Zakaz akwizycji do OFE zniechęci do wyboru funduszu ?

Nowe przepisy prawa nie zachęcają  Polaków do aktywnego przystępowania do II filara emerytalnego. Jak zauważa  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 05.01.2012 r.), Polacy zaczynający pracę zawodową,  w  związku z  prawnym zakazem akwizycji do otwartych funduszy emerytalnych,  przestaną się interesować samodzielnym wyborem OFE. Dlatego też  to ZUS w losowaniu  wybierze za nich fundusz - pisze gazeta. Zakaz akwizycji oznacza m.in. to, że otwarte fundusze emerytalne nie będą miały możliwości prowadzenia aktywnej polityki pozyskiwania klientów. Jak twierdzi w gazecie Wojciech Rabiej, członek zarządu Nordea PTE, nie można już oferować kandydatom na członków funduszu żadnych korzyści za ich ewentualne przystąpienie do OFE. Ponadto - dodaje "DGP" - zgodnie z nowym prawem przystępujący do II filara musi zapoznać się  z prospektami informacyjnymi OFE (liczą nawet i  50 stron) oraz z informacją Komisji Nadzoru Finansowego na ten temat. Klient  przy podpisywaniu umowy przystąpienia do OFE musi także podpisać  oświadczenie, że zapoznał się z prospektem funduszu.

Siedem OFE musi pozbyć się akcji węgierskiego banku OTP ze śmieciowym ratingiem

Siedem otwartych funduszy emerytalnych zainwestowało w akcje węgierskiego banku OTP, któremu agencje Moody's i S&P obniżyły w  2011 r.  rating do poziomu  śmieciowego  - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 05.01.2012 r.). Zgodnie z prawem,  OFE nie wolno takich akcji  kupować ani mieć w portfelu. "GW" pisze, ze "pierwsza rating banku OTP do śmieciowego obniżyła agencja Moody's 25 listopada. To samo zrobił S&P 23 grudnia. Wtedy OFE musiały oficjalnie poinformować o tym, że inwestowały w akcje spółki, która straciła rating inwestycyjny".
Tymczasem OFE nie podały, że chodzi o akcje banku OTP,   informując  jedynie o "nieumyślnym naruszeniu zasad prowadzenia działalności lokacyjnej poprzez naruszenie limity inwestycyjnego".  Prezes jednego z funduszy powiedział "anonimowo" gazecie, iż OTP "to duży bank działający w naszym regionie, dobrze prowadzony i wysoko wyceniany. Generował duże zyski, więc fundusze chciały go mieć w swoim portfelu. Jego rating został obniżony, kiedy sytuacja polityczna i makroekonomiczna całych Węgier zaczęła się pogarszać". 
"Wyborcza" pisze, powołując się  na Andrzeja Bąka, zarządzającego OFE Pocztylion, iż fundusze mają " pół roku na sprzedaż papierów spółki, która utraciła rating inwestycyjny. Możemy się zwrócić do KNF z prośbą o wydłużenie okresu dostosowawczego z sześciu do dwunastu miesięcy" W opinii dziennika. oznacza to, że OFE  nie będą musiały pochopnie wycofywać się z tej inwestycji, realizując stratę.  Inne fundusze,  które wydały komunikaty w sprawie inwestycji w akcje banku  to - według "GW" -   Aviva, AXA, ING, Nordea, PKO BP i PZU. 

OFE zarobiły w 2012 r. na hipotetycznym koncie emerytalnym 800 zł

W 2011 r.  przeciętny kapitał na hipotetycznym koncie w funduszu emerytalnych wyniósł 29,0 tys. zł, czyli o około  800 zł więcej niż rok wcześniej - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 05.01. 2012 r.),  powołując się  na  szacunki  Analizy Online.  "Oznacza to najniższy dodatni średnioroczny przyrost wartości hipotetycznego kapitału w dotychczasowej historii drugiego filara w Polsce" - pisze gazeta.  Dla porównania,  w 2009 i 2010 r. hipotetyczne konto emerytalne OFE zwiększało wartość średnio o kwotę w wysokości ok. 4,8 tys. zł. Według dziennika, w  ciągu całego roku największy przyrost środków wynoszący 1,3 tys. zł odnotowali uczestnicy funduszu AXA, przy czym powyżej 1 tys. zł  zyskali również klienci Nordea oraz Generali. Natomiast biorąc pod uwagę  okres od początku działalności OFE, "najwyższym stanem konta mogą się pochwalić długoletni uczestnicy funduszu ING, którzy na koncie zgromadzili 29,8 tys. zł. W czołówce znalazły się także Generali oraz Axa ze stanem konta na poziomie odpowiednio 29,6 tys. oraz 29,5 tys. zł" - informuje "Rzeczpospolita" za Analizy Online.

ING i Aviva nadal największymi funduszami na rynku

Najwięcej nowych klientów  - 125 tys.  - zdobył w zeszłym roku OFE AXA. Z tego  58 tys. to klienci, których AXA pozyskała od konkurencji - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 04.01.201012 r.) za  raportem  Analizy Online.  Natomiast liczba  członków OFE wzrosła w ub.r. tylko o 3,7 proc., czyli o 558 tys., a więc  mniej niż w poprzednich latach. Powód? "relatywnie wysokie bezrobocie oraz niekorzystne tendencje demograficzne ujawniające się w zmniejszeniu liczby ludności wchodzącej na rynek pracy" - pisze gazeta  za Analizy  Online.
Dobrymi wynikami w zdobywaniu nowych klientów mogą pochwalić się także  AEGON i Generali (pozyskały odpowiednio 114 i 102 tys. członków;  dzięki temu Generali awansowało z siódmej pozycji na szóstą w zestawieniu największych OFE).
Po raz kolejny najwięcej klientów straciła Aviva - prawie 99 tys. Według "GW", ING i Aviva nadal są największe na rynku, ale ich łączny udział spadł z 38,3 do 36,4 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT