Wchodzą IKZE

Od stycznia 2012 r. Polacy będą mogli dodatkowo oszczędzać na emeryturę na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 14.04.2011 r.). Dzięki temu zyskają ulgę w PIT. I tak, nowy rodzaj kont emerytalnych będą mogły oferować towarzystwa ubezpieczeń, banki, domy maklerskie oraz TFI, czyli instytucje finansowe,  które jak dotąd prowadzą  indywidualne konta emerytalne (IKE).  Ponadto, teraz każda z nich - zauważa dziennik - będzie mogła zaoferować kilka typów IKZE, a więc  np. konta o  bardziej agresywnej strategii, inwestujące w akcje lub nastawione na niższe, lecz bezpieczniejsze obligacje. Zdaniem "DGP",  nowością jest wejście  IKZE  do oferty powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), które obecnie zarządzają wyłącznie OFE. Przy tym, "wybierając konto emerytalne w PTE, nie musimy decydować się na tę samą instytucję, w której mamy już OFE. Ale jedno PTE będzie mogło zaoferować nam tylko jeden fundusz IKZE" - wyjaśnia  "Dziennik Gazeta Prawna".

Zmiany w OFE spowodują korekty modeli biznesowych  akcjonariuszy PTE

Prezydent podpisał ustawę o zmianach w OFE. . Zmiany na rynku emerytalnym będą powodowały korekty modeli biznesowych przez akcjonariuszy. Ponadto, zmiany w funkcjonowaniu OFE mają tez szansę zachęcić Polaków do oszczędzania - mówi w "Rzeczpospolitej" (Nr z 13.04.2011 r.) Artur Olech, prezes  Grupy Generali w Polsce.  Według niego, biznes emerytalny to dla Generali ważna część uzupełniająca ofertę produktową i stanowiąca dla klientów wartość dodaną. "Zdecydowana większość aktywów, którymi zarządzamy w Polsce to aktywa z funduszu emerytalnego, od strony przychodowej OFE stanowi zaś kilkanaście proc. naszego biznesu" - twierdzi w dzienniku prezes Olech. Zdaniem szefa Generali w Polsce, nie jest tajemnicą,  że "średnie i małe fundusze będą z pewnością musiały swoją pozycję w Polsce mocno przemyśleć. Są to praktyki ogólnie przyjęte na rynku i pojawiają się zawsze przy tego typu zmianach."
Olech podkreśla, iż  na pewno "szeroka dyskusja o emeryturach i III filarze, może zwiększyć świadomość i skłonność Polaków do oszczędności. Z drugiej jednak strony, są też przykłady z życia, że wcale takiego automatyzmu i większej świadomości ubezpieczeniowej Polaków nie widać.(...)  Po raz pierwszy od lat w minionym roku ponad 300 tys. osób (wobec około 110 tys. w roku 2009) samo nie wybrało funduszu, tylko trafiło do urzędowego losowania w ZUS. (...) To przejaw pewnej rezygnacji społeczeństwa". Ponadto - mówi prezes Generali - "dziwi nas zamiar ustawodawcy by zakazać akwizycji do OFE, bowiem ta rzesza ponad 100 tysięcy ludzi dzień w dzień dociera do Polaków z informacją o konieczności dodatkowego oszczędzania poza OFE".

Obywatelski projekt "Razem" będzie wycofany z Sejmu

Obywatelski projekt zmian w ustawie o PIT, przewidujący ulgę podatkową dla osób oszczędzających w III filarze emerytalnym, zostanie wycofany - zapowiedział w  Sejmie pełnomocnik Komitetu  Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Razem" Adam Sankowski. Propozycje podobne do wnioskowanych przez Komitet wprowadzono w ustawie zmniejszającej składki wpływające do OFE, podpisanej w ubiegłym tygodniu przez prezydenta. Komitet brał udział w pracach nad tą ustawą - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.04.2011 r.). Sankowski oświadczył,  iż  podstawowy postulat "Razem", czyli sama idea wprowadzenia zachęty podatkowej w trzecim filarze został zrealizowany, a Komitet przygotuje  formalne stanowisko do marszałka Sejmu, z deklaracją, że "nasza podstawowa intencja jest spełniona ". Zdaniem  A.Sankowskiego,  zebrane przez Komitet 130 tys. podpisów miało wpływ na wprowadzone zmiany. Jednak  "lepiej by było, gdyby ulga odnosiła się do określonej kwoty, a nie procenta dochodów przekazywanych na dodatkowe oszczędności. Wyraził nadzieję, że w przyszłości mechanizm ten będzie można zmienić" - pisze gazeta.
Podpisana  przez prezydenta RP ustawa dotycząca OFE przewiduje wprowadzenie w 2012 r. ulgi podatkowej dla osób dodatkowo oszczędzających na emeryturę na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć wpłaty na IKZE, nie więcej jednak niż 4 proc. podstawy opodatkowania. Z odliczenia będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną jednolitą, 19-proc. stawką podatku dochodowego - podkreśla "DGP". Według dziennika, " opodatkowany PIT-em będzie jednak zwrot pieniędzy z IKZE, wypłata z tego konta po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego. Osoby o najniższych dochodach będą mogły wpłacić na IKZE do 4 proc. równowartości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku kalendarzowym".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT