Zmiany w polityce inwestycyjnej OFE niosą większe ryzyko

Anna Horsecka,  prezes zarządu  Polsat PTE  powiedziała w wywiadzie dla dziennika "Parkiet"(Nr z  08.06.2009 r.),  że przed rozszerzeniem możliwości inwestycyjnych funduszy emerytalnych , należy wprowadzić regulacje powodujące, że polityka inwestycyjna OFE będzie  poddawana obiektywnej kontroli. Albowiem jeśli chodzi o plany poszerzenia możliwości inwestycyjnych OFE - w opinii  Anny Horseckiej - należy sobie zdawać sprawę z tego, że rozwiązanie takie, oprócz wyższych zysków, może nieść również dla klientów  większe ryzyko.
Ponadto, uważa  Anna Horsecka, lepszym rozwiązaniem od wprowadzenia subfunduszy do II filara byłoby zastosowanie podejścia portfelowego. Prezes Horsecka proponuje, aby składki emerytów lokowane były w portfelu o zróżnicowanej strukturze, która ulegałaby zmianie w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego. Struktura taka miałaby obejmować tak część bezpieczną, jak i wzrostową.

Aktualny rządowy  program "Solidarność Pokoleń 50+" nie podoba się  pracodawcom

Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 09.06.2009 r.), "Solidarność Pokoleń 50+" - dokument, opisujący działania wynikające z rządowego programu aktywizacji zawodowej, a który został właśnie przesłany przez Ministerstwo Pracy do konsultacji społecznych, nie spodobał się  pracodawcom. Jak przypomina dziennik, program przyjęty jesienią 2008 r. przez gabinet Donalda Tuska zakładał między innymi stopniowe zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wydłużenie powszechnego wieku emerytalnego oraz programy prozdrowotne dla pracowników powyżej 50 lat. Tymczasem obecna jego wersja różni się od założeń programu z ubiegłego roku. Jego treścią jest zaskoczona Agnieszka Durlik-Khouri,  ekspert ekonomiczny Krajowej Izby Gospodarczej.  W jej opinii,  wszystkie działania, jakie proponuje resort pracy to nic innego jak rozpisane projekty unijne, które i tak byłyby realizowane.  Agnieszka Durlik-Khouri uważa, że  rządowi może się nie udać osiągnięcie zakładanego celu,  czyli tego, by w 2020 r.  pracował co drugi, a nie tak jak teraz,  co trzeci pięćdziesięciolatek.

Najefektywniejsze OFE Polsat i Generali

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych   pierwszy raz w historii przekroczyły 150 mld zł - donosi "Parkiet" (Nr z 06.2009 r.). Gazeta szacuje, że od początku 2009 r.  wzrosły one o 13,5 mld zł  i  sięgają już 151,6 mld zł . Gazeta wylicza, że OFE  otrzymały w tym czasie z ZUS nieco  ponad 9,1 mld zł OFE, a  przynajmniej około 4,5 mld zł  zarobiły dla klientów.
Jednak pomimo,  że wysokość transferu nie wpływa na sumę aktywów OFE, to w praktyce, przy podsumowaniu miesięcznych wyników, chwilowo je obniża - pisze dziennik, przypominając, iż na koniec maja br. aktywa funduszy emerytalnych wynosiły niewiele ponad 147 mld zł. "Parkiet" podaje, że w przypadku klientów zmieniających OFE,  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych najpierw ściąga przekazywane środki, a dopiero potem je rozlicza. Fundusze emerytalne zaksięgowały więc przelewy dopiero 1 czerwca br. I tak  najwięcej,  bo prawie 135 mln zł,  pozyskała z transferów Axa. Ale  najwięcej aktywa wzrosły - o blisko  16 proc. - w  OFE Polsat, choć sam fundusz na transferze stracił. Według "Parkietu", Polsat zarobił  na wzrostach na giełdzie (od początku 2009 r. do końca ub. tygodnia jednostki funduszu zdrożały o 10,1 proc.). Na drugim miejscu uplasował się  Generali.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT