Zmiany w ustawie emerytalnej czekają tylko na podpis Prezydenta RP

Sejm potrzebował zaledwie tygodnia na przegłosowanie ustawy obniżającej składkę do OFE. Ma ona spaść od 1 maja br. z obecnych 7,3 do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostanie zapisane na koncie w ZUS i wydane na obecnych emerytów - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 31.03.2011 r.). Zdaniem dziennika,  "dzięki temu państwo nie będzie musiało pożyczać w tym roku prawie 10 mld zł. A do 2020 r. - nawet ponad 190 mld zł". Przepadł wniosek PiS o odrzucenie ustawy. Z   kolei w głosowaniu ustawę poparło 55 senatorów PO, przeciw było 33, a jeden wstrzymał się od głosu. "GW" dodaje, iż  ustawę musi jeszcze podpisać prezydent, który ma  21 dni na podjęcie decyzji po tym, gdy ustawa przyjęta przez parlament wpłynie do kancelarii. Według minister Ireny Wóycickiej z Kancelarii  Prezydenta RP,  Bronisław Komorowski podejmie decyzję "bez zwłoki, jak tylko będzie przekonany co do zasadności swojej decyzji". Minister Wójcicka uważa, że  "nie ma podstaw do zawetowania ustawy", ani "powodów do skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego". Prezydent ma spotkać  się jeszcze w tej sprawie z byłym prezesem Trybunału Jerzym Stępniem i innymi prawnikami, którzy zaapelowali do Komorowskiego o skierowanie ustawy do TK - pisze "Wyborcza".

OFE będą mogły inwestować w nowe kategorie lokat

Już niedługo  OFE będą mogły inwestować w nowe kategorie lokat – w  bezpieczne rynkowe instrumenty finansowe, które "nie będą powiększać długu publicznego” - zapowiedział Michał Boni, szefa doradców premiera. Według  ministra Boni - podaje "Parkiet" (Nr z 01.04.2011 r.) - chodzi m.in. obligacje infrastrukturalne oraz instrumenty, które będą wspierały rozwój kredytu hipotecznego, a wiec  obligacje infrastrukturalne, czy  listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Dziennik twierdzi, iż w  ciągu dwóch miesięcy projekt powinien  być gotowy "merytorycznie".  
Ponadto, przyjęte w ostatnich dniach przepisy, które obniżają składkę do OFE wprowadzają  nowe limity inwestycji, m.in. zaangażowania w akcje. W 2020 r. ma on wynieść 62 proc. wobec obecnych 40 proc., a docelowo w 2034 r. maksymalny udział tych papierów ma wynieść 90 proc. Oddzielny jest także limit na akcje NFI i kwity depozytowe (po 10 proc.). Zdaniem Pawła Klimkowskiego, członka zarządu Aviva PTE - pisze gazeta -  należałoby zmienić jeszcze inne limity. Dziś fundusz może posiadać maksymalnie 10 proc. akcji spółki w przypadku gdy wartość tej inwestycji to więcej niż 1 proc. aktywów. Ponadto, dla  branży emerytalnej  większe znaczenie miałoby zwiększenie możliwości inwestowania OFE za granicą. Fundusze  od dawna "apelują też o możliwość inwestycji w instrumenty pochodne do zabezpieczenia np. ryzyka kursowego. Popiera to także m.in. NBP" - podkreśla "Parkiet".

Przeciętna emerytura wypłacana z OFE wynosi 89 zł

W 2009 r. ruszyła wypłata pierwszych świadczeń z kapitałowej części systemu emerytalnego wprowadzonego w 1999 r. — podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 01.042011 r.).  Z II filara wypłacana jest kobietom tzw. okresowa emerytura kapitałowa, którą ZUS wylicza na podstawie danych z OFE i dostarcza emerytom. Dziennik pisze, powołując sie na dane  Komisji Nadzoru Finansowego, iż na koniec 2010 r.  emerytury okresowe  pobierało 775 osób.  Natomiast OFE  łącznie  wypłaciły w ub.r.  493,7 tys. zł świadczeń (przeciętna miesięczna wysokość wypłaconego świadczenia wyniosła 89 zł).  Zdaniem gazety, jest to niewiele.  Nie bez znaczenia jest bowiem okres oszczędzania w funduszu, to jak pieniądze pomnażał OFE, . wysokość zarobków i to, czy przez cały czas oszczędzania osoba odprowadzała składki emerytalne do ZUS. Według gazety, przeciętnie najwyższą emeryturę wypłacały fundusze ING i Allianz -  odpowiednio 127,84 i 125,96 zł. Najniższe z kolei wypłacał Polsat — mniej niż 35 zł.
"Rzeczpospolita" przypomina,  że "jeśli na koncie w II filarze osoby przechodzącej na emeryturę uzbierała się bardzo niska kwota, otrzymuje ona świadczenie wyłącznie z ZUS. Emerytura okresowa jest bowiem przyznawana wtedy, gdy oszczędności zgromadzone w II filarze nie są niższe od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego". Zaś  panie, które urodziły się między 1949 a 1953 r.  mogą się zdecydować na tzw. emeryturę mieszaną tylko z ZUS, nawet jeśli uzbierały dużo w OFE. Wówczas ich oszczędności z II filara są przenoszone do ZUS - twierdzi dziennik.

Będzie konsolidacja OFE ?

Nowe przepisy o funduszach emerytalnych  za rok lub dwa doprowadzą do przejęć niektórych funduszy. W opinii "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 01.04.2011 r.),
zmniejszenie składki przesyłanej do OFE najmocniej zaszkodzi małym funduszom, które mogą  dysponować zbyt małymi aktywami, aby "działalność zarządzającego nim PTE miała sens ekonomiczny" .  Do najmniejszych na rynku należą zaś OFE Polsat, Warta i Pekao.
Jak podkreśla "DGP", zmniejszony wpływ składki spowoduje zmniejszenie  się przychodów PTE, które otrzymują prowizje od składki. Na znaczeniu zyska wiec opłata za zarządzanie majątkiem – 0,6 proc. aktywów rocznie. "Najmniejszy na rynku, OFE Polsat, na koniec ubiegłego roku miał jedynie 2 mld zł aktywów. Dwa kolejne zgromadziły niewiele ponad 3 mld zł" - wylicza gazeta i dodaje, że wprawdzie  spadek przychodów zostanie częściowo zrównoważony przez mający wejść w życie od 2012 r.  zakaz akwizycji (w niektórych PTE wydatki na ten cel sięgają 1/3 kosztów). Jednak odsunie się w czasie moment, gdy właściciele odzyskają wyłożone na stworzenie PTE pieniądze i część. akcjonariuszy "Może uznać, że nie ma sensu czekać na zwrot i lepiej będzie po prostu sprzedać towarzystwa".
"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, powołując się na informacje z rynku,  że kilka PTE ,np. Aegon lub Axa, jest zainteresowanych ewentualnym kupnem jednego z rywali.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT