Więcej PPE

Przybyło  pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Na polskim rynku funkcjonuje  obecnie już   1103  PPE - donosi "Parkiet"(Nr z 30.03.2010 r.).  W pierwszym  kwartale br. założono kolejne 6 programów, natomiast zlikwidowane zostały 2 programy. W tym pięć nowych PPE założyły spółki z grupy PZU  - PZU TFI i PZU Życie. Natomiast szósty program - pisze gazeta -  powstał przez dołączenie firmy do Pracowniczego Funduszu Emerytalnego "Nowy Świat".  Według "Parkietu", który powołuje się na Tomasza Najfelda, szefa Departamentu PPE w Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF),  w najbliższych dniach mogą zostać zarejestrowane kolejne 3 programy emerytalne.  Najfeld powiedział dziennikowi,  że pojawiło się dużo postępowań o wpis zmian w rejestrze i jest  to efektem  zwiększającej się konkurencji. Potwierdza to  Tomasz Fronczak, dyrektor ds. PPE w TFI PZU, według którego   pracodawcy posiadający PPE porównują oferty. Część z nich podnosi  nawet składki na PPE - informuje dziennik.

 Większość Polaków - 77 proc. - nie chce podwyższenia systemu emerytalnego

Połowa Polaków krytykuje  obecny system ubezpieczeń emerytalnych, a tylko  24 proc. Polaków jest  z niego zadowolonych   - wynika z ogólnopolskiego  sondażu przeprowadzonego  przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Według "Gazety Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl z 30.03.2010 r.),  większość badanych (57 proc., o 3 punkty proc. więcej niż w styczniu 2010 r.) ocenia krytycznie działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).  Dobre zdanie o tej instytucji ma nieco więcej niż jedna piąta respondentów (22 proc.). Z kolei działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) jest postrzegana negatywnie przez ponad jedną trzecią badanych (36 proc.), a pozytywnie – przez jedną piątą (20 proc.). Jak podaje "GU", około  44 proc.  respondentów nie potrafi ustosunkować się do funkcjonowania funduszy. Negatywne opinie o funkcjonowaniu ZUS przeważają we wszystkich wyodrębnionych grupach społeczno-demograficznych. Dezaprobatę częściej niż inni wyrażają badani z wyższym wykształceniem, mieszkańcy największych aglomeracji, a spośród grup zawodowych – przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści, technicy i średni personel, pracownicy administracyjno-biurowi oraz prywatni przedsiębiorcy. Nieco lepsze oceny niż pozostali wystawiają najstarsi ankietowani, emeryci, a także bierne zawodowo gospodynie domowe. Natomiast 85 proc. niezadowolonych z systemu emerytalnego to właściciele firm, zaś najbardziej zadowolonymi  z systemu są emeryci (32 proc.),  szczególnie osoby powyżej 65 roku życia (36 proc.). Spośród osób pracujących najlepiej oceniają go rolnicy (34 proc.) oraz średni personel i technicy (32 proc.) - dowodzi badanie CBOS. Przy tym aż  42 proc. respondentów opowiada się za modelem kapitałowym systemu, a  77 proc. badanych jest przeciwnych podwyższaniu wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę (obecnie wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat). Rozwiązanie to popiera  tylko 16 proc. ankietowanych.

Około 1/4 Polaków oszczędza dodatkowo na emeryturę

Blisko 70 proc.  Polaków przyznaje, że dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest potrzebne. Oszczędza jednak tylko co czwarty ankietowany - wykazało badanie przeprowadzonego przez PBS DGA dla firmy Board PR Ecco Network. Z badania  wynika - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 30.03.2010 r.) -  że około  7 proc. respondentów oszczędza na ROR-ach, 5 proc.  odkłada na IKE  oraz  lokatach  bankowych, a  4 proc. ankietowanych swoje   oszczędności wpłaca do towarzystw funduszy inwestycyjnych. Około  3 proc. uczestników badania nie podało sposobu - pisze gazeta. Z ankiety wynika, że najwięcej oszczędzających stanowią  ludzie z wyższym wykształceniem, szefowie oraz dyrektorowie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT