W sierpniu br. najwięcej zarobił OFE Polsat

W tym roku pieniądze swoich klientów najlepiej inwestuje OFE Polsat - informuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 02.09.2010 r.). W sierpniu br.  wartość jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są składki klientów funduszy emerytalnych przeciętnie wzrosła o 0,3 proc.(w lipcu było to 2,5 proc.).W ubiegłym miesiącu  najlepszy wynik . wypracował fundusz emerytalny Polsat (0,84 proc.), na co mogło mieć  wpływ to, że fundusz ma relatywnie więcej mniejszych spółek w portfelu , których  akcje zyskiwał). Z kolei  fundusz PKO BP Bankowy wypracował wzrost wartości jednostki o  0,46 proc. Natomiast najsłabiej poszło funduszowi Warta, który jako jedyny miał niewielką stratę (- 0,03 proc.) - podaje dziennik.
 Przy spadającym WIG (spadł o 0,6 proc.) , dodatni wynik funduszy emerytalnych oznacza, że zarabiały one na obligacjach. Indeksy obligacji skarbowych skoczyły od 1 do 1,5 proc, co miało   wpływ na ich wyniki. Gazeta podkreśla, że ostatnio fundusze przebudowywały swoje  portfele inwestycyjne.
Od początku br.  przy przeciętnej  stopie  zwrotu 5,4 proc., najwięcej  zarobił Polsat - 6,2 proc.,  fundusz Amplico -nieco ponad 6 proc. oraz  ING ze stopą zwrotu 5,8 proc. Najsłabiej natomiast idzie Generali (4,7 proc.) oraz Aegonowi (4,8 proc.).. Dla porównania, od początku roku indeksy giełdowe skoczyły też po kilka procent, w tym najbardziej wskaźnik średniej wielkości spółek mWIG40 (wzrósł o prawie 7 proc.), a najmniej WIG20 (o 4,4 proc.).
Aktywa OFE na koniec sierpnia 2010 r. wynosiły 201,1 mld zł.

OFE mogą zarobić więcej

Zdaniem Tomasza Publicewicza z firmy Analizy Online,  negatywne opinie kierowane pod adresem OFE nie są prawdziwe. Fundusze emerytalne wypracowują dla klientów wyższe zyski niż np. fundusze inwestycyjne. Średnia stopa zwrotu OFE w ciągu ostatnich pięciu lat  wynosi 34,8 proc.- podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 30.08.2010 r.).  Natomiast od początku istnienia OFE do końca lipca 2010 r.  klienci zyskali przeciętnie ok. 190 proc. Realna stopa zwrotu wyniosła zaś w tym okresie 99 proc. przy inflacji rzędu 46 proc. - podaje gazeta. W opinii  dziennika, "oszczędzając w OFE, Polacy zarabiają też więcej, niż gdyby założyli lokatę bankową, samodzielnie inwestowali na giełdzie czy w obligacje skarbowe". Z kolei Marcin Żółtek, dyrektor inwestycyjny, członek zarządu Aviva PTE powiedział gazecie, że OFE mają niższe opłaty w porównaniu z innymi formami oszczędzania,  na przykład niż w porównywalnych funduszach inwestycyjnych oferowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Zdaniem ekonomisty Krzysztofa  Rybińskiego, poprawa wyników funduszy jest możliwa przy zmianie istniejącego prawa, które określa strategię inwestycyjną OFE.  "Rzeczpospolita" zauważa, że według szacunków Departamentu Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera w latach 2000 – 2009 zysk wypracowany przez OFE od 100 zł, po odliczeniu całości pobieranych przez PTE opłat i prowizji, był średnio o 8,1 pkt. proc. wyższy niż stopa waloryzacji tych samych kwot, gromadzonych na kontach emerytalnych w ZUS.

Potrzebna ustawa określająca  zasady wypłat emerytur kapitałowych

Prof. Marek Góra, twórca reformy  systemu  emerytalnego twierdzi, iż  wprowadzona w latach 90-tych  reforma emerytalna  nie została domknięta. Wyłączono z niej kilka grup, np. rolników, których sytuacja w przyszłości może ulec pogorszeniu - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 01.09.2010 r.).W jego opinii, wszystkie grupy zawodowe "powinny zostać
włączone do systemu",  jednak należy to  przeprowadzić możliwie bezkolizyjnie. Zdaniem prof. Góry,  należy uregulować ustawą zasady wypłacania emerytur kapitałowych."Wyborcza" pisze, że  powinny je wypłacać stworzone do tego celu wyspecjalizowane instytucje ubezpieczeniowe. Prof. Marek  Góra twierdzi, iż  nieuzasadnione są szacunki na temat wysokości przyszłych emerytur, albowiem wysokość wypłat zależy od demografii. W jego opinii  niezbędne  jest  zwiększenie udziału opłat zmiennych w funkcjonowaniu OFE, które byłyby zależne  od wypracowanego przez fundusz  wyniku  oraz  zmniejszenie opłat stałych, niezależnych od efektów zarządzania.
Prof. Góra uważa - pisze "Wyborcza" - iż jedną  z najważniejszych zmian w systemie emerytalnym jest stworzenie zasad, które mocniej wynagradzałyby  towarzystwa emerytalne  za odpowiednie zarządzanie  środkami.


Będą zmiany w II filarze - powstaną dwa subfundusze

Projekt  zmian w systemie emerytalnym przygotowany  przez prof. Marka Góre zakłada, iż środki na emeryturę  miałyby być inwestowane w dwa subfundusze:
dynamiczny i przedemerytalny. Tymczasowo powstałby także subfundusz typu B, gromadzący  dotychczasowych członków OFE - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 29.08.2010 r.). I tak, w przypadku subfunduszu dynamicznego limit możliwych inwestycji zagranicznych wyniesie 15 proc. Ponadto, wyniki inwestycyjne każdego  z subfunduszy byłyby  oceniane osobno na podstawi tzw. referencyjnej stopy zwrotu. Według "Wyborczej",  projekt zakłada także  trzy rozwiązania dotyczące akwizycji: całkowity zakaz akwizycji, zakaz przenoszenia ludzi pomiędzy subfunduszami oraz   brak zmian w stosunku do obecnych rozwiązań. "GW" podaje, że  OFE różnie oceniają te propozycję. I tak, największe fundusze oraz niektóre mniejsze, m.in. Pocztylion, Allianz czy Warta popierają częściowy zakaz akwizycji, natomiast OFE Polsat jest za całkowitym zakazem akwizycji.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT