Zmiany w III filarze koniecznie potrzebne

III filar emerytalny jak najszybciej trzeba zmienić tak,   aby dodatkowe oszczędzanie długoterminowe na emeryturę stało się w Polsce powszechne - postulują w  "Rzeczpospolitej"(Nr z 15.03.2015 r.) ekonomiści z banku PKO BP.  Zdaniem Radosława Bodysa, głównego  ekonomisty  PKO BP, "przeświadczenie, że warto oszczędzać jest wśród Polaków głównie deklaratywne, wartość aktywów zgromadzonych w ramach dobrowolnych oszczędności emerytalnych ( III filara) to ok 1 proc. PKB oraz ograniczenie roli OFE jako inwestora instytucjonalnego zdolnego do finansowania długoterminowych projektów oznacza, że sektor bankowy oraz inwestorzy zagraniczni pozostają głównymi źródłami finansowania gospodarki" - podaje dziennik. Według "Rz". systematycznie oszczędza bowiem co pięćdziesiąty dorosły Polak. Dlatego też analitycy zastanawiają się, w jaki sposób można zachęcić rodaków  do dodatkowego długoterminowego oszczędzania. W ich opinii, sektor  bankowy "w związku z wdrażaniem w życie zasad ostrożnościowych dyrektywy CRD IV będzie musiał znaleźć długoterminowe, stabilne źródła finansowania akcji kredytowej. Niedobór długoterminowych, stabilnych oszczędności krajowych może oznaczać, że banki mogą mieć ograniczone możliwości finansowania dużych, długoterminowych projektów inwestycyjnych, np. w energetyce lub w zakresie infrastruktury. To z kolei oznacza to konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania zagranicą".  A coraz bardziej prawdopodobne jest - uważają  analitycy PKO B0P- " że gospodarka głęboko wpadnie w pułapkę średniego dochodu, bo ciągną ją:   pogarszająca się demografia, niska innowacyjność przedsiębiorstw oraz spadek napływu pieniędzy z UE po 2020 r. Dodatkowym wyzwaniem będą  rosnące obciążenia budżetu państwa wypłatami dla coraz liczniejszej grupy osób przechodzących na emerytury". W  opinii analityków, "oszczędności w III filarze mogą choć częściowo zapełnić lukę finansowania gospodarki. Kłopot jednak w tym, że Polacy niechętnie odkładają pieniądze, co więcej negatywna kampania administracji związana z otwartymi funduszami emerytalnymi i rynkiem kapitałowym podważyła zaufanie do rynku kapitałowego".
Ekonomiści PKO BP  przygotowali "katalog zmian w III filarze", który powinien doprowadzić do zwiększenia powszechności oszczędzania dodatkowego na emeryturę - podaje dziennik. Dotyczą one głownie oszczędzania w formie programów pracowniczych, aby skłonić do oszczędzania osoby  o niższych dochodach, np. "przez dopłatę z budżetu państwa dla składek osób o najniższych wynagrodzeniach", która  zastąpiłaby nie zawsze skuteczne zachęty podatkowe. Dodatkowo potrzebne jest  ograniczenie tzw. zjawiska „gapowicza"(proceder, który polega na tym, że osoby pracujące na czarno chcą wykorzystać pomoc tak jakby były nisko uposażone), objęcie systemem osób pracujących w innej formie niż pełen etat, promowanie pozytywnych postaw wobec oszczędzania oraz „zwymiarowanie" systemu do możliwości firm i pracujących - wylicza "Rzeczpospolita".

ZUS potrzebuje jasnych przepisów prawnych w sprawie doręczania kluczowych informacji dla ubezpieczonych

ZUS źle doręcza pisma. Kluczowe dla ubezpieczonych decyzje i informacje przekazywane są zwykłym listem, a czasami tylko telefonicznie - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.03.2015 r.). "Czasami otrzymujemy list polecony albo zwykły, czasami przesyłkę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a niekiedy pracownik ZUS do nas dzwoni. Dowolność formy kontaktu jest przyczyną narastających problemów, a sprawy, w których ważna jest data doręczenia pisma lub decyzji, często znajdują swój finał w sądzie" - pisze gazeta. Przyczyną takiej sytuacji  jest luka w prawie i niejasne przepisy - podkreśla :DGP". Tymczasem w razie sporu z ZUS w sądzie,  często pełnomocnik ubezpieczonego  wymaga, aby to  ZUS udowodnił, że jego   "przesyłki faktycznie dotarły" do ubezpieczonego.

Zagraniczne emerytury będą zwolnione od podatku w Polsce ?


Koniec z podwójnym opodatkowaniem. Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, zagraniczne dochody z pracy i emerytur itp. będą docelowo zwolnione z podatku w Polsce. Wpłyną jedynie na wysokość stawki od polskich dochodów - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.03.2015 r.). Według gazety, która powołuje się informację   Janusza Cichonia, wiceministra finansów "w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31162", .resort  zamierza "osiągnąć swój cel"  przy okazji negocjacji i renegocjacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z krajami członkowskimi UE i tymi należącymi do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT