Więcej zaoszczędzili Ci, którzy pozostali w ZUS

Z  analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , dotyczącej rozliczenia składek emerytalnych w dwóch filarach systemu, a obejmującej  perspektywę  10-lat pracy osób zarabiających na poziomie średniej krajowej w gospodarce narodowej wynika, że  najwięcej kapitału na emeryturę zgromadziłaby osoba, która nie przystąpiła do OFE. Jej konto w ZUS mogłoby wtedy wynieść blisko 27,9 tys.- podaje "Parkiet'(Nr z 22.06.2009 r.).  Przy tym, analiza resortu pracy zakłada, że  do ZUS wpłynęłoby tyle samo środków, co do OFE. Według gazety,  z  szacunków  ministerialnych najlepiej wypadł OFE Generali, gdzie można było uzbierać blisko  25,7 tys. zł.  Natomiast na ostatnim miejscu  uplasował się  OFE Bankowy  - w funduszu można było uzbierać na koncie 24,1 tys. zł

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. na poziomie ustawowego minimum

Rada Ministrów zaakceptowała propozycję pozostawienia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. na poziomie ustawowego minimum, które wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2009 r. - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 23.06.2009 r.) za komunikatem  Centrum Informacyjnego Rządu. Według dziennika, prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. ukształtuje się na poziomie 103 proc., podczas gdy realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 1,8 proc. "Tym samym prognozowane obligatoryjne 20 proc. realnych wynagrodzeń za rok 2009 może wynosić ok. 0,36 proc., dając minimalny wskaźnik waloryzacji na poziomie 103,36 proc.". A każde podwyższenie wskaźnika waloryzacji o 0,1 pkt procentowego, to dodatkowy koszt 136 mln zł w skali 10 miesięcy 2010 r. - podaje dziennik.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl 

Około  600 mln zł dywidendy z PTE

PTE przeznaczą około 600 mln zł na dywidendy - szacuje "Rzeczpospolita"(Nr z 22.06.2009 r.). Dziennik szacuje, ze od początku działania towarzystw emerytalnych będzie to już 2,5 mld zł.. I tak,  prawdopodobnie PTE Aviva zdecyduje o wypłacie całego zysku za 2008 r. w wysokości blisko 185 mln zł. Z kolei ING PTE  z  zysku 237,7 mln zł przeznaczy na dywidendę 218,7 mln zł. Także trzecie największe na rynku towarzystw PTE PZU wypłaci swojemu właścicielowi PZU  Życie około 107,7 mln zł.
W opinii gazety, dywidendę wypłacą jeszcze AIG, Generali, Pocztylion-Arka oraz Pekao Pioneer". Łącznie wysokość dywidendy wypłaconej przez siedem towarzystw wyniesie nieco ponad 600 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż rok wcześniej. "Rzeczpospolita" prognozuje, że wysokość dywidend może już nie rosnąć w przyszłych latach z powodu planowanych od przyszłego roku obniżenia opłat pobieranych przez OFE za zarządzanie. Albowiem jeśli nowe stawki zaczną obowiązywać,  od 2010 r. spadłyby zyski PTE.

Problem z emeryturami dla pracowników kontraktów eksportowych

Coraz więcej osób ubiegających się o świadczenia emerytalne ma problemy związane z zaliczaniem okresów pracy świadczonej na tzw. kontraktach eksportowych przed 1989 r. Zdaniem Haliny Kwiatkowskiej, radcy prawnego i  partnera w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, obecnie osobom ubiegającym się o świadczenia ZUS najczęściej odmawia uznania okresu urlopu bezpłatnego, w którym świadczyli pracę za granicą za okres pracy. Jednak osoby zatrudnione kiedyś za granicą mogą jednak ustalić emeryturę na podstawie tzw. wynagrodzenia zastępczego. Muszą wskazać imię i nazwisko osoby pracującej w kraju na podobnym stanowisku -  wyjaśnia "Gazeta Prawna" (Nr z 23.06.2009 r.)  Tymczasem archiwa ze względu na ochronę danych wystawiają zaświadczenie bez podania, kogo dotyczą zarobki. Według Jolanty Louchin, dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, do archiwum wpływa bardzo dużo wniosków od osób, które pracowały za granicą. Proszą one o  podanie wysokości zarobków innych osób zatrudnionych na podobnych stanowiskach w konkretnym zakładzie pracy. 
Zdarzają się też przypadki, że jedna osoba wielokrotnie składa wniosek, wskazując kolejne osoby z nadzieją na znalezienie osoby o wyższym wynagrodzeniu .
Według Biura Prasowego Ministerstwa Gospodarki,  trudno jest podać nawet szacunkową  liczbę osób na kontraktach eksportowych przed 1989 r. a ubiegających się obecnie o emeryturę.   Osoby takie były najczęściej kierowane do pracy za granicą przez instytucje państwowe (np. przedsiębiorstwa handlu zagranicznego) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Na ten okres ich firma, która zatrudniała pracownika w Polsce, miała obowiązek udzielenia mu urlopu bezpłatnego. Podstawowe wynagrodzenie i wszelkie dodatki takiego pracownika obliczano na podstawie osobistego zaszeregowania, przysługującego mu w zakładzie, który zatrudniał go w Polsce - informuje "GP".

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl 

FRD zarobił na papierach o stałej stopie zwrotu

Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) miał w 2008 r.  wyższą stopę zwrotu niż otwarte fundusze emerytalne.
ZUS lepiej niż OFE zarządzał w 2008 r.  składkami emerytalnymi. Chodzi o część składki (0,35 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne), które trafia do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Jak podaje "Gazeta Prawna" (Nr z 23.06.2009 r.), stopa zwrotu z całości aktywów FRD (m.in. obligacje i akcje) w 2008 roku wyniosła -5,9 proc., podczas gdy w  OFE stopy zwrotu kształtowały się w przedziale od -12 proc. do -18 proc., natomiast średnia stopa zwrotu dla  wszystkich OFE wyniosła -13,9 proc. Według dziennika więcej można było  zarobić w ub.r. , inwestując w papiery wartościowe o stałej stopie zwrotu, tak jak  zrobił to FRD, podczas gdy  OFE inwestowały w akcje. Średnioroczny  udział akcji w portfelu FRD wyniósł 15 proc.- informuje "Prawna".

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl 

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT