Więcej składki pozostanie w ZUS

Zdaniem "Rzeczpospolitej"(Nr z 11.12.2009 r.), wszystko wskazuje na to, że zostaną wprowadzone planowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym. Jak podaje dziennik,  zespół premiera nadal pracuje nad najlepszym jego zdaniem rozwiązaniem, potwierdzając , że mimo krytyki, zmiany dotyczące składek emerytalnych zostaną wprowadzone. Miałyby one  dotyczyć przede wszystkim podziału składki emerytalnej. Gazeta przypomina,  że  zgodnie z propozycją ministerstwa finansów i resortu pracy,  aż   60 proc. składki, którą ZUS  przekazywał  dotychczas do OFE, miałoby pozostawać w  ZUS. Dzięki temu -  twierdzi Jacek Rostowski, minister finansów -  unikając kosztów zarządzania, które od tych środków pobrałby fundusze emerytalne - polscy przyszli emeryci byliby w stanie zaoszczędzić 500 mln zł rocznie. Ludwik Kotecki, wiceminister finansów, podczas seminarium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oświadczył ostatnio, iż " jest kilka powodów, by wprowadzić te zmiany".  W jego opinii, dziesięć lat działania OFE to dobry moment, by wyciągnąć wnioski. Zdaniem ministra Koteckiego, system emerytalny w części OFE "generuje prawie 2 proc. wzrost długu rocznie, a w ciągu dziesięciu lat będzie to 13 proc."

 W OFE jest już blisko 14,3 mln osób

Do  otwartych funduszy emerytalnych na koniec września 2009 r. należało 14,3 mln uczestników, co oznacza, że w ciągu poprzednich 36 miesięcy liczba członków OFE  wzrosła o 2 mln  – informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 11.12.2009 r.),  powołując się na najnowsze opracowanie Komisji Nadzoru Finansowego. .Z raportu KNF wynika zaś, że  wzrost liczby uczestników OFE był efektem rosnącej liczby osób aktywnych zawodowo i podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Według  "GU",  w ciągu ostatnich 3 lat w 13 otwartych funduszach emerytalnych wzrosła liczba członków, a tylko w przypadku jednego OFE liczba uczestników zmniejszyła się. W tym okresie zmniejszyła się także  liczba funduszy - nastąpiło  połączenie Aegon OFE i OFE Skarbiec-Emerytura.
Największy przyrost członków  odnotował ING OFE (526 tys.). Przyrosty przekraczające 200 tys. osób wykazały także: Aviva OFE Aviva BZ WBK, AXA OFE, OFE PZU „Złota Jesień” oraz Generali OFE (odpowiednio: 299 tys., 247 tys., 209 tys. i 204 tys.). Z kolei o  390 tys. wzrosła liczba członków w Aegon OFE, ale było to wynikiem fuzji. 

Za dwadzieścia lat nastąpi krach emerytur ?

Jeśli rząd nie podejmie aktywnych działań, to Polaków, którzy za dwadzieścia lat  będą przechodzić na emeryturę nie będzie z czego wypłacać pieniędzy. Według raportu Banku Światowego, zarówno Polsce, jak i  całej Europie  grozi załamanie systemu emerytalnego - twierdzi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 10.12.2009 r.). Dziennik szacuje, że w 2030 r.  na jednego  emeryta  przypadnie   tylko... dwóch pracujących,  podczas gdy  dzisiaj  na emeryta wypadają  cztery osoby  odprowadzające  składki.  "Wyborcza" pisze, iż  rząd kończy prace nad ustawą zmniejszającą składki do OFE z 7,3 proc. do 3 proc. , przytaczając opinię Michała Rutkowskiego, współtwórcy reformy emerytalnej, a  dziś dyrektor w Banku Światowym, iż   "nie można zniszczyć systemu emerytalnego dla chwilowych korzyści budżetowych" . Tymczasem -  zauważa dziennik -  proponowane przez rząd rozwiązania w zakresie systemu emerytalnego wydają się być niczym więcej, jak tylko sposobem na załatanie dziury budżetowej. Składki, które pracujący odprowadzają dziś na swoje emerytury, mają być w mniejszej niż dotychczas części przekazywane do zarządzania OFE,  pozostając   w  większości w ZUS.
Bank  Światowy radzi, aby cała Europa: wydłużyła wiek emerytalny,  zrównała go dla kobiet i mężczyzn, ograniczyła przywileje emerytalne oraz  zachęcała do dodatkowego oszczędzania na emeryturę - pisze gazeta. Tymczasem, według  prof. Ireny Kotowskiej  z Instytutu Statystyki i Demografii SGH, bez reform "wszystko się zawali". W całej Europie przybywa ludzi starszych (do 2060 r. ich liczba wzrośnie o 80%), zmniejsza się liczba osób pracujących, rodzi się mniej dzieci. Natomiast  politycy w różnych krajach europejskich - pisze "GW" -  mają plany dotyczące składek na fundusze emerytalne. Na Litwie zmniejszono je z 5,5 proc. do 2 proc., na Łotwie z 8 proc. do 2 proc. A np. na Węgrzech i Słowacji można występować z prywatnych funduszy. W Polsce pojawił się pomysł zmniejszenia składki na OFE z 7,3 proc. do 3 proc.

KNF: wyniki inwestycyjne OFE 

Łączna wartość środków zgromadzonych na rachunkach premiowych OFE w półroczu poprzedzającym wyliczenie 3-letnich stóp zwrotu OFE na dzień 30 września 2009 r. wyniosła 48,2 mln zł – podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 10.12.2009 r.) za  najnowszym opracowaniem Komisji Nadzoru Finansowego „Informacja o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 29.09.2006 – 30.09.2009”. Z tej kwoty ponad 19,5 mln zł zostało przeniesione na rachunek rezerwowy poszczególnych OFE, a 28,6 mln zł zostało przekazane do OFE i poprawiło wynik finansowy funduszu. KNF obliczyła, że w będącym przedmiotem analizy okresie w ramach rachunku premiowego zostało zgromadzone łącznie 276,9 mln zł, z czego 141,8 mln zł zostało przekazane do OFE, a 135,2 mln zł zostało przekazane na rachunek rezerwowy do wycofania przez PTE jako wynagrodzenie za zarządzanie zależne od wyników funduszu. Według  nadzoru, „dzięki odwróceniu trendu na GPW, OFE mogły nadrobić część strat wywołanych kryzysem finansowym. Pomimo tego, stopa zwrotu OFE w analizowanym okresie była nieco niższa niż skumulowana inflacja, i fundusze osiągnęły średnio ujemną realną stopę zwrotu –2,5 proc. W okresie od 29 września 2006 r.  do 30 września 2009 r.  średnia stopa zwrotu OFE z subportfela akcyjnego była nieco lepsza od zmiany indeksu WIG (OFE: -11,66 proc. i WIG: -14,69%) i istotnie wyższa niż zmiana indeksu WIG20 (o ponad 13,2 pkt proc.) Z obliczeń Komisji wynika, że nominalnie najwyższe zyski zostały osiągnięte przez OFE na inwestycjach w obligacje, ale podmioty zarobiły też dużo na walorach dwóch polskich spółek – Pekao i KGHM. Relatywnie bardzo duże straty (ponad miliard zł) OFE odnotowały natomiast na akcjach spółki PKN ORLEN i banku BPH. W  okresie od 29 września 2006 r. do 30 września 2009 r. inwestycje OFE koncentrowały się na polskich skarbowych papierach wartościowych (głównie obligacjach o stałym oprocentowaniu) oraz akcjach notowanych na GPW. Średni udział papierów Skarbu Państwa w portfelach OFE wynosił 64,5 proc., zaś akcji notowanych na rynku krajowym 29,9 proc.. Inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe maksymalnie stanowiły 1,43 proc. portfela całego rynku OFE, przy średniej w analizowanym okresie na poziomie 1 proc..Na dzień 30 września 2009 roku rynek pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) składał się z 5 podmiotów (Telekomunikacja Polska, Nowy Świat, Nestle Polska, Unilever Polska, PZU „Słoneczna Jesień”). „Podobnie jak pół roku wcześniej, w badanym okresie wszystkie PFE osiągały wyniki nieznacznie lepsze niż średnie stopy zwrotu na rynku OFE” – twierdzi KNF.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT