W 2009 r. PTE PZU zwiększyło zysk netto

PTE PZU  wypracowało wynik finansowy netto w 2009 r. na poziomie 116,9 mln zł  (wzrost o 9,2 mln zł w stosunku do roku poprzedniego). Jak informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 15.03.2010 r.) spółka odnotowała wzrost przychodów z opłat i prowizji  z 291,8 mln zł do 309,7 mln zł r/r; ( wzrost o 6,1 proc.). Według "GU", wynikał on między innymi z  wyższych opłat od większości składek przekazywanych przez ZUS do OFE PZU  oraz z powodu  wyższego  wynagrodzenia  za zarządzanie towarzystwa, spowodowanego  wzrostem wartości zarządzanych aktywów (o 10,5 mln zł). "Ubezpieczeniowa" podaje, iż aktywa OFE PZU na koniec 2009 r.  wynosiły 24,8 mln zł.

TK: ustawa o emeryturach  pomostowych  zgodne z konstytucją

Zasady przyznawania emerytur pomostowych są zgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. TK zaznaczył, że ustawodawca mógł pozbawić prawa do wcześniejszego odchodzenia na emeryturę części osób, które rozpoczęły pracę po 1 stycznia 1999 r.- podaje "Bankier.pl" (www.bankier.pl z 16.03.2010 r.) za PAP. TK  uznał, że ustawa o emeryturach pomostowych jest zgodna z konstytucją - nie łamie zasad równości, zaufania obywateli do państwa i prawa ani zasady praw nabytych. "Osoby, które zatrudniały się w szczególnym charakterze lub szczególnych warunkach po 1 stycznia 1999 r., nie miały prawa oczekiwać, że odejdą na wcześniejszą emeryturę" - powiedział sędzia TK Wojciech Hermeliński. Zaznaczył, że osoby takie nie nabyły też prawa do emerytury pomostowej, bo te zaczęły obowiązywać dopiero 1 stycznia 2009 r. "Wcześniej w polskim prawie nie funkcjonowało takie pojęcie" - wniosek w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o emeryturach pomostowych złożyła do TK grupa posłów PiS, którzy zarzucali, że ustawa o pomostówkach różnicuje sytuację pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przyznając  prawo do emerytury pomostowej jedynie części z tych osób, a innym takiego prawa odmawia. Wnioskodawcy kwestionowali też stanowiący załącznik do ustawy o pomostówkach wykaz prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Ustawa o emeryturach pomostowych została uchwalona przez Sejm 19 grudnia 2008 r., a obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Odebrała ona wielu grupom zawodowych prawo do odejścia na emeryturę o 5 lat wcześniej niż pozostałym pracownikom, tj. w wieku 55 lat kobietom lub 60 lat mężczyznom. Są to m.in. dziennikarze, część kierowców, kolejarzy, nauczycieli. Z pomostówek nie mogą skorzystać też osoby zatrudnione np. w porze nocnej czy w hałasie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT