ZUS otrzyma z OFE obligacje o wartości około 120 mld zł

Do ZUS  3 lutego 2014 r. z Otwartych Funduszy Emerytalnych  zostaną przeniesione obligacje o wartości ok. 120 mld zł  - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 23.10.2013 r.), powołując się na Wojciecha Kowalczyka,   wiceministra  finansów. Zdaniem  Kowalczyka, projekt zmian w systemie emerytalnym przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 3 lutego 2014 r. "W poniedziałek 3 lutego dokonuje się przeniesienie aktywów - ale również zobowiązań - z OFE do ZUS. (...) Państwo przejmuje zobowiązania do wypłaty świadczeń emerytalnych. Następuje konwersja między ZUS i Skarbem Państwa. (...) Skarb Państwa przejmuje obligacje i je umarza (...), zobowiązuje się do wypłaty przyszłych świadczeń emerytalnych i je gwarantuje" - tłumaczy w gazecie  wiceminister Kowalczyk. Natomiast  wycena aktywów OFE zostanie dokonana na 31 stycznia 2014 r., "z tym, że wycena obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa w dniu przeniesienia nie może być niższa niż na dzień 3 września 2013 r., czyli dzień przed ogłoszeniem proponowanych zmian" - podaje "Rz".
"Rzeczpospolita" przypomina, iż  projekt, opublikowany na początku października br. przez resort pracy,   przewiduje, iż od 1 kwietnia 2014 r. przyszli emeryci będą mogli wybierać, czy chcą, by 2,92 proc. składki emerytalnej nadal trafiało do OFE, czy też do ZUS na specjalne subkonto. Decyzja o wyborze OFE lub ZUS nie będzie ostateczna. Ponadto, projekt przewiduje zakaz emisji i publikacji reklam dotyczących OFE. Wprowadzona ma być także zryczałtowana stawka podatkowa dla wypłat z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, która wyniesie 10 proc. Opłaty pobierane przez fundusze oraz naliczane przez ZUS od składek przekazywanych do OFE spadną o połowę - informuje dziennik.

Seniorzy zapłacą wyższy podatek od zaległych emerytur

Osoby oczekujące na wypłatę zaległych emerytur za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. muszą się liczyć zapłaceniem  wyższego podatku. W jednym roku dostaną bowiem skumulowaną pulę emerytur z prawie 2,5 roku  i fiskus potrąci z tego 32 proc. podatku - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z .23.10.2013 r.). W opinii gazety, jest to efekt "uznania przez Trybunał Konstytucyjny  za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisów o zawieszaniu emerytury". Niektóre osoby, jeśli zsumują przychody z pracy, zaległych emerytur oraz terminowo płaconych świadczeń, przekroczą próg dochodowy w wysokości 85 528 zł i wpadną w kolejny, wyższy próg  i zamiast 18 proc. zapłacą 32 proc. podatku od wszystkich dochodów  (jednak bez odsetek). Dodatkowo ZUS pobierze składkę na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc, w którym nastąpi wypłata – wskazuje w "DGP" Przemysław Stobiński, radca prawny z Kancelarii CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa. Ponadto, dla części najbiedniejszych emerytów mogą oznaczać kolejne problemy - zauważa dziennik. Seniorzy, którzy  przekroczą  kryterium dochodowe, nie będą mogli korzystać także  z pomocy społecznej. Seniorzy nie kryją rozczarowania takim obrotem sprawy. Możliwa jest również pomoc ze strony ministra finansów, który - jak twierdzi w dzienniku  Rafał Sidorowicz,  doradca podatkowy z firmy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Sp. z o.o. -  ma  kompetencje w zakresie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów lub przychodów podatników..
Według gazety, "obecne przepisy nie przewidują rozwiązań umożliwiających rekompensatę niekorzystnego efektu opodatkowania zaległych emerytur. Być może jednak aspekt ten zostanie zauważony w czasie prac legislacyjnych nad przepisami stanowiącymi podstawę do wypłaty zaległych emerytur. Są już dwa projekty w tej sprawie – senacki i rządowy".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT