W przeliczeniu emerytur pomogą stare zbiorowe układy pracy

Osoby walczące w sądach o emeryturę mogą powoływać się na zapisy starych układów zbiorowych – pisze „Rzeczpospolita” (Nr z 02.08.2008 r.). Może to - według dziennika - pomóc osobom, które występują o korzystniejsze przeliczenie emerytury. Mało kto może bowiem zdobyć potwierdzenie wysokości zarobków na drukach Rp-7, bo akta płacowe z tamtego czasu najczęściej trafiły na przemiał. A układy zawierały wiele elementów przydatnych teraz do ustalenia zarobków (np. kategorie zaszeregowania z widełkami płacowymi, różne dodatki do wynagrodzeń), gdy nie można ich wykazać innymi metodami. Wszystko z powodu ograniczeń dowodowych w postępowaniu w ZUS, który (powołując się na § 20 rozporządzenia w sprawie o postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń), chce albo zaświadczeń z często już nieistniejących zakładów pracy, albo legitymacji ubezpieczeniowych z dokładnymi wpisami. Sądy dopuszczają zaś wiele innych dowodów, w tym teksty starych układów (Układy zbiorowe pracy podlegają rejestracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT