Za pieniądze z OFE zapomnijmy o Hawajach

Od stycznia 2009 r.  wypłacane są pierwsze świadczenia z nowego systemu emerytalnego. Zmiana tego systemu  była jedną z czterech wielkich reform przeprowadzonych przez gabinet premiera Jerzego Buzka. Minęło już 10  lat od momentu, gdy do otwartych funduszy emerytalnych wpłynęły pierwsze składki Polaków. Natomiast pierwsza wycena wartości jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są wpłacane składki (gdy startowały, ich wartość wynosiła 10 zł), nastąpiła 20 maja 1999 r. Obecnie nikt już nie wierzy, jak przed laty, że za emeryturę z II filaru będzie co roku spędzał wakacje na Hawajach - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 19.05.2009 r.).
Konkurencja między funduszami emerytalnymi od początku była ostra - przypomina dziennik. Wojna toczyła się na początku na reklamy, potem konkurowali akwizytorzy,  Na marketing wydano ogromne pieniądze. W opinii gazety, efektem intensywnych działań marketingowych funduszy była dużo większa liczba osób, które zdecydowały się na OFE, niż spodziewał się rząd. Szacunki mówiły o 3, maksymalnie o 5 mln. Tymczasem ostatecznie do końca 1999 r. do funduszy zapisało się prawie 10 mln Polaków. Zdaniem Ewy Lewickiej , dziś prezes  Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, a wcześniej m.in. wiceminister pracy odpowiedzialnej za system emerytalny, zaskoczeniem było to, że 63 proc. osób, które miały wybór, czy przystąpić do OFE (30 – 50 lat w 1999 r.), na to się zdecydowało. Mimo wszystkich błędów OFE okazały się jednak sukcesem. Dziś, gdy spadki na giełdzie powodują, że stopa zwrotu OFE jest ujemna, spada na nie lawina krytyki. Zarzuca się im, że opłaty, jakie pobierają, trzeba dostosować (czyli obniżyć) do trwającej od 2007 r. bessy.

Średnia emerytura z OFE:  65 zł 

Komisja Nadzoru Finansowego ( KNF)  w swoim wydawanym co kwartał biuletynie opublikowała dane dotyczące wysokości wypłacanych emerytur kapitałowych  - informuje "Polska" (Nr z 16.05.2009 r.). I tak, średnia wysokość emerytury wypłacanej z otwartych funduszy emerytalnych, a  pobieranej obecnie przez 13 osób obecnie  wynosi 65,85 zł miesięcznie. Według dziennika, w  marcu 2009 r. na wypłaty emerytur z OFE przeznaczono łącznie tylko 856,02 zł.  Najwyższe świadczenie  z II filaru  dostaje jeden z dwóch klientów OFE ING . Jest to około  170 zł miesięcznie. Natomiast  najniższą emeryturę z funduszu emerytalnego otrzymuje  klient OFE Axa - wynosi ona 19,1 zł miesięcznie

OFE chcą rozszerzenia limitów dla inwestycji zagranicznych

Pomimo iż prace nad nowelizacją ustawy o otwartych funduszach emerytalnych trwają już kilka miesięcy, projekt ten nie ma jeszcze ostatecznego kształtu  - donosi "Dziennik. WSJ Polska"(Nr z 19.05.2009 r.). Zdaniem dziennika,  przyczyną impasu  może być fakt, że prace nad nowymi regulacjami  toczą się dwutorowo. I tak,  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  odpowiada za dużą nowelizację. Resort proponuje m.in. utworzenie nowych typów funduszy, tzw. B i C - pisze gazeta. Jednak w opinii ekspertów,  w opracowanych przez resort założeniach brakuje elementu, na których najbardziej zależy funduszom emerytalnym czyli  rozszerzenia limitów inwestycyjnych dla OFE, zwłaszcza, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne. Według Rafał Mikusińskiego, członka zarządu i  dyrektor inwestycji AIG PTE,  w ostatnich latach rynki finansowe bardzo się rozwinęły, dlatego warunki inwestycyjne określone dla OFE przed 1999 r. nie odpowiadają na obecne warunki funkcjonowania funduszy. 

Kolejne  rekordy w transferach do OFE

Liczba uczestników II filara wynosi obecnie 14 mln. Tymczasem OFE pobiły kolejny rekord w transferach.  W ostatnim majowym transferze  na zmianę funduszu  emerytalnego zdecydowało się ponad 145 tys. osób. Dla porównania, trzy miesiące wcześniej liczba ta była aż o 16,7 tys. klientów  mniejsza - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 19.05.2009 r.).  W sumie od początku działania OFE ponad 3 mln osób zamieniło fundusz na nowy. W opinii gazety, tak duża liczba osób, które zmieniły fundusz od początku tego roku, może być efektem nie tylko aktywności niektórych OFE na rynku wtórnym i kurczącego się rynku pierwotnego, ale również zapowiedzi zmian w zasadach akwizycji. Zastrzeżenia budzą przypadki patologii w pozyskiwaniu klientów na rynku wtórnym - pisze dziennik.  Nowe zapisy dotyczące pozyskiwania klientów mają znaleźć się w planowanej przez resort pracy nowelizacji prawa o OFE. Poza tym KNF  obawia się wojny transferowej między OFE, bo od dłuższego czasu rosną koszty związane z akwizycją. "Rzeczpospolita" podaje, powołując się na Marcina Kawińskiego i Dariusza Stańko  z SGH,  że w 2008 r. koszty akwizycji wyniosły 374 mln zł, czyli o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Tymczasem w  I kw. 2009 r.  wydatki te zwiększyły się o 21 proc. – z 87 do 105 mln zł.  Dziennik szacuje, przyjmując, że 2009 r. liczba transferów przekroczy zapewne 500 tys. osób a  prowizja za transfer wynosi ok. 300 zł na osobę, że  zyski akwizytorów z nimi związane sięgną w tym roku 150 mln zł.
A PTE  są przeciwne wprowadzeniu zakazu zdobywania klientów przez akwizytorów, ponieważ są oni często jedynym źródłem informacji dla klientów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT