutowego zamiast w złotych. Jednak  o tym,  czy Votum zaangażuje się w konkretną sprawę - zdaniem prezesa Krupy -  będzie decydowała analiza umowy kredytowej. Wiceprezes Votum nie ujawnia jednak,  ilu klientów spółka chciałaby w tym roku pozyskać - pisze gazeta. Ponadto, kancelaria liczy,  poza postępowaniem sądowym,   na polubowne rozwiązywanie sporów z bankami  oraz   na współpracę z Rzecznikiem Finansowym (RzF).  Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego mówi w dzienniku, iż środowisko bankowe  powinno zanalizować przyczyny, rozwój oraz  "olbrzymią skalę działalności" kancelarii odszkodowawczych, działających na rynku ubezpieczeń. W  opinii  mec. Daszewskiego,  rozszerzanie działalności kancelarii powinno być związane z uregulowaniami prawnymi ich zasad.

UOKiK : istotny pogląd w sprawie umowy kredytu konsumenckiego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( UOKiK )  przedstawił istotny pogląd w sprawie umowy kredytu konsumenckiego zawartej przez internet - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.03.2017 r.). Według gazety, ów  "istotny pogląd odnosi się do pojęcia trwałego nośnika i dotyczy sądowego sporu konsumenta, który zawarł umowę pożyczki przez internet z firmą Creamfinance Poland”. Dziennik pisze, iż  zdaniem tegoż konsumenta,  Creamfinance nie przekazał mu informacji m.in. o całkowitej kwocie kredytu, opłatach i prowizjach na trwałym nośniku. Tymczasem  przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje wymagane przepisami za pomocą konta użytkownika umieszczonego na stronie internetowej - informuje  "DGP". Tyle, że w  ocenie prezesa UOKiK, "funkcjonalność konta użytkownika na stronie internetowej w tej sprawie oraz sama strona internetowa nie mogą zostać uznane za trwały nośnik".  Dlaczego? Ponieważ  przedsiębiorca może zmieniać treść strony internetowej i konta użytkownika już po zawarciu umowy. Nie ma także  gwarancji, że umieszczone tam informacje będą w ogóle dostępne w przyszłości - zauważa dziennik. Dlatego też  prezes UOKiK uznał, że w tej sprawie Creamfinance Poland (pożyczkodawca)  nie wywiązał się z obowiązku przekazywania konsumentowi informacji na papierze ani na innym trwałym nośniku. Zdaniem prezesa UOKiK, pojęcie trwałego nośnika "powinno być rozumiane w taki sam sposób na gruncie wszystkich przepisów służących ochronie konsumentów"
"DGP" wyjaśnia, że według   ustawy o kredycie konsumenckim (Art. 30), każdy pożyczkodawca ma obowiązek udzielić konsumentom rzetelnych, prawdziwych i pełnych informacji, m.in. o całkowitej kwocie do zapłaty, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO) i terminach spłaty..

Polacy liderami  płatności zbliżeniowych

Polacy są liderami w Europie w płatnościach zbliżeniowych - donosi "Parkiet"(Nr z 30.03.2017 r.), powołując się na badania firmy Mastercard, pt. "Masterindex – ogólnoeuropejskie trendy w handlu elektronicznym i nowych metodach płatności". Zostało ono przeprowadzone w 23 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z  badania wynika, iż  z   płatności zbliżeniowych  korzystajmy  trzy razy częściej niż inni Europejczycy, co stawia nas na pozycji lidera - zauważa gazeta. Wyniki potwierdzają, że polscy konsumenci są w pierwszym szeregu,  jeśli chodzi o częste zakupy online, korzystanie z płatności zbliżeniowych oraz rezerwę wobec płacenia gotówką" - podkreśla dziennik.  I tak,  z  e-sklepów codziennie lub prawie codziennie korzysta 9 proc. Polaków i 9 proc. Litwinów (najlepszy wynik w Europie, ex aequo z Litwinami).
Polacy  są europejskimi liderami w płatnościach zbliżeniowych w tradycyjnych sklepach. Badanie Mastercard  wykazało, iż  niemal co czwarty polski konsument (23 proc.) dokonuje ich codziennie lub prawie codziennie, zaś kolejne 40 proc. Polaków ankietowanych przez Mastercard płaci  zbliżeniowo co najmniej raz w tygodniu.
"Popularność transakcji zbliżeniowych jest związana z powszechnością kart i terminali płatniczych, które obsługują tę formę płatności. 85 proc. polskich respondentów deklaruje, że ich karta płatnicza posiada funkcję zbliżeniową, podczas gdy średnia europejska wynosi 43 proc." - informuje "P". Ponadto, według  badania Mastercard, Polacy wydają  się  być  też mniej "uzależnieni" od gotówki niż pozostali mieszkańcy Europy.  I tak,  39 proc. badanych deklaruje, że woli płacić gotówką, a 31 proc., że zawsze ma gotówkę w portfelu. Dla Europy ta średnia wynosi odpowiednio 47 proc. i 37 proc.  Ponad połowa polskich respondentów posiada jedną kartę płatniczą (58 proc.), rzadziej dwie (28 proc.), bądź trzy lub więcej (15 proc.).
Polscy konsumenci najchętniej korzystają z kart debetowych (78 proc.) i pod tym względem nieznacznie wyprzedzamy Europę (średnia 76 proc.) - informuje dziennik. Natomiast w  porównaniu do innych Europejczyków, polscy ankietowani rzadziej korzystają z kart kredytowych - 30 proc. względem 39 proc. w Europie. 
"Karta kredytowa jest postrzegana przez Polaków raczej jako +opcja awaryjna+. (...) którzy już zdecydują się korzystać z karty kredytowej, cenią w niej przede wszystkim możliwość odłożenia płatności w czasie (36 proc.) i możliwość dokonania nieplanowanego wcześniej zakupu (32 proc.)" - podaje gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT