Ustawa o wypłatach z OFE wchodzi w życie

Od 2009 r.  roku rozpoczną się wypłaty dla pierwszych klientów OFE. Prezydent 15 grudnia  br. podpisał ustawę o emeryturach kapitałowych - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 16.12.2008 r.). Według gazety, prezydent przyznał, że nie podoba mu się w ustawie brak waloryzacji świadczeń. Zapisu takiego faktycznie nie ma, co nie oznacza, że wysokość świadczeń nie będzie się zmieniała. Zgodnie z zapisami ustawy, emerytury do 65. roku życia będą powiększane o ewentualne zyski z inwestycji zakładów emerytalnych. Zdaniem Ewy Lewickiej, szefowej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE),  jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż waloryzacja. W opinii Lewickiej, dzięki temu, że ustawa została podpisana, zostanie zachowana ciągłość, tzn. po fazie akumulacji pieniędzy nastąpi ich wypłata.
Pierwszy typ świadczenia (emerytura okresowa) ma być wypłacany za pośrednictwem ZUS przez towarzystwa emerytalne, drugi natomiast (emerytury dożywotnie) przez PTE i specjalnie powołane do tego zakłady emerytalne .
Ustawa wchodzi w życie 14 dni od jej podpisania.

Prezydent: weto dla ustawy o emeryturach pomostowych 

Prezydent Lech Kaczyński  zawetował ustawę ograniczającą liczbę osób uprawnionych do pomostówek z 1,1 mln osób do 250 tys. Zdaniem głowy państwa jest to " ustawa niesprawiedliwa, kryteria, którymi się kierowano przy wyborze osób z prawem do pomostówek, były dowolne, a rząd nie prowadził dialogu społecznego"  - pisze "gazeta Wyborcza"(Nr z `16,12.2008 r.).  Natomiast według Sławomira Nowaka, szef gabinetu premiera "Sławomir Nowaka to " kryteria medyczne zdecydowały o tym, które zawody znalazły się na liście uprawnionych. Dlatego nie można zarzucać, że ta ustawa jest niesprawiedliwa". To już dwunasta ustawa koalicji PO-PSL, którą zawetował Lech Kaczyński.
Weto oznacza - pisze ":Wyborcza" -  że od 1 stycznia 2009 r. Polki niezależnie od zawodu będą musiały pracować do 60. roku życia, a Polacy do 65. , ponieważ  z końcem tego roku wygasają dotychczasowe przepisy emerytalne.  Nie dotyczy to górników, rolników, policjantów i wojskowych, którym przywileje gwarantują inne ustawy.
Według wiceminister pracy Agnieszki Chłoń-Domińczak wygaśnięcie przywilejów nawet dla tych, którym się należą, jest lepsze niż przedłużanie ich dla wszystkich o kolejny rok, jak chce prezydent. "Nie stać nas na utrzymywanie starego"  - twierdzi Chłoń-Domińczak.

Kontrowersje: ZUS dopomina się o składki od kobiet  sprzed 10 lat

Rząd przygotował projekt ustawy zwalniający osoby otrzymujące zasiłek macierzyński i posiadające inny tzw. tytuł ubezpieczeniowy z obowiązku opłacania składek do ZUS w czasie otrzymywania zasiłku – informuje "Gazeta Prawna"(Nr z 15.12.2008 r.), powołując się na  Joannę Kluzik-Rostkowską, posłankę PiS, wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Według posłanki,   trzeba też umorzyć zaległe składki kobiet, które od 1999 roku ZUS często informował, że mają opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, a teraz dopomina się od nich zaległych składek z odsetkami. "Skoro sam ZUS nie wiedział jak interpretować przepisy i czy matka przebywająca na urlopie macierzyńskim z tytułu zatrudnienia miała wpłacać do ZUS z tytułu prowadzonej firmy wyłącznie składkę zdrowotną czy wszystkie składki ubezpieczeniowe, to nie można teraz karać ich za to, że często sugerowały się tym, co sam twierdził, i wpłacały tylko składkę do NFZ"  – mówi Kluzik-Rostkowska. Obecnie ZUS wzywa je  do zapłacenia składek z odsetkami. ZUS wysyła takie wezwania, mimo że często sam wydawał im wcześniej zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. ZUS w swoim stanowisku wskazuje, że osoby, które od 1999 roku do maja 2001 roku nie opłacały składek, będą miały umorzone odsetki. Muszą jednak opłacić składki. Pozostali muszą zapłacić i składki, i odsetki. Wyjątkiem będą osoby, wobec których ZUS nie zweryfikował prawidłowości podlegania ubezpieczeniom społecznym i wydał im wczesnej np. zaświadczenia o niezaleganiu.
Rządowa nowelizacja ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) przewiduje zwolnienie osób pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości tego zasiłku i mających tzw. inny tytuł ubezpieczenia z obowiązku opłacania składek do ZUS z tego innego tytułu; nabędą więc one prawo do opłacanych z budżetu składek na emeryturę i rentę oraz nie będą musiały odprowadzać składek do ZUS z tytułu np. prowadzonej firmy - pisze dziennik. MPiPS chce też objąć takim rozwiązaniem osoby przebywające na urlopach wychowawczych.

Nowela  ustawy o IKE i PPE już obowiązuje

Nowelizacja ustaw o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) wprowadziła m.in. (część z jej zapisów zaczęła obowiązywać już w dniu publikacji 15 grudnia br) zwiększenie limitów wpłat na IKE. Od 15 grudnia wzrosły one z dotychczasowej półtorakrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (limit w 2008 r. - 4055 zł) do jego trzykrotności (limit od 2009 r. - ponad 9 tys. zł) - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 16.12.2008 r.).  Od początku 2009 r.  posiadacze IKE będą również mogli dokonywać częściowych wypłat z IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Oprócz tego wzrósł również limit wpłat na PPE - z trzykrotności wynagrodzenia do jego 4,5-krotności (czyli ponad 14 tys. zł) - pisze dziennik. Zdaniem ekspertów, nadal jest to jednak słaba zachęta dla oszczędzających na emeryturę. Innego zdania jest Maciej Rogala, ekspert zajmujący się IKE i PPE.  Rogala uważa, że  podwyższenie limitów przyciągnie uwagę zamożniejszych klientów, którzy będą mogli inwestować dzięki temu większe środki np. za pośrednictwem rachunku maklerskiego.

Wcześniejsza emerytura dla posła na Sejm?

Parlamentarzyści chcą przyznać sobie prawo do wypłat emerytur z wsteczną datą - donosi  "Gazeta Prawna (Nr z 16.12.2008 r.). Dziennik pisze, że do  Komisji Regulaminowej Sejmu trafił projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące wykonywania zawodu posła.
W myśl projektu, posłowie i senatorowie, którzy w okresie kadencji nie zawiesili pobierania emerytury lub rent, będą mieli prawo do uposażenia poselskiego oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zyskają oni również prawo do wypłat świadczeń od początku kadencji - twierdzi "GP".  I przypomina, że w Sejmie obecnej kadencji 60 lat ukończyło 42 posłów. Natomiast w Senacie liczba takich osób wynosi 19. Obecnie wysokość uposażenia poselskiego wynosi 9892 złotych.
Autorzy projektu nie podają kosztów, jakie niesie za sobą zmiana przepisów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT