W połowie 2012 r. ma ruszyć elektroniczna platforma obsługi klientów ZUS

ZUS przeprowadził pierwszą z serii badań poziomu satysfakcji klientów. Z badania wynika - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 27.09.2011 r.) , że około 57 proc.  Badanych dobrze ocenia pracę ZUS, a źle 12 proc., natomiast pozostali albo nie mieli zdania albo określali je jako "ani dobrze, ani źle". I tak, ankietowani  najbardziej chwalili  "miłą i uprzejmą obsługę, terminowość wypłaty świadczeń oraz to, że informacje, jakie otrzymują są zrozumiałe" - pisze dziennik. Z kolei zapytani o wady ZUS, wskazują  niejasne przepisy, kolejki w placówce ZUS, skomplikowane procedury oraz niezrozumiałe przepisy. Badania poziomu satysfakcji klientów ZUS-u mają być prowadzone również w kolejnych latach. Ich koszt to  około 1,5 mln  zł (jedną trzecią tej kwoty pokrywa ZUS, pozostała część jest finansowana z funduszy unijnych).
Według Zbigniewa Derdziuka,  prezesa ZUS,  "zakład przygotowuje się do wprowadzenia elektronicznej platformy obsługi klientów, za pomocą której większość spraw w ZUS będzie można załatwić przez internet i telefon. Portal ma ruszyć w połowie 2012 r.".Do końca kwietnia 2012 r. ma też być wprowadzony "system zarządzania czasem oczekiwania klientów w placówkach ZUS", który ma umożliwić m.in. rezerwację na określoną godzinę wizyty i spotkania ze specjalistą z ZUS w placówce zakładu. "W planach jest także utworzenie Centrum Informacji Telefonicznej, gdzie oprócz uzyskania informacji, będzie można złożyć wniosek bez konieczności kierowania go na piśmie oraz umówić się na spotkanie z pracownikiem Zakładu na konkretną godzinę. Natomiast już niedługo w palcówkach staną urządzenia podobne do tych na poczcie, które kierują przepływem klientów i wskazują, jak długa jest kolejka oczekujących do załatwienia konkretnego typu spraw" - informuje "Rzeczpospolita".

Więcej osób pobiera świadczenia z ZUS

Jak informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 27.09.2011 r.) , wzrosła liczba osób pobierających świadczenia z ZUS.  W sierpniu br. liczba emerytów i rencistów wzrosła o 2,3 tys. do 7.424,9 tys. osób (z 7.422,6 tys. osób). Zakład Ubezpieczeń Społecznych  podał w komunikacie, iż  w ciągu roku liczba emerytów spadła o 70,0 tys. osób. Natomiast  kwota wypłat emerytur i rent w sierpniu wyniosła 12.455,2 mln zł wobec 12.453,9 mln zł w lipcu i wobec 11.999,9 mln zł w sierpniu 2010 roku - pisze gazeta.

Emerytura pomostowa za udowodnioną pracę osiem godzin dziennie w szkodliwych warunkach dla zdrowia

Pracownik ubiegający się o emeryturę pomostową z racji zatrudnienia w szczególnych warunkach musi udowodnić, że faktycznie przez osiem godzin dziennie wykonywał pracę w szkodliwych warunkach - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 26.09.2011 r.), powołując się na Sąd najwyższy, który oddalił kasację wyroku sądu apelacyjnego w sprawie o sygn. akt II UK 2 /11. Chodzi o casus ubezpieczonej, która  po ukończeniu 55 lat złożyła do ZUS wniosek o przyznanie jej wcześniejszej emerytury z powodu wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Jak podaje "DGP", do wniosku o emeryturę powódka dołączyła świadectwa pracy, z których wynikało, że od 1972 do 1991 roku pracowała jako ciastkarz w piekarni należącej do spółdzielni pracy. "ZUS po sprawdzeniu dokumentów uznał jednak, że ubezpieczona nie posiada wymaganych 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Kwestią sporną był rodzaj pracy wykonywanej przez wnioskodawczynię w okresie od 2 kwietnia 1973 r. do 15 czerwca 1998 r. ZUS bowiem zakwestionował nie tyle rodzaj pracy, ale sposób i czas jej wykonywania" - informuje gazeta. Wnioskodawczyni odwołała się do sądu.  Jednak sąd I instancji oddalił  powództwo, a w  czasie postępowania "ustalił, że w zakwestionowanym okresie wnioskodawczyni pracowała nie więcej niż sześć godziny dziennie, wykonując ręcznie powierzone jej prace. Następnie pracodawca zdecydował się na jej mechanizację". Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, a następnie do Sądu Najwyższego, który oddalił skargę.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT