Zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie na dopuszczenie przez sąd pozwu zbiorowego w sprawie zmian w OFE

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zaskarżyła decyzję sądu I instancji, który uznał za dopuszczalny prawnie pozew zbiorowy 52 osób przeciw m.in. Skarbowi Państwa w związku z reformą OFE - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 04.05.2015 r.), powołując się na rzecznika prasowego PG SP,  Pawła Dobroczka.  PG uznała, iż  pozew ten nie spełnia  wymogów formalnych i  wnosi w  zażaleniu do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o jego odrzucenie - pisze dziennik. "Rz" przypomina, iż  w marcu br. "Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł o dopuszczalności prawnej pozwu zbiorowego przeciw Skarbowi Państwa - ministrowi pracy i polityki społecznej, a także ZUS i kilku towarzystwom emerytalnym".
Albowiem w opinii 52 osób, które przystąpiły do pozwu, "rządowa reforma OFE doprowadziła do wywłaszczenia obywateli", a "pozew wychodzi z założenia, że Otwarte Fundusze Emerytalne dysponowały prywatnymi środkami obywateli na zasadzie powiernictwa" - podaje gazeta.
"Roszczenie dotyczy ustalenia nieważności dwóch czynności prawnych: umorzenia jednostek i przeniesienia środków na rachunki w ZUS. Ponadto żądamy ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z wykonaniem tych czynności" - mówił  adwokat powodów, mec. Kowalczyk. W jego opinii. " ZUS był tylko beneficjentem, a nie sprawcą szkody powodów". a  pozwano ZUS oraz kilka towarzystw emerytalnych, ponieważ  "działania tych podmiotów były konieczne do umorzenia jednostek i przeniesienia środków przyszłych emerytów".
Sąd wstrzyma się z dalszymi czynnościami do czasu uprawomocnienia się postanowienia o dopuszczeniu pozwu, skoro pozwani mogą się odwołać.

Na spadkobierców czeka blisko 2 mld zł na kontach zmarłych członków OFE 

Na kontach  zmarłych członków OFE  może czekać na ich spadkobierców nawet 2 mld zł - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 03.05.20`15 r.). Według dziennika, same fundusze emerytalne spadkobierców swoich byłych klientów nie poszukują; od kilku miesięcy wyręcza je w tym kancelaria odszkodowawcza Votum. Zdaniem   Bartłomieja  Krupy, członka zarządu Votum, "wszystko spowodowane jest luką w prawie. To my informujemy ludzi, że mają prawo się domagać tych pieniędzy od OFE". A OFE - komentuje Krupa - "dopiero się przyzwyczajają do tego, że pieniądze u nich zdeponowane w przypadku śmierci klienta powinny trafić do spadkobierców" . Votum prowadzi  już blisko tysiąc takich spraw - informuje dziennik. A spraw może być więcej. Jak  wyjaśnia w gazecie Krupa,  według dostępnych statystyk  na kontach emerytalnych może się znajdować nawet około 2 mld zł zgromadzonych przez członków OFE. "Uposażeni i spadkobiercy często nie zdają sobie sprawy z możliwości dochodzenia należnych im środków, a jeszcze częściej nie potrafią przebrnąć przez procedury związane z ich uzyskaniem" - twierdzi. W jego opinii, "to samo dotyczy zresztą pieniędzy zgromadzonych na subkontach ZUS i rachunkach bankowych zmarłych posiadaczy."

Nowela ustawy emerytalnej pozwoli przeliczyć na nowo wysokość emerytur dla nadal aktywnych zawodowo

Emeryci mają już możliwość składania wniosków o przeliczenie emerytur. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.05.2015 r.), 1 maja br. weszły w życie  przepisy ( ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Dz.U. z 2015 r. poz. 552), umożliwiające  ustalenie wysokości świadczenia osobom, które w przeszłości płaciły wysokie składki przekraczające 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a obecnie dodatkowo pracują. Ta grupa osób była w gorszej sytuacji niż inni dorabiający świadczeniobiorcy.
Zdaniem mec.  Karolina Miary,   ta grupa osób obecnie  może raz w życiu  ubiegać się o przeliczenie emerytury z zastosowaniem nowej, wyższej kwoty bazowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. "Wysokość wypłacanych świadczeń będzie wyższa, ale obniżona do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Tu bowiem została zachowana zasada ograniczenia wypłaty do kwoty granicznej" - pisze gazeta. Według "DGP" „na zmianach zyskają także osoby, które będą chciały dłużej być aktywne zawodowo. Nowy system oszczędzania na starość wprowadził zasadę, że im więcej pieniędzy zgromadzi na swoim koncie emerytalnym ubezpieczony, tym większa ma być jego wypłata". A zgodnie z  obecnym brzmieniem ustawy emerytalnej,  ZUS, wybierając tablice dalszego trwania życia, ma obowiązek zastosowania korzystniejszego rozwiązania dla przyszłego emeryta. "Może więc zastosować tablicę obowiązującą w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął powszechny wiek emerytalny, nawet jeśli zainteresowany z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpił w okresie, w którym obowiązywała już nowa tablica. Dzięki temu ubezpieczony będzie mógł odroczyć moment przejścia na emeryturę bez obaw, że straci na wysokości swojego świadczenia" - pisze dziennik. Nowela przewiduje ponadto, iż  z nowych zasad mogą korzystać  również ci ubezpieczeni, którym ZUS już przyznał i obliczył nową emeryturę.

OFE zarobiły w kwietniu br. średnio  4 proc.

Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 04.05.2015 r.),  w kwietniu 2015 r. OFE  zarobiły średnio 4 proc. Najefektywniej pieniądze pomnażał OFE Pekao, który wypracował 4,5-proc. stopę zwrotu, zaś najsłabiej wypadł Aegon z wynikiem 3 proc. - pisze dziennik. Przy tym w  tym czasie WIG wzrósł o 4,4 proc., a WIG20 o prawie 5 proc. - dodaje gazeta. Zdaniem Krzysztofa Zawiły,  szefa inwestycji i członka zarządu w Generali PTE, 
"to był bardzo udany miesiąc nie tylko dla otwartych funduszy emerytalnych, ale dla wszystkich uczestników rynku".  Od początku br. OFE pomnożyły oszczędności o niemal 9 proc., a od momentu wprowadzenia rządowych zmian - o 10 proc. W opinii Zawiły,  "to zdecydowanie powyżej tego, ile wynosi waloryzacja subkonta w ZUS". Zawiła uważa. iż  "wzrosty w Warszawie powinny trwać do końca roku", ponieważ " wciąż jest przestrzeń do zwyżek".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT