Więcej IKE

Coraz  więcej osób otwiera indywidualne konta emerytalne (IKE) i coraz  więcej pieniędzy na nie wpłaca. W opinii "Rzeczpospolitej"(Nr z 18.10.2011 r.), takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej wśród instytucji finansowych, które oferują klientom IKE. Z danych zebranych od 28 firm finansowych wynika, że na koniec września br. banki, ubezpieczyciele, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie prowadziły łącznie 706,4 tys. IKE. Jest to  wzrost o ponad 14 tys. w porównaniu z końcem września 2010 r.- zauważa dziennik. Na koniec września br. aktywa zgromadzone na IKE w instytucjach, z których otrzymaliśmy dane, nieznacznie przekroczyły 2 mld zł (wzrost o 4 proc. w porównaniu z końcem września 2010 r.). Według gazety, oszczędności w ramach IKE  rosną głównie w domach maklerskich oraz na lokatach bankowych. "Rzeczpospolita" szacuje, iż   ponad  40 tys. Polaków założyło konto w br., co oznacza, że na ten krok zdecydowało się ponad dwukrotnie więcej osób niż w ciągu dziewięciu miesięcy 2010 r. W ciągu trzech  kwartałów br.  Polacy założyli więcej kont niż w całym 2010 r. (prawie 35 tys. osób). Równocześnie jednak wciąż dużo osób decyduje się zlikwidować konto.

KNF: w ciągu trzech lat wartość OFE zarobiły  ponad 14,7 proc.


Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż średnia ważona stopa zwrotu wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych za okres od 30 września 2008 r. do 30 września 2011 r. wyniosła 14,735 proc. , zaś wszystkie fundusze osiągnęły wymaganą minimalną stopę zwrotu. Jak podaje "Parkiet" (Nr  z  18.10.2011 r.), z  opublikowanych przez nadzór finansowy danych wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat najwyższą stopę zwrotu - 16,138 proc. - wypracował fundusz PKO BP Bankowy. Dalsze miejsca w zestawieniu zajęły kolejno: Allianz Polska OFE (15,980 proc.), ING OFE (15,901 proc.), AXA OFE (15,497 proc.), Generali OFE (14,942 proc.), OFE PZU "Złota Jesień" (14,880 proc.), Amplico OFE (14,766 proc.), OFE WARTA (14,713 proc.), Nordea OFE (14,709 proc.), OFE POLSAT (14,431 proc.), AEGON OFE (13,645 proc.), Pekao OFE (13,199 proc.) i Aviva OFE Aviva BZ WBK (13,090 proc.). Natomiast najniższą stopę zwrotu - 12,873 proc. - osiągnął OFE Pocztylion.
Dziennik podkreśla, iż  wszystkie OFE  osiągnęły wymaganą ustawą minimalną stopę zwrotu tj.  7,368 proc.

Polacy coraz bardziej świadomi konieczności dodatkowego oszczędzania na starość

Rośnie liczba Polaków poważnie traktujących kwestię oszczędzania. Badania przeprowadzone na zlecenie Getin Banku przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC dowodzą - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.10.2011 r.), że w  zdecydowanej większości mamy pełną świadomość, iż powinniśmy  sami  zadbać o przyszłość swoją i najbliższych oraz  że najpewniejszym sposobem na jej zabezpieczenie jest regularne oszczędzanie. Z badania wynika, że głównym motywatorem gromadzenia pieniędzy (bez względu na grupę wiekową) jest strach przed niskimi dochodami na emeryturze. Polacy spodziewają się bowiem, że ich przyszłe świadczenie będzie niewielkie. I tak, 51 proc. ankietowanych  (badanie „Moja emerytura” przeprowadzone TNS OBOP w okresie listopad 2010-kwiecień 2011) - podaje "GU" - jest zdania, że ich przyszła emerytura będzie bardzo niska i będzie miała trudności z zapewnieniem podstawowego standardu życia. Z kolei 34 proc.  badanych sądzi, iż przyszłe świadczenie emerytalne będzie wystarczające (chociaż  obniży ono poziom ich życia). Tylko 7 proc.  uważa, że emerytura umożliwi kontynuację dotychczasowego standardu życiowego, natomiast 0,1 proc. oczekuje od przyszłego świadczenia podwyższenia swojej stopy życiowej. Ponadto, z  badania TNS OBOP wynika, że 45 proc.  respondentów bierze pod uwagę zakup dodatkowego produktu pozwalającego na oszczędzanie na przyszłą emeryturę (przeciwnego zdania jest 55 proc. ankietowanych). Przedstawiciele instytucji finansowych zwracają jednak uwagę, że oferty pozwalające gromadzić środki na przyszłość w dłuższym horyzoncie czasowym cieszą się coraz większym wzięciem. Zdaniem Norberta Duczkowskiego, dyrektora  Biura Produktów Inwestycyjnych w Getin Banku, w  ciągu ostatniego roku "wyraźnie obserwujemy trend rosnącego zainteresowania klientów produktami stworzonymi specjalnie pod kątem długofalowego oszczędzania – na 10, 15 czy więcej lat. (...)  Konsumenci wciąż lokują bieżące oszczędności na tradycyjnych lokatach, ale coraz częściej chcą dywersyfikować swoje inwestycje". Chcą tez   posiadać także produkt  na którym będą odkładać pieniądze na  przyszłość, przede wszystkim na emeryturę, ale też np. na mieszkanie dla dzieci (w Getin Banku są to m.in. tzw. plany  systematycznego oszczędzania).

Lewiatan za podwyższeniem wieku emerytalnego

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan proponuje  w „Białej Księdze”  stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat w ciągu 17 lat, z możliwością wcześniejszej emerytury od 65 roku życia, przy długim, co najmniej czterdziestoletnim okresie pracy - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.10.2011 r.). I tak, zmiany dotyczyłyby kobiet urodzonych w 1955 r. i później oraz mężczyzn urodzonych w 1960 r. i   w  latach kolejnych.  PKPP Lewiatan postuluje - pisze "GU" -  aby wiek emerytalny kobiet podnosić stopniowo od 2015 r., co roku o 6 miesięcy, tak żeby osiągnąć 67 lat w 2028 r. Podwyższanie wieku emerytalnego mężczyzn rozpoczęłoby się w 2025 r. i trwało 4 lata. W ten sposób również mężczyźni w 2028 roku przechodziliby na emeryturę w wieku 67 lat.- podaje "Ubezpieczeniowa". Zdaniem  Jeremiego  Mordasewicza, doradcy  zarządu PKPP Lewiatan "jeśli nie wydłuży się okresu aktywności zawodowej Polaków, to utrzymanie w nowym systemie emerytalnym relacji przeciętnej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia na obecnym poziomie 59 proc. będzie wymagało podniesienia składki emerytalnej z obecnych 19,52 proc. do 30 proc. Gdyby składka się nie zmieniła, wtedy relacja emerytur do płac spadłaby w najlepszym razie do około 35 proc. Aby przy niezmienionej składce utrzymać relację emerytur do płac na obecnym poziomie, Polacy powinni przechodzić na emeryturę przynajmniej 6 lat później niż obecnie. Jeżeli mamy mieć „godną” emeryturę, to okres jej pobierania powinien być trzy razy krótszy niż czas pracy.". Jest to także niezbędne, aby "poprawić relację liczby pracujących do liczby emerytów i zmniejszyć ryzyko ubóstwa w starszym wieku” – twierdzi  Lewiatan.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT