W Sejmie nowy projekt ustawy w sprawie kredytów walutowych

Parlament będzie pracował nad najnowszym prezydenckim projektem dotyczącym kredytów walutowych. Pozostałe istniejące projekty dotyczące rozwiązania problemów frankowiczów trafią natomiast do sejmowej zamrażarki – informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.10.2017 r.),  powołując się na  radio RMF FM.  Oznacza to,  że w życie wejdzie najmniej radykalna,   najmniej korzystna dla kredytobiorców  wersja przepisów. I tak,  projekt regulacji  zakłada "uelastycznienie działającego od niemal dwóch lat Funduszu Wsparcia Kredytobiorców",  z którego korzystanie stałoby się łatwiejsze - pisze gazeta. Ponadto, w ramach tego funduszu  powstałby  subfundusz służący wsparciu restrukturyzacji kredytów frankowych, na który miałyby składać się banki. Według projektu, składka   wynosiłaby  0,5 proc. wartości portfela kredytów walutowych kwartalnie, co w  skali roku dla całego sektora bankowego oznaczałoby koszt rzędu 3 mld zł - podaje "DGP". Dziennik zauważa, iż  projekty, nad którymi prace  wstrzymano, byłyby dla sektora finansowego znacznie droższe. Na przykład  ustawa spreadowa, która zakładała zwrot zbyt dużych różnic kursowych pobieranych od klientów przy wypłacie kredytów i ich spłacie kosztowałaby  banki  przynajmniej 8–9 mld zł.
Gazeta podkreśla, iż przyjęty do procedowania projekt ograniczy koszty dla banków związane z kredytami frankowymi do 3 mld zł składki na subfundusz w ramach FWK. "Inne wprowadzone niedawno regulacje spowodują, że zabezpieczenie kredytów walutowych będzie wymagało od nich większych niż dotychczas kapitałów", przede wszystkim o rosnącą już  wagę ryzyka dla hipotek walutowych. "Będzie ona wynosiła 150 proc., nawet ponad cztery razy więcej niż dotychczas" - informuje "DGP".

RPP  pozostawiła główną  stopę  NBP  na  poziomie  1,5 proc.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP)   pozostawiła główną stopę NBP na rekordowo niskim poziomie 1,5 proc.- donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 05.10.2017 r.).  Według gazety,  wśród członków  RPP dominuje pogląd, że "wzrost inflacji we wrześniu do 2,2 proc. rocznie jest przejściowy, a w kolejnych miesiącach może ona spaść do 1,5 proc.". Dlatego też, główna stopa procentowa NBP może pozostać na rekordowo niskim poziomie nawet przez cały 2018 r. , natomiast  oprocentowanie kredytów i depozytów zacznie rosnąć wcześniej- pisze dziennik. Zdaniem prof. Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP),  " nie będzie potrzeby podwyższania stóp procentowych do końca 2018 r.", gdyż  "że nie zanosi się na to, aby do wzrostu inflacji przyczyniła się narastająca presja płacowa."
"Rz" podkreśla,  iż w  sierpniu  br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 6,6 proc. rok do roku, najbardziej od stycznia 2012 r. Zaś "coraz większe problemy firm z rekrutacją pracowników sugerują, że dynamika wynagrodzeń może dalej rosnąć".
Inaczej sytuację  oceniają  ekonomiści BZ WBK, którzy  komentując ostatnie posiedzenie Rady stwierdzili, że „członkowie RPP nie doceniają zmian zachodzących na rynku pracy i mogą zostać zaskoczeni przez skalę wzrostu płac i ich wpływ na inflację"- podaje dziennik . Z kolei zdaniem Jarosława Janeckiego, głównego ekonomisty Societe Generale w Polsce, "już w III kwartale 2018 r. roczna inflacja przewyższy 3 proc., podczas gdy NBP ma za zadanie utrzymać ją w pobliżu 2,5 proc."   Natomiast Piotr Kalisz, główny ekonomista banku Citi Handlowy prognozuje, iż  inflacja w końcu 2018 r.  może sięgnąć  3 proc. W opinii ekonomistów, wątpliwe jest jednak, aby Rada zdecydowała się na podwyżkę stóp wcześniej niż w II połowie przyszłego roku.
Według  danych NBP,  w sierpniu br. przeciętne oprocentowanie nowych kredytów dla gospodarstw domowych wzrosło do 6,4 proc. z 6,3 proc. miesiąc wcześniej i 6,1 proc. w czerwcu 2017 r. "Drgnęło" również oprocentowanie nowych depozytów: z 1,4 proc. w lipcu do 1,5 proc. w sierpniu br. Jednocześnie od początku  br. sektor bankowy  odnotowuje odpływ depozytów terminowych ( ich wartość spadła  w tym czasie z 296 mld zł do 277 mld zł). W opinii "Rz", jest to reakcja na to, że w ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji, oprocentowanie lokat jest ujemne.

Bankowe Centrum  Cyberbezpieczeństwa  ostrzega przed  vishingiem

Coraz częściej oszuści próbują  wyłudzić  przez  telefon   poufne dane,  podszywając   się pod pracowników banku, kancelarii prawnej czy  firmy współpracującej z bankiem. Jak pisze "Wirtualna Polska"(www.wp.pl  z 03.10.2017 r.), prób wyłudzenia "wrażliwych"  informacji (loginu  i hasła do bankowości internetowej czy  kodu SMS przychodzącego z banku na telefon)  jest tak dużo,  że ostrzega  przed  tym  Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa,  działające przy Związku Banków Polskich (ZBP). Portal  informuje, że  wykonanie  polecenia oszusta może sprawić, że kody SMS będą wysyłane na telefon przestępcy. "W praktyce oznacza to utratę dostępu do konta bankowego i jego wyczyszczenie", ponieważ  wszelkie transakcje będą potwierdzane przez oszusta.  "Wirtualna Polska.pl"  podaje,  iż na celowniku oszustów  mogą się znaleźć  klienci wszystkich banków działających w Polsce. Dlatego też specjalny komunikat, informujący o atakach  vishingowych (ten typ oszustwa nosi nazwę vishingu)  opublikowało Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa .

Projekt ustawy o Krajowym  Rejestrze  Zadłużonych stawia na jawność informacji

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na stronach internetowych projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 03.10.2017 r.). Według  gazety, nowe rozwiązania, które ewentualnie  mają  wejść  w życie  dopiero 1 lutego 2019 r., a nie jak  zakładano, 1 lutego 2018 r., nie wszystkie są korzystne dla dłużników. Przede wszystkim,  projektodawca wyraźnie "dał priorytet powszechnemu dostępowi i jawności informacji" - informuje dziennik - a to na dalszy plan odsunęło interesy dłużników. Stąd  perspektywa wprowadzenia nowych rozwiązań  może być dodatkowym  argumentem za  tym, aby będąc  zadłużonym,   nie zwlekać z decyzją o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, tak,  aby zdążyć przeprowadzić je jeszcze przed wejściem w życie proponowanej regulacji. Jak pisze "DGP", obecnie   postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne mają nadal charakter pisemny.
"Obieg korespondencji między stronami i sądem odbywa się w tradycyjny sposób, za pomocą przesyłek listowych. Akta sprawy są prowadzone w papierowej formie, a zapoznać się z nimi można jedynie w sądzie prowadzącym postępowanie, po uprzednim umówieniu wizyty" - podkreśla gazeta.

Czy warto wcześniej  spłacić  kredyt hipoteczny ?

Jeżeli mamy możliwość  wcześniejszej spłaty  kredytu hipotecznego  lub jego  nadpłaty, warto  sprawdzić, na jakich warunkach jest to możliwe - radzi "Rzeczpospolita"(Nr z 30.09.2017 r.). Dziennik pisze, iż  wiele banków próbuje zniechęcić klientów do takich operacji  w pierwszych latach kredytowania  karą finansową w postaci prowizji za przedterminową spłatę. I tak,  koszt wcześniejszej spłaty określa umowa kredytowa lub jest on określony w   tabeli opłat i prowizji. Dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy kredytu  można próbować negocjować z bankiem zniesienie tego warunku, bądź jego złagodzenie. Według gazety,  okres, który objęty jest karą finansową obejmuje zwykle pierwsze 3 do 5 lat kredytowania. "W tym okresie bank może od nas żądać od 1 proc do 5 proc. kwoty, która podległa wcześniejszej spłacie" - podkreśla "Rz". Tak, więc nadpłat  kredytu hipotecznego nie opłaca się robić w okresie, w  którym  bank pobiera  prowizję.   "Lepiej systematycznie odkładać środki na oprocentowany rachunek oszczędnościowy i wraz z wypracowanymi odsetkami przelać na konto kredytu, w momencie zniesienia opłat za przedterminową spłatę" - podkreśla.  Pozytywnym efektem nadpłaty jest zmniejszenie zobowiązania wobec banku, a tym samym możliwość skrócenia czasu kredytowania przy zachowaniu wysokości miesięcznej raty lub utrzymania okresu kredytowania z jednoczesnym obniżeniem raty. Poza tym, warto wykorzystać moment niskich stóp procentowych i jeśli to możliwe,  "nadpłacać miesięcznie ratę kredytu o kilkaset zł".
Jednak wcześniejsza spłata kredytu  nie wszystkim się opłaca, zwłaszcza tym, którzy  zaciągnęli  kredyty w walutach obcych, po niższym niż obecnie kursie walutowym.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT