W maju spadek aktywów i wartości jednostek rozrachunkowych OFE

W  maju br. średnio o prawie 2 proc. obniżyła się  wartość jednostek rozrachunkowych OFE - informuje "Parkiet"(Nr z 04.06.2012 r.). Największą stratę odnotował największy na rynku fundusz ING, zaś najmniejszą  fundusz emerytalny AXA., następnie Nordea, Amplico i Warta.
Gazeta podkreśla, iż maj był  drugim z rzędu miesiącem  ujemnych wyników funduszy emerytalnych. Wpłynęło na to obniżenie  głównych  indeksów warszawskiej GPW.  WIG20, sWIG80 oraz WIG straciły po ponad 6 proc., a mWIG40 – ponad 7 proc. "Zarobić nie dał w ostatnim miesiącu też rynek obligacji" - pisze dziennik. I podkreśla, że  od początku br.  wynik funduszy emerytalnych jest dodatni i   wynosi przeciętnie 2,4 proc. I tak, po pięciu miesiącach 2012 r. najwięcej zarobiły  fundusze Amplico oraz Nordea, zaś najmniej  AXA i Pocztylion.
"Parkiet" szacuje, iż  w maju br. aktywa OFE  zmalały o 4,8 mld zł i wyniosły prawie 233 mld zł ( najwyższy spadek od listopada 2011 r.). W  maju br. ZUS przekazał OFE 720 mln zł bieżących składek; od początku 2012 r. - 3,5 mld zł.

Nikłe szanse na rozwój PPE bez szans w prawie

Z  najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, iż na koniec 2011 r. działało 1116 pracowniczych programów emerytalnych  (PPE),  o trzy więcej niż na koniec 2010 r. .Uczestniczyło w nich 344,6 tys. pracowników,  zaledwie 2,13 proc. aktywnych zawodowo osób - podaje "Parkiet"(Nr z 06.06.2012 r.).  Liczba objętych programem zwiększyła się zaledwie o 2,1 tys. W  ub.r. pracodawcy prowadzący programy wpłacili do  PPE nieco ponad 1 mld zł składki podstawowej (więcej o 10 proc.), a pracownicy sami przekazali 30,5 mln zł (wzrost o 16 proc.).Według gazety, wartość aktywów zgromadzonych w PPE wyniosła w 2011 r. 6,6 mld zł (wzrost  o 5 proc. w stosunku do 2010 r.) Nie był to znaczący skok, ale trzeba mieć na uwadze, że od sierpnia 2011 r. mieliśmy do czynienia z istotnym pogorszeniem sytuacji na giełdzie.
Jak podkreśla dziennik, w opinii przedstawicieli instytucji finansowych "nie ma szans na rozwój PPE bez zmian w prawie, które uelastycznią tę formę oszczędzania. (...) rozwiązaniem byłoby wprowadzenie większych zachęt podatkowych".

SN: wykonywanie różnych prac nie przekreśla wcześniejszej emerytury za pracę w "szczególnych warunkach"

Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 27 stycznia 2012 roku, sygn. akt II UK 103/11), pracownik, który w szczególnych warunkach u jednego pracodawcy w tym samym czasie wykonywał różne zadania," nie powinien być pozbawiony uprawnienia do zaliczenia tego okresu do stażu wymaganego do uzyskania wcześniejszej emerytury" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.06.2012 r.).SN orzekał w sprawie  ubezpieczonego, któremu ZUS odmówił prawa do świadczenia, uznając  iż  "nie da się określić, ile czasu de facto pracownik spędzał w szkodliwych warunkach, skoro w tym samym czasie pracodawca zlecał mu wykonywanie różnych czynności". Tymczasem ubezpieczony odwołał się od decyzji ZUS do sądu okręgowego, który przyznał mu wcześniejszą emeryturę, uznając, iż pracował w warunkach szkodliwych - podaje dziennik. ZUS z kolei  wniósł apelację, a sędziowie w II instancji przyznali rację zakładowi, "stwierdzając, iż dowody były niewystarczające do podzielenia poglądu sądu okręgowego" "DGP" zauważa, iż dopiero SN uchylił wyrok sądu apelacyjnego, uznając, iż sąd II instancji "źle przeprowadził" postępowanie dowodowe. "Sędziowie SN wskazali" - informuje gazeta - iż sąd II instancji "niepotrzebnie założył, że ktoś może pracować w warunkach szkodliwych tylko wtedy, gdy wykonuje daną czynność przez osiem godzin dziennie".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT