W I półroczu br. najlepszy Polsat

Polsat, Generali i Bankowy osiągnęły w  pierwszym półroczu br.  najlepsze wyniki - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 16.07.2009 r.). Pierwszy z nich zarobił najwięcej dzięki trafionym inwestycjom w akcje,  o ponad 4 pkt proc. więcej od  drugiego w kolejności Generali, a o 6,7 pkt proc. więcej od  najsłabszego funduszu - szacuje dziennik. I podkreśla, że tak duże różnice zdarzają się rzadko. Poza tym, jego mocną stroną jest dobry dobór spółek do portfela.  Polsat wyróżnia się bardziej ryzykowną  strategią na tle innych OFE, pozwalającą na wysokie stopy zwrotu w średnim i długim terminie. Ale to dzięki poprawie sytuacji na giełdzie w zestawieniu za ostatnie sześć i 12 miesięcy Polsat jest pierwszy - zauważa "Rzeczpospolita". Pozostałe fundusze emerytalne w pierwszym półroczu też osiągnęły zyski, ale w dłuższym okresie – 12 i 24 miesiące – ich wyniki są wciąż ujemne. Na odrobienie strat z czasu bessy funduszom emerytalnym potrzeba - zdaniem ekspertów -  co najmniej trzy lata - przypomina gazeta.
Na koniec czerwca 2009 r. OFE dysponowały majątkiem przekraczającym 150 mld zł (od początku swego istnienia dostały z ZUS prawie 129 mld zł). Najniższymi aktywami zarządza Polsat -  na koniec czerwca wyniosły one 1,4 mld zł, zaś  aktywa największego funduszu:  OFE Aviva (d. CU), zbliżyły się do 40 mld zł. Przeciętnie OFE miały w  portfelu  24 proc.  akcji i 70 proc.  obligacji skarbowych.

Spada liczba IKE

Sukcesywnie ubywa  liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Według  „Rzeczpospolitej” (Nr z 17.07.2009 r.),  gdy na koniec pierwszego półrocza 2009 r. odnotowano 830 tys. IKE, to jeszcze  na koniec 2008 r. kont tych było prowadzonych 850 tys. .Jednak -  podkreśla dziennik -  zwiększyła się kwota oszczędności zgromadzonych w ramach IKE. „Rzeczpospolita ” szacuje, że wynoszą one obecnie około 1,8 mld zł wobec 1,6 mld zł wypracowanych  pół roku wcześniej. Dziennik zastrzega, że szacunki nie uwzględniają danych dotyczących liczby IKE prowadzonych przez PZU. Gazeta szacuje ich ilość na ok.. 500 tys.

Senat przyjął obniżki opłat pobieranych przez  OFE 

Senat  przyjął  bez poprawek ustawę, zgodnie z którą mają zostać obniżone opłaty od składki emerytalnej pobierane przez OFE. Zgodnie z  nową regulacją - podaje "Parkiet"(Nr z 17.07.2009 r.) -  od  2010  r.   opłata od składki pobierana przez OFE  będzie wynosić 3,5 proc. Natomiast opłata za zarządzanie OFE  nie będzie wzrastać od momentu, kiedy aktywa danego OFE przekroczą 45 mld zł. Jak zauważa dziennik,  nie wszyscy senatorowie byli  przekonani  co do przyjmowanych rozwiązań. Jan Rulewski z PO proponował na przykład, aby obniżki opłat zostały wprowadzone dopiero od  2011 r. Z kolei Zbigniew Cichoń z PiS twierdził, że nowa regulacja łamie prawo międzynarodowe. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT