Zmiany w II filarze emerytalnym są potrzebne

Zmiany w II filarze są  potrzebne - uważają  ekonomiści. Jednak wprowadzając je nie należy zapominać o przyszłych emerytach - pisze "Rzeczpospolita" (Nr  z 26.03.2013 r.). Według gazety,   resort pracy pracuje nad dokumentem, który ma być  "przeglądem prawa dotyczącego funduszy emerytalnych wraz z propozycjami zmian w kapitałowej części systemu emerytalnego".  Przegląd kapitałowej części systemu emerytalnego ma objąć  m.in. poziom składki do OFE, opłaty, politykę inwestycyjną czy wymogi kapitałowe. Resort pracy zaproponuje także sposób wypłaty świadczeń z funduszy emerytalnych -  zauważa dziennik. W walce o klienta OFE konkurują  obecnie na rynku wynikami  inwestycyjnymi i opłatami.
Zdaniem dr Filipa Chybalskego z Politechniki Łódzkiej , który powołuje się na wyniki badań prowadzonych przez tę uczelnię ,  "najwięcej osób przystępowało do tych funduszy, które najwięcej wydawały na akwizycję i reklamę. Jeśli chcemy by konkurowały opłatami czy wynikami, to prawdopodobnie bardzo mała część członków OFE jest w stanie tę konkurencję wymuszać. Regulacje prawne nic tutaj nie zdziałają, dopóki ludzie nie zaczną dokonywać racjonalnych wyborów w II filarze"- podaje gazeta. Natomiast dr hab. Marek Szczepański z Politechniki Poznańskiej uważa,  że" pole konkurencji w dużej mierze wyznaczają rozwiązania instytucjonalne. A te są niedoskonałe, zwłaszcza stosunkowo wysoka opłata pobierana od składki" - informuje "Rz". Z kolei dr Dobiesław Tymoczko z SGH, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Finansowego NBP twierdzi, iż OFE nie powinny konkurować stopami zwrotu z inwestycji. W jego opinii, "analiza rocznych stóp zwrotu OFE od 2000 r. pokazuje, że jeżeli co roku zmienialibyśmy fundusz na taki, który w poprzednim roku miał najwyższą stopę zwrotu, to postąpilibyśmy źle, bo dzisiaj jego wynik byłby poniżej przeciętnego w sektorze OFE. Jeżeli przyjmiemy założenie, że OFE powinny zarządzać pasywnie, tak jak uczy teoria finansów, jest tylko jedno pole do konkurencji, koszty (...) Zminimalizować opłaty można tylko wtedy, kiedy OFE jak najmniej będą obracać portfelem ".
Natomiast Andrzej Sołdek, prezes PTE PZU uważa, iż  "czynnikiem, który powinien być głównym polem konkurencji między funduszami są właśnie stopy zwrotu" - pisze dziennik.

Prof. Góra: proponowany przez  IGTE  model  wypłat emerytur z OFE nie ma racji bytu

Rząd musi szybko rozstrzygnąć, kto będzie wypłacał emerytury z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) -  pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 27.03.2013 r.), ponieważ już w 2014 r.  świadczenia z  filara kapitałowego mają być wypłacane większej grupie emerytów. Rozważanych jest kilka propozycji: ZUS, OFE, zakłady emerytalne, ubezpieczyciele lub nowy publiczny fundusz. W związku z tym - zauważa dziennik - swoje propozycje przedstawiła także Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). I tak, "towarzystwa proponują tzw. emeryturę programowaną wypłacaną przez same OFE.(...) Po naszym przejściu na emeryturę oszczędności zostają w OFE. Są dzielone przez okres, przez jaki chcemy pobierać emeryturę - 15 czy 20 lat, ale nie mniej niż 10 lat. Komu się takie rozwiązanie nie podoba, mógłby wykupić dożywotnią emeryturę w firmie ubezpieczeniowej" - twierdzi "Wyborcza".
Propozycję IGTE  krytykuje twórca reformy emerytalnej prof. Marek Góra. Jego zdaniem - podkreśla gazeta - PTE " strzelają sobie w kolano, proponując model wypłat emerytur z OFE, który nie ma racji bytu" . Prof. Góra powiedział "GW", iż projekt IGTE  "gubi cel, dla którego powszechny system emerytalny w ogóle istnieje".  Według niego,  jest to pułapka na przyszłych emerytów. " Ludzie będą wybierali świadczenie na 10 lat, bo będzie się wydawało wyższe. Tymczasem oznacza to znacznie niższą emeryturę w późniejszych latach, kiedy ze względu na stan zdrowia bardziej będziemy potrzebowali pieniędzy" - tłumaczy  w "GW" prof. Góra. W jego opinii  Izba wprowadza Polaków w błąd, pokazując, że wypłaty z OFE będą wysokie. Z ostatecznie przyjętego rozwiązania prawie nikt w Izbie nie jest zadowolony. "W nieoficjalnych rozmowach narzekają na niego prezesi części towarzystw" - zauważa gazeta.
Jak podaje 'Wyborcza",  OFE przekazały już  swoją propozycję premierowi Donaldowi Tuskowi.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT