Wyższe limity wpłat na IKE i IKZE

Jak informuje „Parkiet”(Nr z 17.10.2014 r.), od  2015 r.  wzrosną maksymalne kwoty, jakie będzie  można wpłacić na IKE i IKZE. I tak, na indywidualne konto emerytalne (IKE)  na które w 2014 r,  można wpłacić maksymalnie 11238 zł, w  przyszłym roku limit ten wzrośnie o 639 zł  do poziomu 11 877 zł. Z kolei od  stycznia 2015 r. o 255,6 zł wzrośnie także granica wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)  do poziomu 4 750,8 zł – podaje dziennik .  W opinii gazety, jednak  Polacy już teraz „ nie wykorzystują nawet obowiązujących, niższych limitów i nie oszczędzają indywidualnie na starość.”

„Racjonalnym pomysłem na przyszłe emerytury” jest upowszechnianie dobrowolnych oszczędności

Zdaniem Krzysztofa Nowaka, członka zarządu Mercer Polska , bismarckowski model finansowania emerytur czy podatkowe systemy emerytalne „z pewnością nie zagwarantują w przyszłości emerytur, jakie otrzymują emeryci” - informuje „Rzeczpospolita"(Nr z 20.10.2014 r.). Z szeregu analiz i badań publikowanych w ostatnich latach, m.in. przez OECD i Bank Światowy wynika zaś, iż  istnieje  „konieczność stopniowego ograniczania wysokości państwowych zobowiązań emerytalnych, dalsze podwyższanie wieku emerytalnego (…) oraz konieczność większej aktywizacji zawodowej, szczególnie pracowników w wieku +45” - pisze dziennik. Pomysłem  na przyszłe bezpieczeństwo emerytalne,  są  zaś prywatne oszczędności, a więc  „upowszechnianie wszystkich rozwiązań, które zagwarantowałyby zgromadzenie odpowiednich oszczędności, dzięki którym moglibyśmy samodzielnie finansować nasze wydatki na emeryturze”. Są to alternatywne formy gromadzenia środków, zarówno w ramach „publicznych" funduszy kapitałowych jak i prywatnych programów zakładowych oraz  indywidualnych planów emerytalnych. Jak podaje K. Nowak w „Rzeczypospolitej”, polski , publiczny system emerytalny „ma się wyjątkowo źle”  w porównaniu do innych krajów Europy. I tak, wartość zobowiązań Państwa w  „stosunku do wszystkich obecnie zatrudnionych (plus pobierających emerytury), w zależności od przyjętej metody kalkulacji wynosi obecnie od 3 do 4,5 biliona zł, podczas, gdy PKB Polski to nieco ponad 1,6 biliona złotych”. W  opinii Nowaka, „nie oznacza to, że polski system emerytalny nie będzie wypłacalny. Wskazuje jednak na to, że może nie być nam dane cieszyć się wysokimi emeryturami w przyszłości”. Dlatego, jedynym, „racjonalnym pomysłem na przyszłe emerytury” jest upowszechnianie dobrowolnych oszczędności (...) oznacza to rozwijanie zakładowych planów, typu PPE, czy planów pozaustawowych przy jednoczesnym upowszechnianiu szeroko pojętej idei oszczędzania, w tym IKE i IKZE.

Międzynarodowa  Organizacja Pracy: zmniejszona ochrona socjalna osób starszych

Z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) „Ochrona socjalna dla osób starszych: kluczowe polityczne tendencje i statystyki”  wynika, że tylko 52 proc. starszych osób na świecie otrzymuje ,  a jej poziom często jest niewystarczający – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 20.10.2014 r.). Według opracowania, „ 48 proc. starszych kobiet i mężczyzn na świecie nie posiada żadnego zabezpieczenia finansowego, nie ma prawa do emerytury i musi pracować tak długo jak pozwala kondycja – często w słabo płatnych miejscach i prowizorycznych warunkach” - informuje dziennik. I tak, ze 178 przeanalizowanych państw ponad 45 osiągnęło 90 proc. pokrycie emerytalne (zapewnia świadczenia 90 proc. swoich emerytów), natomiast dwudziestu krajom rozwijającym się wiele państw o niskim i średnim dochodzie szybko udało się wprowadzić lub są bliskie wprowadzenia w pełni powszechnego systemu emerytalnego. wiele państw o niskim i średnim dochodzie szybko udało się wprowadzić lub są bliskie wprowadzenia w pełni powszechnego systemu emerytalnego. Według „Rz”, wiele państw  rozszerza zasięg emerytur poprzez  połączenie składkowych i nieskładkowych, finansowanych z podatków emerytur socjalnych.
„Największe wzrosty zasięgu emerytur w ostatniej dekadzie można zaobserwować w krajach jak Chiny, Lesotho, Tajlandia, Timor Wschodni czy Tunezja. Można w nich zobaczyć skoki z poziomu 25 do ponad 70 proc. pokrycia. Jest to głównie zasługa emerytur finansowanych z podatków dla najbiedniejszych, których nie było stać na składki.” Raport krytykuje polityki konsolidacji finansowej przyjęte po 2010 r., które doprowadziły do zmniejszenia ochrony socjalnej osób starszych (cięcia w zakresie ochrony zdrowia i innych usługach społecznych jak i reformy systemów emerytalnych, w  tym podnoszenie wieku emerytalnego, zmniejszanie świadczeń, podnoszenie składek itp.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT