Znowelizowano ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Sejm jednogłośnie znowelizował  ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Nowela umożliwia  Pracowniczym Funduszom Emerytalnym przyjmowanie  składek od zagranicznych pracodawców - podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 29.07.2011 r.). Składki te będą przekazywane w całości lub w części na pokrycie tzw. ryzyk biometrycznych lub gwarancji na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń na życie."Biometryczne rodzaje ryzyka, to śmierć, niepełnosprawność lub długowieczność" - wyjaśnia "GU". Ustawa określa m.in., że pracowniczy fundusz emerytalny może wybrać zakład ubezpieczeń na życie, do którego będzie przekazywać składki (w całości lub w części) pracowników zagranicznych na pokrycie ryzyk o charakterze biometrycznym lub gwarancji wyników inwestycyjnych oraz poziomu świadczeń. W ustawie zawarto też przepisy określające szczegółowo warunki umowy z zakładem ubezpieczeń oraz wskazano przyczyny zerwania tej umowy. Ponadto, aktywa związane z wykonywaniem umowy z zakładem ubezpieczeń na życie nie będą przedmiotem egzekucji skierowanej przeciw zakładowi ubezpieczeń, nie będą też objęte postępowaniem układowym ani nie wejdą w skład masy upadłościowej zakładu
Ustawa dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych. Zacznie ona obowiązywać 1 stycznia 2012 r.

Kłopoty pracowników z przechodzeniem na pomostówki

Osoby pracujące w szczególnie szkodliwych warunkach lub wykonujące niebezpieczny zawód mają problem z wcześniejszym  zakończeniem aktywności zawodowej. System emerytalny ogranicza taką możliwość pracownikom często zmieniającym rodzaj wykonywanej pracy - trudno im  udowodnić staż, uprawniający do wcześniejszej emerytury.  Związki zawodowe przekonują, że "złe prawo odbiera młodym pracownikom prawo do pomostówek" - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 26.07.2011 r.). Według gazety, "tylko osoby, które rozpoczęły pracę w jednym zawodzie i do przejścia na emeryturę nie zmienią go, mają szansę na świadczenie nawet o 10 lat wcześniej niż pozostali pracownicy". Na przykład  ZUS odmówił " zliczenia dwóch rodzajów pracy, z których każdy osobno uprawnia do wcześniejszej emerytury pod warunkiem, że uda się w nim przepracować 15 lat" – podaje "DGP", powołując sie na przypadek  Włodzimierza Jakubowskiego z Warszawy.
Zdaniem Wiesławy Taranowskiej, wiceprzewodniczącej OPZZ, "problemem są zasady sumowania różnych prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jedne można dodawać, a drugich nie".
DGP" pisze, iż  ustawodawca "wprowadzając możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury dokonał podziału wszystkich prac na te wykonywane w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (...) właśnie ten podział uniemożliwia ZUS zsumowanie okresów pracy z różnych wykazów".

W lipcowym losowaniu do OFE w ZUS wzięło udział ponad 109 osób

W  lipcowym losowaniu  osób do funduszy emerytalnych w ZUS wzięło udział w sumie ponad 109 tys. osób. Spośród nich po 15 tys. 610 nowych klientów trafiło do funduszy: Generali, Axa, PKO BP Bankowy, Nordea, Allianz i Aegon (o 5 klientów więcej zyskał Pocztylion) - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 29.07.2011 r.). Według gazety, przyszłego roku liczba osób biorących udział w losowaniach może radykalnie wzrosnąć. Albowiem od 2012 r. ma być zakazana akwizycja do funduszy emerytalnych, a to oznacza,  że akwizytorzy nie będą mogli już aktywnie pozyskiwać klientów.
Dziennik przypomina, iż  ZUS dwa razy w roku przeprowadza losowania do OFE  dla osób, które nie wybrały same funduszy. Losowania odbywają się ostatniego dnia roboczego stycznia i lipca.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT