W II filarze już ponad 14 mln uczestników

Na koniec stycznia 2009 r. do OFE należało ponad 14 mln uczestników, czyli o 1,6 proc.  więcej niż na koniec 2008 r. - wynika z danych ZUS. Według  "Parkietu" (Nr z 06.02.2009 r.),  wzrost uczestników odnotowały wszystkie fundusze emerytalne. Największy przyrost klientów odnotował fundusz ING, który dzięki intensywnej akcji marketingowej przed styczniowym losowaniem, pozyskał w styczniu z rynku pierwotnego i wtórnego prawie 53,4 tys. osób. Z kolei funduszowi emerytalnemu  CU,  udało się pozyskać 31,1 tys. nowych uczestników. Pocztylion, PZU i Generali pozyskały po 20 tys. nowych uczestników - pisze gazeta. Zdaniem dziennika, jeśli zaś chodzi o procentowy przyrost uczestników, najlepiej wypada Pocztylion (ponad 5,2 proc.), Pekao (4,2 proc.) oraz Polsat (3,9 proc.).
Najmniej klientów, tak pod względem liczby, jak procentowego wzrostu, zdobyły natomiast fundusz emerytalny Warty  i   Bankowy.

Dziura gigant w ZUS ?

Na renty i emerytury państwu zabraknie w tym roku nawet 12 mld zł - alarmuje „Dziennik.WSJ Polska ” (Nr z 06.02.2009 r.).  Ministerstwo Finansów uspokaja zaś, że ZUS nie wstrzyma wypłat . Według  gazety, do powstania niedoborów finansowych na wypłatę świadczeń przyczyniła się zaplanowana przez rząd w budżecie państwa różnica między wpłatami na konta ZUS, dotacją z kasy państwa a wypłatami świadczeń, która wynosi 4 mld zł. Największym problemem jest jednak spowolnienie gospodarcze, które spowodowało spadek zatrudnienia i pensji  - pisze gazeta. Z kolei w opinii Andrzeja Rzońcy z fundacji FOR Leszka Balcerowicza,  wpływy z tego tytułu będą niższe o 8 mld zł, niż wcześniej planowano. Rzońca spodziewa się także spadku zatrudnienia o ok. 2 proc. Zdaniem innych, mniej optymistycznie nastawionych ekspertów, kryzys przewróci nasz rynek pracy do góry nogami.
W opinii  Macieja Grabowskiego, wiceministra finansów,  MF nie wyklucza nowelizacji ustawy budżetowej. Rządowe oszczędności, które mają wynieść 19,7 mld zł, w opinii gazety nie rozwiążą rosnących gwałtownie problemów budżetu.
Aleksandra Wiktorow, była prezes Zakładu, zwraca uwagę, że wyjściem z sytuacji może być zaciągnięcie przez ZUS kredytów na wypłaty świadczeń, co jak dotąd kończyło się sukcesem.

OFE: mniej akcji w portfelach


Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w styczniu br. OFE straciły na inwestycjach 3,4 mld zł. Wartość ich jednostek rozrachunkowych spadła średnio o 2,2 proc. - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 05.02.2009 r.). Według dziennika,  ponownie spadł również udział akcji w portfelach OFE, mimo tego, że fundusze dokonywały zakupów. Andrzej Bąk z Pocztylion-Arka PTE  tłumaczy w gazecie, że OFE cały czas kupują taniejące akcje, co może się przyczynić do wzrostu emerytur w dalszej perspektywie. Z danych OFE wynika, że na koniec stycznia 2009 r. fundusze emerytalne miały ulokowane w akcjach 19,8 proc. aktywów, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 21,6 proc.  Najwięcej akcji w portfelu miał Polsat (36,4 proc.), PZU Złota Jesień (21,1 proc.) oraz Generali (20,9 proc.). Najmniej akcji w portfelu miały z kolei: Allianz (16,7proc.), Bankowy (18,1proc.) oraz Nordea i CU (po 19,1 proc.).

Jest grupa robocza  ds. OFE


Komitet Stały Rady Ministrów zajmował się w dniu 5 lutego 2009 r. założeniami do ustawy zmieniającej ustawę o OFE. Minister Michał Boni powołał do ich dopracowania i uszczegółowienia grupę roboczą, w  skład której mają wejść przedstawiciele MPiPS, MF, KNF, NBP oraz kancelarii premiera - informuje "Parkiet"(Nr z 06.02.2009 r.). W opinii  Grzegorza Chłopka, wiceprezesa ING PTE, decyzja ta jest dla OFE dobra. Dlaczego? Albowiem jest  nadzieja, iż przedstawiciele OFE będą mogli  pokazać, że celom postawionym przez resort pracy, jakimi są zwiększenie świadczeń emerytalnych oraz konkurencji na rynku, nie zawsze służą proponowane narzędzia. Z kolei zdaniem  Michała Szymańskiego, prezesa CU PTE,  każda zmiana w systemie emerytalnym ma długofalowe skutki, dlatego każdą z nich należy dokładanie rozważyć.

Lepsza  emerytura z ZUS-u niż z OFE


Według Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE), że od początku 2009 r. do OFE, do których należy około 70 proc. klientów II filaru, zgłosiło się za pośrednictwem ZUS tylko 11 osób, które chciały uzyskać prawo do emerytury okresowej - pisze „Gazeta Prawna”(Nr z 06.02.2009 r.).  "GP" ustaliła, że pierwsza pełna emerytura kapitałowa, którą wypłaci dziś ZUS, wyniesie 917,80 zł, z czego z OFE będzie pochodzić 23,65 zł. Zdaniem, dziennika, bardzo małe zainteresowanie emeryturami z OFE jest m.in. wynikiem obowiązującego od niedawna przepisu, który umożliwia wypisywanie się z OFE osobom osiągającym wiek emerytalny w latach 2009-2013 (jest to prawo wygasające). Według Grzegorza Chłopka, wiceprezesa ING PTE,  zapis ten oznacza odejście od idei reformy.
Z kolei  Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej twierdzi, ze resort w ten sposób chciał dać osobom odchodzącym w najbliższych latach na emeryturę możliwość wyboru, czy chcą pozostać w OFE, czy mieć świadczenie wypłacone wyłącznie z ZUS. Dało mu  w ten sposób szansę na ominięcie skutków bessy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT