W I półroczu 2009 r. spadła liczba IKE i średnia wpłata na konto

Na koniec pierwszego  półrocza 2009 r. funkcjonowało 833,3 tys. indywidualnych kont emerytalnych (IKE), a średnia wpłata na IKE wyniosła 1 071 zł. Oznacza to spadek o 9 zł w porównaniu ze średnią kwotą przekazywaną na IKE w I półroczu 2008 r.  - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.10.2009 r.). Według gazety, która powołuje się na Komisję Nadzoru Finansowego, w porównaniu z analogicznym okresem 2008   liczba IKE spadła o 39,8 tys. Największy spadek liczby kont emerytalnych odnotowały banki (spadek o 14,2 proc.), ale również fundusze inwestycyjne (spadek o 9,0 proc.) i ubezpieczyciele (o 2,9 proc.). Z kolei podmioty prowadzące działalność maklerską zwiększyły liczbę IKE o 14,7 proc. Zgromadzone na IKE aktywa wzrosły zaś o 1,8 proc. do 1,8 mld zł. Najbardziej wartość aktywów wzrosła w przypadku IKE prowadzonych przez ubezpieczycieli (o 65,8 mln zł do 802,6 mln zł). Jak pisze dziennik, w omawianym okresie otwarto 21,2 tys. kont (spadek o 12,6 tys. w porównaniu z I półroczem 2008 r.). Z tego 90,1 proc. stanowiły  IKE założone po raz pierwszy, natomiast pozostałe 9,9 proc. to konta otwarte z powodu dokonania wypłaty transferowej z innego IKE i z pracowniczego programu emerytalnego. W ciągu I półroczu 2009 r. dokonano 3,2 tys. wypłat z IKE, a ich wartość wyniosła 20,4 mln zł

Wojna reklamowa zamiast wojny transferowej OFE ?

Propozycja wyeliminowania pośredników przy zawieraniu umów z OFE  zmierza - w opinii Michała Boni, ministra w Kancelarii Premiera - w dobrym  kierunku – podkreśla "Gazeta Wyborcza" (Nr z 13.10.2009 r.).  Michał Boni stwierdził jednak w  stanowisku do założeń nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  - przypomina dziennik -  iż  zakaz akwizycji wraz ze zwiększeniem liczby losowań może spowodować wzrost wydatków na reklamę i promocję. Dlatego, zdaniem ministra, rozwiązaniom tym powinny towarzyszyć regulacje mające na celu ograniczenie dopuszczalnych form i zasad prowadzenia działalności reklamowej.  Podobnego zdania jak minister Boni jest także Mariusz Wnuk, prezes zarządu Pocztyliona. Uważa on,  iż przy zakazie akwizycji należy ograniczyć wydatki na reklamy, aby obecna  transferowa wojna otwartych funduszy emerytalnych  nie zamieniła się w ich wojnę reklamową - pisze "Wyborcza". Jednak według dr Filipa Chybalskiego, eksperta ds. emerytalnych   z Politechniki Łódzkiej, tworzenie kolejnych zakazów dla OFE  może być nieskuteczne.

Polski system rentowy do pilnej reformy

Sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych staje się coraz poważniejsza. Aby go ratować, najpierw będzie zmieniany system rentowy, a potem emerytalny - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 10.10.2009 r.). Według gazety,  z  FUS wypłacono   na emerytury i renty do końca sierpnia br.  ponad 89 mld zł , podczas gdy w tym czasie Polacy odprowadzili do ZUS  składki o wartości nieco mniejszej niż 65 proc. rocznego planu instytucji. Tymczasem według Marka Buciora, wiceministra pracy, to ministerstwo nie zaproponuje nowych rozwiązań w sprawie  wydłużania lub zrównywania wieku emerytalnego, zanim nie zapadnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego o tym, czy różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest konstytucyjny czy nie. Tymczasem  Trybunał nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy. Jak podaje gazeta, według Grażyny Grzegorskiej  z biura prasowego TK , kiedy "skład orzekający uzna, że sprawa jest wystarczająco przygotowana, wyznaczy termin. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo”. Wiceminister przyznaje jednak - pisze "Rzeczpospolita" - że "kwestię wydłużenia wieku emerytalnego trzeba będzie kiedyś podjąć". Natomiast znacznie wcześniej za to resort może powrócić do zmiany sposobu obliczania wysokości rent inwalidzkich - w parlamencie oczekuje  na rozpatrzenie projekt Lewicy, który ma  umożliwić  pracę zarobkową osobom, które otrzymują renty inwalidzkie, tak by początek zatrudnienia nie oznaczał zmniejszenia czy utraty renty. Zdaniem dziennika, "rząd najprawdopodobniej zgodzi się na tę propozycję, ale w zamian za modyfikację sposobu obliczania tych rent".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT