Ustawa podwyższająca wiek emerytalny do 67 lat podpisana przez Prezydenta RP

Bronisław Komorowski, prezydent RP  podpisał ustawę emerytalną podwyższającą  wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 lat - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 31.05.2012 r.). I tak, zgodnie z ustawą, od  1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny wzrośnie - dla obu płci - o jeden miesiąc, a  potem będzie rósł co rok o trzy miesiące. Według gazety, zarówno  opozycja jak  i związki zawodowe (bezskuteczne okazały się protesty Solidarności i OPZZ w maju br. podczas głosowania w Sejmie nad ustawą) zapowiadają jednak skierowanie jej  do Trybunału Konstytucyjnego. Związki uważają, że "obywatele powinni mieć wybór, czy chcą pracować do 67 lat, czy też przejść wcześniej na emeryturę", obawiając się, że "ze względu na zdrowie - w wielu zawodach - nie będzie można pracować do 67 lat i nie dla wszystkich po 65. roku życia znajdzie się praca".
Podpisana przez prezydenta ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, iż kobiety osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2040 r.(dotycz pań urodzonych po 30 września 1973 r.). Natomiast w przypadku mężczyzn docelowy wiek emerytalny zostanie osiągnięty w 2020 r. i obejmie panów urodzonych po 30 września 1953 r. - informuje "Rz". W opinii dziennika, rząd stoi na stanowisku iż podniesienie wieku emerytalnego jest konieczne ze względu na czekające nas zmiany demograficzne. Ponadto, podwyższenie wieku emerytalnego ma przynieść finansom publicznym oszczędności. I tak, w  2013 r. będzie to 0,6 mld zł, w 2014 r. - 2,4 mld zł, a w 2015 r. - 5,5 mld zł. Według szacunków rządowych, skumulowane oszczędności dla funduszu emerytalnego do  2060 r. mają  wynieść  ponad 600 mld zł.
Podpisana przez prezydenta RP ustawa wprowadza też rozwiązania dotyczące emerytur  tzw. częściowych dla  kobiet z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym (okresy składkowe i nieskładkowe), które ukończą  62 lata i dla panów kończących  65 lat i z co najmniej 40-letnim stażem ubezpieczeniowym.
Jak podkreśla  "Rzeczpospolita",  "częściowa emerytura będzie stanowić 50 proc. pełnej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych". Nie będzie ona podwyższana do kwoty najniższej emerytury, ale będzie waloryzowana, natomiast po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie na wniosek uprawnionego  zamieniana na emeryturę z FUS w pełnej wysokości.

Wydłużenie lat pracy na świecie  konieczne

Zdaniem Roberta Benmosche'a, szefa American International Group, największej firmy ubezpieczeniowej w USA, obecny  kryzys zadłużeniowy dowiódł, że "rządy na całym świecie muszą zaakceptować znaczne wraz z powszechnym wydłużeniem się długości życia" – pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.06.2012 r.).  68-letni  Benmosche uważa - podaje "DGP" za agencją Bloomberg, iż wiek emerytalny powinien być wydłużony do 70-80 roku życia, ponieważ  świadczenia emerytalne i medyczne staną się wówczas bardziej dostępne." Umożliwi to dłuższy okres pracy i zarazem zdejmie ciężar z barków młodego pokolenia” – podkreśla szef AIG.  Benmosche twierdzi, że na przykład faktyczny wiek emerytalny w Grecji  przy przeciętnej długości życia 81,3 lat wynosi 59,6 lat i należy do najniższych w Europie. „Grecy muszą wiedzieć, że nie ma łatwego wyjścia, a rząd powinien im narzucić dłuższy okres pracy" - podkreśla w dzienniku.

Aktywa OFE spadły w maju br. o prawie 5 mld zł

W maju 2012 r.  spadki na giełdzie spowodowały obniżenie  aktywów otwartych  funduszy emerytalnych.  W skali miesiąca aktywa OFE  obniżyły się o 4,8 mld zł, a więc o około  2 proc. Zdaniem  "Rzeczpospolitej"(Nr z 01.06.2012 r.), jest to  największy ich spadek  od listopada 2011 r. I tak,  wartość oszczędności Polaków w OFE wyniosła na koniec maja  2012 r. prawie 233 mld zł, a więc najmniej od końca stycznia br.
Dziennik podaje, iż ZUS przekazał OFE  tylko w maju br. blisko 720 mln zł bieżących składek, a od początku roku kwotę na poziomie  3,5 mld zł. "Rz" szacuje, iż od 1 stycznia br.  aktywa  zarządzane przez OFE  wzrosły  łącznie o 8,2 mld zł, a więc około(3,7 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT