Zmiany w OFE proponowane przez rząd końcem kapitałowego oszczędzania dla 1,3 mln ubezpieczonych?

Jeśli rząd zmieni  od przyszłego roku  zasady ubezpieczenia emerytalnego, to dla około 1,3 mln ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych oznacza to koniec kapitałowego oszczędzania. I to bez względu na to, czy zdecydują się zostać w OFE, czy przejdą do ZUS - ostrzega "Rzeczpospolita" (Nr z 25.10.2013 r.). Według gazety, są to  osoby, które od wieku emerytalnego dzieli dziesięć albo mniej lat. Dziennik wyjaśnia, iż "stanie się tak przez mechanizm, który rząd określa jako „suwak bezpieczeństwa". (...) na dziesięć lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego (...) wieku emerytalnego, po pierwsze ZUS przestaje przekazywać składki, a po drugie, co miesiąc OFE będzie umarzał  1/120 zgromadzonych na jego rachunku jednostek rozrachunkowych i przekazywał do ZUS".  I kiedy ubezpieczony dobrnie do wieku emerytalnego, to  na jego koncie w OFE nie będzie już żadnych składek i żadnych jednostek rozrachunkowych, a jego konto zostanie zlikwidowane - podaje gazeta. W opinii "Rz", "zmiany zaproponowane przez rząd oznaczają, że jeśli ktoś zechce pracować dłużej, ponad swój wiek emerytalny, to i tak nie będzie już członkiem OFE, nawet gdyby chciał".
Przy tym - zauważa "Rz" - dla osób, które od 2014 r. będą na 10 lat przed emeryturą, "wybór pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest iluzoryczny, podobnie jak zaproponowana przez premiera Donalda Tuska możliwość zmiany decyzji, co cztery lata".

ZUS i Rzecznik Ubezpieczonych przeciwni dziedziczeniu środków emerytalnych z subkonta

Rzecznik Ubezpieczonych i ZUS są przeciwko wprowadzeniu na subkoncie możliwości dziedziczenia w okresie trzech lat po przejściu na emeryturę. Ich zdaniem prowadzi to do wzrostu kosztów systemu emerytalnego i jest niezgodne z jego ideą - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.10.2013 r.). Tymczasem propozycja takiej zmiany znalazła się w rządowym projekcie - pisze gazeta. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych",  „najlepiej wycofać się z tego wątpliwego w systemie ubezpieczeń społecznych rozwiązania, zwłaszcza że koliduje ono z rentą rodzinną” . ZUS podkreśla zaś w dzienniku,  iż „wprowadzenie dziedziczenia jest przerzuceniem na przyszłe pokolenia dodatkowych wydatków związanych z koniecznością dofinansowania emerytur osób żyjących dłużej niż przeciętne dalsze trwanie życia” – napisał ZUS w opinii. Według wyliczeń zakładu docelowo, gdy system zacznie działać w pełni po 2040 r., rozwiązanie może kosztować nawet blisko 3 mld zł rocznie.
Do tej pory dziedziczenie w ZUS dotyczyło okresu przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zaś projekt rządowy rozszerza je na okres trzech lat po przejściu ubezpieczonego na emeryturę (osoba wskazana otrzymuje wówczas sumę gwarantowaną).

Własność aktywów OFE pod lupą  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa


W opinii  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,  projektowana ustawa w sprawie zmian w OFE "zakłada klasyczne wywłaszczenie" - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 28.10.2013 r.). Zdaniem Prokuratorii,  w przypadku projektowanej ustawy, "o ile cel publiczny jest oczywisty, o tyle trudno dostrzec słusznego odszkodowania za aktywa, które mają być przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez każdy otwarty fundusz emerytalny". Instytucja  zauważa,  iż OFE jest niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS państwową jednostką administracyjną posiadającą osobowość prawną. Tymczasem środki posiadane przez fundusz emerytalny stanowią jego własność, a zatem podlegają ochronie gwarantowanej w art. 21 Konstytucji RP. Przepis ten nie ogranicza katalogu podmiotów korzystających z jego ochrony, obejmując zatem również osoby prawne, którymi w świetle prawa są OFE - podkreśla dziennik. A zdaniem Prokuratorii, "przepis ten jednocześnie dopuszcza wywłaszczenie, ale tylko pod dwoma kumulatywnymi warunkami – celu publicznego i słusznego odszkodowania" - pisze "Rz" i dodaje, że "kwestia charakteru środków zgromadzonych w OFE jest fundamentem, na jakim opierają się rządowe propozycje zmian w systemie emerytalnym, w tym przede wszystkim odebranie funduszom części obligacyjnej portfela (a precyzyjniej 51,5 proc. aktywów)".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT