ZUS po raz kolejny przypomina o obowiązku wyboru OFE

ZUS wyśle 340 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku zapisania się do OFE. Osoby, które otrzymają to pismo, mają do 10 stycznia  2013 r.  czas na wybór funduszu emerytalnego - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 06.12.2012 r.) Jeśli to zignorują,  o obowiązku przypomni im ZUS losując w jego imieniu przydział do OFE. Gazeta ostrzega,  że pieniądze, które nie trafią do OFE, pozostaną na nieoprocentowanym koncie bankowym.
Ponadto, warto pamiętać, iż od br.  do funduszu można zapisać się jedynie drogą korespondencyjną. Odpowiednie formularze i wskazówki znajdują się na stronach internetowych poszczególnych OFE - podaje dziennik. Po podpisaniu umowy (przedstawiciel funduszu może złożyć podpis dopiero wtedy, gdy wcześniej zrobi to klient),  fundusz odsyła jeden egzemplarz klientowi. Według "Rz", można  zwrócić się np. telefonicznie do funduszu z prośbą o przesłanie dwóch formularzy umowy w wersji papierowej czy  osobiście udać się do siedziby towarzystwa emerytalnego i złożyć w kancelarii wypełnione oraz podpisane dwa formularze umowy o członkostwo. "Fundusz po dopełnieniu wszystkich formalności odsyła jeden egzemplarz (podobnie procedura wygląda przy zmianie danych zawartych w umowie z funduszem)" - wyjaśnia gazeta.
Najbliższe  losowanie odbędzie się ostatniego dnia stycznia 2013 r. Po raz pierwszy w historii wszyscy, którzy nie wybiorą OFE samodzielnie, trafią tylko do jednego funduszu. Będzie to Amplico OFE.
ZUS dwa razy w roku, , wysyła listy z przypomnieniem o konieczności zapisania się do OFE. Robi tak przed każdym losowaniem, które odbywa się ostatniego dnia stycznia oraz lipca danego roku.

Wskaźnik waloryzacji składek w ZUS w 2013 r. najprawdopodobniej na poziomie 3,7 proc.

Wskaźnik waloryzacji składek odłożonych w ZUS i kapitału początkowego najprawdopodobniej  wyniesie za ten rok około  3,7 proc. Oznacza to, że do każdego tysiąca zł dopisanych zostanie 37 zł - informuje "Parkiet" .Według dziennika,  ZUS oficjalnie ma podać tę informację na podstawie obwieszczenia resortu pracy pod koniec maja 2013 r., a dodatkowe pieniądze będą zapisywane na kontach od czerwca 2013 r.. (w  2011 r. waloryzacja wyniosła 5,18 proc. przy inflacji na poziomie  4,6 proc.). Z kolei stopa zwrotu wypracowana przez otwarte fundusze emerytalne w ciągu dziewięciu miesięcy br. wyniosła 13 proc. i do końca roku może być jeszcze wyższa - prognozuje gazeta i przypomina, że OFE w  2011 r. wypracowały  stratę poniżej 5 proc.
W opinii Andrzeja Sołdka, prezesa  zarządu  PTE PZU, "to  tylko potwierdza przyjęte u podstaw założenie, że oba konta mają się zdywersyfikować. (...) w gospodarce widać efekty spowolnienia (...) Fundusz Płac nie rośnie. Natomiast rynek akcji z wyprzedzeniem dyskontuje sytuację. W tym roku bardzo dobrze zachowywał się zresztą i rynek akcji, i obligacji skarbowych".  Zdaniem "Parkietu",  analogiczna sytuacja może wystąpić także w 2013 r. Przy czym eksperci liczą  na  równą  inflacji waloryzację składek odkładanych w ZUS. 
Dziennik podaje, iż   w okresie od 2000 do 2012 r.  średnioroczna waloryzacja składek na koncie w I filarze wyniosła przeciętnie 8 proc., natomiast zgromadzonych  w OFE  oszczędności  przeciętnie  10 proc.

ZUS z call-center

Zakład Ubezpieczeń Społecznych otworzył własne  Centrum Obsługi Telefonicznej – podaje "Puls Biznesu"(Nr z 05.12.2012 r.). Call center zostało zlokalizowane w dwóch mazowieckich miejscowościach: w Węgrowie i Mińsku Mazowieckim, w którym pracę ma znaleźć około 126 osób. To pierwsze call - center w administracji publicznej  jest częścią  budowanej przez zakład platformy, które ma umożliwić ubezpieczonych i przedsiębiorcom zdalny kontakt - informuje pisze gazeta. "PB" przypomina, iż w czerwcu br. ZUS uruchomił nową stronę internetową, za pośrednictwem której można np. sprawdzić historię składek. Dzięki centrum za pomocą telefony będzie można np. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami.  Za jego budowę odpowiadała giełdowa firma B3 System.

Projekt  nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakładający zniesienie obowiązku podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,  autorstwa Ruchu Palikota, zakładający  zniesienie obowiązku podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, a co za tym idzie - opłacania składki emerytalnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest  już w Sejmie - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z  05.12.2012 r.). Zdaniem  Łukasza Krupy, posła Ruchu,  wysokie składki na ZUS stanowią jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorczości. "Chodzi o to, żeby wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, są przedstawicielami wolnego zawodu oraz twórcy i artyści, mogły płacić składkę emerytalną na zasadach dobrowolności"   - stwierdził na  konferencji prasowej Krupa.
Z kolei zdaniem posła Ruchu Łukasza Gibały, "rozwiązanie ma za zadanie stworzenie osobom pracującym na własny rachunek możliwości dokonania świadomego i odpowiedzialnego wyboru w zakresie zabezpieczenia finansowego swojej starości. Osoby takie będą mogły decydować, czy chcą korzystać z publicznego systemu emerytalnego, czy licznych istniejących na rynku wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez banki i inne instytucje finansowe, czy po prostu odkładać pieniądze na oprocentowanych rachunkach lub lokatach, albo inwestować w inny sposób" - podaje "Wyborcza".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT