W 2015 r. PTE odnotują znaczące obniżenie zysków

Powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające  OFE  wypracowały  w 2014 r. wynik finansowy netto powyżej 1 mld zł, to jest o ponad 0,7 mld więcej niż w 2013 r. (wzrost wyniku wyniósł 191 proc.)  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.06.2015 r.). Natomiast przychody  towarzystw emerytalnych w ub.r.  sięgnęły ponad 2 mld zł wobec niecałych 1,7 mld zł rok wcześniej (urosły o 21,5 proc.). Według gazety, jest to  jednorazowa konsekwencja rządowych zmian w OFE, ponieważ "Fundusz Gwarancyjny wraz z wprowadzeniem nowego prawa uległ częściowej likwidacji i 986 mln zł zgromadzonych w jego części dodatkowej towarzystwa emerytalne zaksięgowały jako przychód". Natomiast za zarządzanie aktywami OFE  towarzystwa dostały 777,5 mln zł, czyli o 340 mln mniej (spadek o 30 proc.). Wynika to z faktu - tłumaczy  dziennik -  że "w lutym 2014 r. środki zgromadzone w OFE zostały ustawowo pomniejszone o ponad połowę i na koniec roku były warte 149 mld zł". Ponadto,  w efekcie  zmian i związanych z nimi mniejszych napływów środków  do  OFE  opłata od składki - druga najważniejsza pozycja w przychodach PTE - w ub.r.  wyniosła  160 mln zł ( spadek o 60 proc.). Zdaniem  Barbary  Treichel, prezes zarządu MetLife PTE, w  2015 r. PTE  odnotują znaczące obniżenie zysków - pisze dziennik - ponieważ według  szacunków  przychody branży spadną o około 50 proc.

Przejście na emeryturę po 40 latach stażu pracy ? 

Klub PSL złożył w Sejmie projekt ustawy umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach stażu pracy - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 22.06.2015 r.), powołując się na  Władysława Kosiniak-Kamysza,  ministra pracy. Projekt dotyczy ubezpieczonych w ZUS i KRUS - podkreśla gazeta. Zdaniem ministra  Kosiniak-Kamysza,  pomysł PSL jest "poszerzeniem systemu osłonowego dla pracowników, w ramach którego funkcjonują już m.in. emerytury pomostowe, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli, świadczenia przedemerytalne" - pisze dziennik. Propozycja PSL jest początkiem dyskusji o tym, czy nie znieść wieku emerytalnego i nie ustanowić 40 lat stażu pracy, a obowiązujące obecnie 67 lat jako wiek emerytalny pozostawić jako prawo do minimalnej emerytury - stwierdził Kosiniak-Kamysz.
Z kolei  w opinii Henryka Smolarza, posła PSL, " rozwiązanie zaproponowane przez ludowców daje swobodę wyboru obywatelom, którzy będą mieli prawo wcześniejszego przejścia na emeryturę".  Według Smolarza,   oznaczać to będzie "niestety zgodę na niższe świadczenia" - zauważa "Rz".
Henryk Smolarz przedstawił prognozy, z których wynika, iż z możliwości przejścia na emeryturę po 40 latach stażu pracy zdecyduje się co czwarta osoba do tego uprawniona. Przy tym założeniu - jak mówił - proponowane rozwiązanie nie obciąży nadmiernie budżetu, bo będzie ono kosztować ok. 9 mld zł do 2020 r.

Profil inwestycyjny funduszy emerytalnych zmienił się  ze zrównoważonych na akcyjne

Warszawska giełda dla OFE pozostanie najważniejsza - pisze "Parkiet"(Nr z 22.06.2015 r.). Po zmianach w II filarze "OFE mają ponad 80 proc. aktywów zainwestowane w akcje, bardzo małą część portfela w papierach dłużnych i to wyłącznie nieskarbowych, benchmark zewnętrzny i większe możliwości inwestowania za granicą" - podaje gazeta. Przy tym  profil inwestycyjny funduszy zmienił się  ze zrównoważonych na akcyjne -  podkreśla w dzienniku Tomasz Stankiewicz, członek zarządu i szef inwestycji MetLife PTE. Jego zdaniem,  likwidacja gwarancji minimalnej stopy zwrotu zwiększyła także konkurencję między funduszami. "Ale sam proces podejmowania decyzji inwestycyjnych pozostał taki sam" - zauważa  dziennik.
W opinii Tomasza Stankiewicza,  aktywa OFE  z czasem będą się kurczyć, chociaż "problem będzie narastał dopiero w perspektywie kilkudziesięciu lat" w  związku  ze starzeniem się członków funduszy i brakiem zainteresowania funduszami ludzi młodych. Tomasz Stankiewicz podkreśla, iż młodzi ludzie nie myślą o emeryturze. "Myślenie o odkładaniu na starość pojawia się ok. 40 r. ż. i przeważnie tylko wtedy, gdy ma się dochody pozwalające na odkładanie środków" - zauważa Stankiewicz.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT