ZFP uruchamia bazę dokumentów zastrzeżonych

Związek Firm Pożyczkowych (ZFP) rusza z własną bazą dokumentów zastrzeżonych.   Na tym rozwiązaniu skorzystać powinni przede wszystkim konsumenci, którzy  będą mogli czuć się bezpieczniej -  pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.03.2017 r.).  I   tak,  w ramach systemu  „Bezpieczny PESEL” każdy,  kto nie zamierza brać tzw. chwilówki, może zastrzec swój dowód osobisty w CRIF. Natomiast  w  razie utraty dokumentu i posłużenia się nim przez złodzieja,  firma pożyczkowa nie podpisze z nim umowy. Gdyby jednak   ktoś uznał, że  chce skorzystać z pożyczki, wówczas  będzie musiał odwołać w CRIF dyspozycję zastrzeżenia swoich danych - podaje gazeta. Zdaniem branży pożyczkowej,  na nowym rozwiązaniu zyskać powinni wszyscy, przede wszystkim konsumenci. "Stąd pomysł, by wraz z CRIF – międzynarodową firmą zajmującą się m.in. doradztwem i systemami wspierania procesów decyzyjnych dla branży finansowej – stworzyć kompleksowy system, którego zadaniem będzie ochrona konsumentów przed zaciągnięciem pożyczek z wykorzystaniem skradzionych im danych" - zauważa "DGP". 
Gazeta  informuje, powołując się  na  dane Komendy Głównej Policji,  iż  "co piąty Polak padł ofiarą kradzieży własnej tożsamości, 11 proc. Polaków zgubiło dowód osobisty, a u 5 proc. obywateli go skradziono". Zaś  z  opracowań generalnego inspektora ochrony danych osobowych wynika, że  "obawy związane z utratą dokumentu tożsamości i konsekwencjami z tym związanymi dostrzega (...) blisko połowa z nas".
"DGP"  podkreśla, że   wykorzystywanie kradzionych danych jest  problemem   firm pożyczkowych,  które pożyczając pieniądze osobom posługującym się cudzym dowodem, nie są w stanie odzyskać później należności.

Koniec tajemnicy bankowej i podatkowej

Podatników nie ochroni już tajemnica bankowa.  Senat  RP  pracuje  nad ustawą o wymianie informacji podatkowych. Ustawa wdraża unijną dyrektywę 2014/107/UE, którą powszechnie określa się jako europejską odpowiedź na słynną amerykańską FATCA -  informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.02.2017 r.). Zgodnie z nową  regulacją, polski urząd skarbowy   będzie "automatycznie przekazywać swoim odpowiednikom z innych krajów szczegóły dotyczące pieniędzy, które  ich obywatele trzymają w naszych bankach. Zagraniczny fiskus odwdzięczy się za tę przysługę - podobne dane przekaże nam".  Automatycznie mają być  wymieniane nie tylko informacje finansowe, ale też m.in. interpretacje transgraniczne, uprzednie porozumienia w zakresie cen transferowych (tzw. APA) oraz  najważniejsze informacje o największych grupach kapitałowych – pisze „Wyborcza”. 
Według gazety,  nowa regulacja  ma  wejść  w życie ekspresowo,  w ciągu siedmiu dni od jej opublikowania, w   praktyce  zaś nowe przepisy mają być  stosowane od czerwca br.  "Parlament spieszy się więc  z ich przyjęciem, bo powinny obowiązywać już od ponad roku. A Bruksela za tak duże spóźnienie grozi nam poważnymi sankcjami" - pisze dziennik. "DGP" podaje, iż jednocześnie w życie wejdzie standard wymiany informacji (Common Reporting Standard - CRS),  opracowany przez OECD. Zgodnie z nim,  instytucje finansowe będą musiały zbierać oświadczenia od swoich klientów o ich rezydencji już nie tylko dla potrzeb FATCA. Za  niewykonanie tych i innych obowiązków ustawowych grożą   kary finansowe sięgające nawet 1 mln zł. Ponadto, niezależnie od tego odpowiedzialność karną ponosić będzie też  kadra kierownicza - zaznacza gazeta.
W opinii  Tadeusza Białka, radcy  prawnego  Związku Banków Polskich (ZBP),  sektor bankowy jest "zasadniczo gotowy" na nowe obowiązki. Ekspert twierdzi, iż ewentualne  kłopoty mogą dotknąć banki spółdzielcze oraz kasy oszczędnościowo-kredytowe, gdyż  nie mają one doświadczeń z przepisami FATCA.

W styczniu 2017 r. łączny  zysk netto banków spadł  o  około 30 proc.

Zysk netto sektora bankowego w styczniu  2017 r.  wyniósł  817 mln zł, czyli spadł  o 29,1 proc. rdr - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 04.03.2017 r.), powołując się na komunikat j Narodowego Banku  Polskiego. I tak,  łączny wynik  z  tytułu  odsetek  instytucji  bankowych  wzrósł rdr o 11,1 proc. do 3,42 mld zł. Natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji (według wyliczeń PAP)  wyniósł 1,07 mld zł, czyli wzrósł o 9,2 proc.- informuje gazeta.  Z kolei  wynik na działalności bankowej  wzrósł  o  9 proc. do 4,9 mld zł, a  koszty działania banków  wzrosły o 31,7 proc. do 2,97 mld zł. Według dziennika,  odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych  sektora bankowego  w styczniu 2017 r.  wyniosły 482 mln zł, a więc wzrosły o  5,7 proc. rdr. 

KNF  chce ograniczać ryzyko związane z hipotekami walutowymi

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  opowiada się za dobrowolnością w procesie restrukturyzacji portfeli walutowych – informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.03.2017 r.),  powołując się na Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego  Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zdaniem Chrzanowskiego, restrukturyzacja portfela kredytów walutowych będzie jednym z największych wyzwań, jakie stoją  przed  bankami w  br.  Szef KNF  przyznaje  w  gazecie, iż   nadzór chce, "aby w bilansach banków portfel ten zmniejszał się szybciej niż w tej chwili". Obecnie żaden z banków nie przewalutowuje hipotek walutowych wartych 135 mld zł (frankowe) i 28 mld zł (euro). Jak tłumaczy  dziennik,  zmniejszenie  portfela  kredytów  walutowych  jest  efektem  systematycznych, chociaż  powolnych spłat wciąż młodych kredytów i braku udzielania nowych. Ponadto, wpływ na jego wycenę ma także  kurs walutowy.
"Rz" pisze,  iż  rynek przygotowuje swoją ofertę dla klientów i ta oferta będzie w kolejnych tygodniach klientom przedstawiana. Andrzej Duda.  prezydent  RP  rozmawiał  zaś z  Adamem Glapińskim, prezesem NBP  o ewentualnych działaniach mających skłonić banki do masowych negocjacji z klientami." Szczegóły  mają zostać zaproponowane jeszcze być może w marcu na podstawie niedawnych zaleceń Komitetu Stabilności Finansowej" - podaje gazeta.  "Rz" przypomina, iż  KSF przedstawił w styczniu br. wstępne regulacje mające skłonić banki do przewalutowywania   kredytów walutowych,  m.in. "podwyższenie wag ryzyka hipotek walutowych, rozszerzenie działalności funduszu wsparcia dla kredytobiorców w trudnej sytuacji, podwyższenie składek na BFG dla banków posiadających walutowe kredyty hipoteczne". KSF nie rekomendował podwyższenia podatków dla banków z kredytami frankowym

RPP nie podwyższy stóp procentowych

Bank centralny zwiększył swoje oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i cen. Podnosić stóp procentowych jednak nie zamierza - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.03.2017 r.).
Po zakończeniu posiedzenia RPP, Adam Glapiński , prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP)  powiedział dziennikarzom, iż  "nie będzie podstaw do zwiększania stóp procentowych w tym roku, a być może nawet dłużej. Jeśli cały czas będziemy mieli wskaźnik cen przy dolnym poziomie odchyleń od celu, to i w 2018 r.". Adam Glapiński oświadczył  ponadto, że "decyzje o stopach mają charakter kolegialny" - podaje dziennik. Szef NBP podkreślił  przy tym, iż  "kredytobiorcy nie powinni się martwić, że ich raty szybko będą się zwiększać".  Jednak z  drugiej strony - informuje  gazeta - w opinii  A. Glapińskiego, posiadacze wolnej gotówki nie mają co liczyć na podwyżki oprocentowania depozytów w bankach.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT