W portfelach OFE 20,9 proc. akcji

W październiku br.  miesięczna stopa zwrotu OFE wyniosła aż -7,6 proc. - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.11.2008 r.). Zdaniem Rafała Markiewicza, dyrektora Departamentu Inwestycyjnego i  członka zarządu Generali PTE, to giełda decyduje o wartości jednostek funduszy, a ponadto OFE  nie sprzyjał rynek obligacji, na którym spadki  były największe od wielu lat - indeks obligacji spadł o 2,7 proc.. Z kolei wszystkie główne indeksy giełdowe w październiku zniżkowały po ponad 20 proc. - podkreśla dziennik.  W efekcie przeciętna stopa zwrotu OFE od początku roku wynosi aż -16,6 proc. Według zarządzających,  można uniknąć pogłębienia tej straty do poziomu -20 proc, ale warunkiem jest uspokojenie na rynku.„Rzeczpospolita”  szacuje zaś, że  fundusze są na minusie biorąc pod uwagę wyniki także za ostatnie 12 i 24 miesiące (odpowiednio -20 i -8,8 proc.), a dodatni rezultat występuje dopiero w przypadku trzyletnich stóp zwrotu OFE (6,9 proc.). Najmniejsze straty w październiku poniosły  Allianz (-6,6 proc.) i Generali (-6,9 proc.), zaś największe odnotował OFE Polsat (-9,4 proc.). Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) szacuje, ze od początku roku do 28 października br. OFE   straciły już 28,6 mld zł, a od szczytu hossy w ubiegłym roku z 6 lipca 2007 r. do 28 października strata zwiększyła się do 36,6 mld zł. Według dziennika,  w 2008r. aktywa netto OFE spadły z poziomu 140 mld zł na początku roku do 130 mld zł na koniec października br. W tym czasie ZUS przekazał do OFE 17,1 mld zł bieżących składek oraz obligacji spłacających stary dług zakładu z lat 1999 – 2002. W sumie od początku istnienia fundusze otrzymały już z ZUS 114,8 mld zł. KNF podała również, że według stanu na miniony wtorek w portfelach OFE było zaledwie 20,9 proc. akcji, a ich wartość wyniosła 26,4 mld zł.

Ma powstać spójny system orzekania o  niepełnosprawności i niezdolności do pracy 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada powstanie spójnego  systemu  orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy.  W tym celu wkrótce będzie powołany międzyresortowy zespół ds. opracowania systemu, który zbada, do jakiego stopnia jest możliwa konsolidacja istniejących systemów  - donosi " Rzeczpospolita"(Nr z 03.11.2008 r.). Efektem mają być projekty regulacji prawnych. Obecnie funkcjonuje u nas pięć systemów orzekania o zdrowiu: o niezdolności do pracy (przez lekarzy orzeczników ZUS), o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (przez lekarzy rzeczoznawców KRUS), o niezdolności do służby (przez komisje lekarskie podległe MSWiA lub MON), o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności). Podział istnieje od 1997 r., kiedy to uznano, że należy wyodrębnić orzekanie o niezdolności do pracy do celów ubezpieczeniowych - pisze dziennik. Podkreśla, że przesłanki orzekania w poszczególnych systemach się różnią, a orzeczenia nie są wzajemnie uznawane. Te z ZUS są traktowane na równi z tymi o stopniu niepełnosprawności, ale nie odwrotnie. Niekiedy więc orzeczenie rentowe wystarcza do uznania osoby za niepełnosprawną, np. podczas ubiegania się o dofinansowanie płacy niepełnosprawnego pracownika. Obecnie przeważa  opinia, że powinna zajmować się nim jedna instytucja, niezależna od ubezpieczalni, która kompleksowo oceni zarówno niepełnosprawność, jak i możliwości wykonywania pracy. Otwarte pozostają kwestie, czy zachować stopnie niepełnosprawności, czy raczej iść w kierunku orzekania według rodzaju niepełnosprawności, i czy zawsze orzekać na oznaczony czas.

FRD zarobił więcej niż OFE

Fundusz Rezerwy Demograficznej wypracował w br.  3-4  razy lepsze wyniki od rezultatów otwartych funduszy emerytalnych – informuje  „Parkiet”(Nr z 03.11.2008 r.). Różnica jest na tyle duża, że zrównanie się z FRD pod względem wyników może zająć OFE przynajmniej rok - ostrzega dziennik. Aktywa FRD  na koniec września br. wyniosły prawie 4,37 mld zł (z tego 562 mln zł to zysk z inwestycji), czyli więcej  niż ma ponad połowa OFE. Zdaniem Pawła Jaroszka, dyrektora Departamentu Finansów Funduszy w ZUS, który zajmuje się zarządzaniem FRD, Fundusz jest zarządzany w sposób pasywny i dość konserwatywny. Maksymalnie do 30 proc. środków może inwestować w akcje, czyli o 10 pkt proc. mniej niż OFE, a na  koniec 2006 r. limit ten był niemal w pełni wykorzystany.  Na koniec 2007 r. udział akcji spadł do 22,7 proc. aktywów, a na koniec września 2008 r. - do 12 proc. „.  O kierunkach inwestycji FRD decyduje Komitet ds. Aktywów Finansowych. FRD ponosi jak inne fundusze m.in. koszty transakcyjne, ale koszty osobowe i czysto biurowe są w nim znacznie niższe i  obciążają ZUS. Za to tempo wzrostu wartości jednostek OFE ogranicza opłata za zarządzanie. Oprócz tego klienci OFE płacą prowizję od transferowanej składki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT