Więcej gotówki OFE w depozytach bankowych

Kolejny miesiąc rośnie  wartość aktywów  OFE  w formie depozytów bankowych – informuje „Rzeczpospolita”(Nr z 09.10.2014 r.).Według szacunków gazety,  wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym znacząco o 1,2 mld zł urosła wartość depozytów bankowych w portfelach OFE. Zdaniem Krzysztofa Zawiły, zarządzającego  w Generali PTE,  „w ostatnim czasie do funduszy napływają dywidendy ze spółek portfelowych, stąd ta zwyżka.” Zawiła tłumaczy w dzienniku, iż  fundusze emerytalne lokują środki  w depozytach bankowych ponieważ potrzebują gotówki pod mechanizm suwaka, który zacznie działać już od listopada  br. OFE  będą więc  „zmuszone” przelać do ZUS w  tym roku ok. 1/3 zgromadzonej obecnie gotówki.
Tylko od lutego 2014 r. , wartość gotówki w OFE powiększyła się  o 6 mld zł  - pisze dziennik.
Jak przypomina gazeta, według nowej regulacji emerytalnej  środki zgromadzone w OFE są na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego ubezpieczonego stopniowo przenoszone do ZUS.  Najwyższa Izba Kontroli szacuje, iż OFE  będą musiały w ten sposób w 2014 r.  oddać 4,7 mld zł. W 2015 r.   kolejne 4 mld zł. „Obecnie OFE w akcjach notowanych na zagranicznych giełdach fundusze trzymają  6,6 mld zł, co stanowi ponad 4 proc. ich aktywów „ - podaje „Rz”.

TK analizuje łącznie wnioski Prezydenta RP  i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie  konstytucyjności  ostatnich zmian w ustawie emerytalnej

Trybunał Konstytucyjny analizuje czy zmiany w OFE były konstytucyjne. - pisze „Parkiet” (Nr z 15.10.2014 r.).  Według dziennika, Trybunał Konstytucyjny zdecydował się rozpatrywać łącznie dwa  wnioski  o niezgodność przepisów zmieniających OFE z Ustawą Zasadniczą: wniosek złożony do TK przez  prezydenta Bronisława Komorowskiego (prezydent RP wprawdzie ustawę podpisał, ale skierował do TK wniosek o zbadanie dokumentu) oraz wniosek Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO podkreśliła m.in.  iż członkom OFE nie przyznano prawa do wypowiedzenia się na temat przesunięcia środków zgromadzonych na rachunkach w OFE na ich subkonta w ZUS).  „Parkiet” podkreśla, iż jednak w żadnym z wniosków skierowanych do TK „nie znalazła się najbardziej kontrowersyjna kwestia odnosząca się do przeniesienia 153 mld zł z OFE do ZUS i umorzenia obligacji skarbowych znajdujących się w funduszach emerytalnych”. Według gazety, „o wyjaśnienie tej sprawy walczy jednak grupa ponad 50 osób”, które  domagają  się od Skarbu Państwa „odszkodowania za wywłaszczenie”. Jak podaje dziennik, ”pozywający podkreślają, że ustawa, na mocy której część aktywów OFE została przejęta przez ZUS, godzi bezpośrednio w prawo własności osób ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych”. Ponadto, twierdzi dziennik, „zwrot obligacji na rachunki PTE „nie będzie wymagał nawet zmian ustawodawczych.”

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT