ZUS ma chronić dokumentację papierową i elektroniczną i przez 50 lat

ZUS  będzie tak samo chronić dokumentację papierową i elektroniczną i przez 50 lat przechowywać dokumenty,  zarówno te w formie elektronicznej, jak i  dokumenty zeskanowane (papierowe) - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 10.11.2011 r.). Według dziennika, oświadczenia osób ubiegających się o rentę lub emeryturę będzie można składać,  korzystając z internetu. Taką możliwość wprowadza opublikowane właśnie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz. 1412).  Zgodnie z nim - pisze gazeta - od 23 listopada br.  osoba ubiegająca się o świadczenie będzie mogła złożyć wniosek w tej sprawie w formie elektronicznej, korzystając ze specjalnej skrzynki podawczej ZUS. "Dokument ten musi być podpisany za pomocą kwalifikowanego e-podpisu posiadającego certyfikat"  - podkreśla "DGP". Zdaniem dziennika, będzie można także złożyć w sieci  wniosek uwierzytelniony przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP (taka możliwość wynika z art. 20a ust. 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Taka forma potwierdzenia tożsamości jest bezpłatna, wymaga tylko zalogowania się na rządowej e-platformie. Gazeta podkreśla, iż  "e-wniosek musi spełniać wszystkie wymagania stawiane dokumentom papierowym. W praktyce oznacza to, że musi być w nim określone, czego dotyczy. Niezbędne jest także podanie danych osoby zainteresowanej. Tylko w przypadku wniosków o rentę rodzinną konieczne jest także uwzględnienie danych osoby zmarłej".
Nowe rozporządzenie zrównuje ze sobą akta spraw prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej.

Legg Mason Akcji i Nordea Akcji przyniósł klientom IKE  największe zyski

Oszczędności gromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych w ciągu ostatnich siedmiu lat najefektywniej pomnożyły  Legg Mason Akcji i Nordea Akcji . Całkiem sporo można było też zarobić na lokacie w Millennium czy skarbowych obligacjach emerytalnych - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 10.11.2011 r.).  W opinii dziennika,  najwięcej pieniędzy na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) mają ci, którzy wpłacają oszczędności do funduszy inwestycyjnych. I tak, stopa zwrotu najlepszego od września 2004 r. do września 2011 r.  funduszu dostępnego w ramach IKE, Legg Mason Akcji, wyniosła nieco ponad 80 proc. W gronie najlepszych funduszy inwestycyjnych w okresie siedmioletnim są też fundusze obligacji. Na przykład Amplico Obligacje zajął w zestawieniu drugą pozycję z wynikiem prawie 60 proc. (w  pierwszej piątce uplasowały się trzy fundusze obligacji i dwa akcyjne). Podobnie jest z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi - najlepszym  okazał się tak jak rok temu Nordea Akcji; jego zysk przekroczył 50 proc. Kolejny w zestawieniu Cardif Aktywny zarobił ponad 47 proc. Ale na trzecim miejscu jest PZU Papierów Dłużnych ze stopą zwrotu powyżej 45 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT