A może polisa od sportowej porażki

Sportowcy mogą się także ubezpieczyć od... porażki – informuje „Gazeta Prawna” (Nr z 11.08.2008 r.). Ubezpieczenia dla sportowców co coraz bardziej popularne – zarówno dla sportowców uprawiających sport zawodowo - jak i i dla amatorów. Według „Prawnej”, bardzo ciekawy jest tutaj zakres ochrony. Obejmuje on nie tylko zdarzenia takie, jak śmierć, całkowitą trwałą niezdolność do pracy czy całkowitą okresową niezdolność do pracy. Polisa może pokrywać również koszty pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczenia od sprawcy/zakładu ubezpieczeń, koszty fachowej pomocy medycznej (m.in. dentystycznej), koszty rehabilitacji, a nawet zwrot składki członkowskiej klubu sportowego lub opłat uiszczonych za udostępnienie obiektu (jeżeli ubezpieczony nie może dalej trenować). „Prawna” radzi, aby zawierając umowę jednak upewnić się , czy ogólne warunki ubezpieczenia nie wyłączają śmierci w czasie zawodowego uprawiania swojej dyscypliny sportu (uczestnictwa w zawodach). Dziennik podkreśla, że ciekawym elementem ubezpieczenia sportowego jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała innego zawodnika w wyniku niezachowania należytej ostrożności ). Według „GP”, zachodnie firmy ubezpieczeniowe oferują także bardzo szeroki zakres ubezpieczeń dla klubów sportowych - umowy obejmujące ubezpieczeniem NNW wszystkich sportowców klubu, ubezpieczenia majątku klubu itp.

Bardzo popularne są również ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w podróży - obejmujące zawodników, działaczy, bagaż, lecz też przewidujące świadczenia na wypadek odwołania lotu lub porwania statku powietrznego. Występują także ubezpieczenia związane z administrowaniem klubem czy specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe dla np. bokserów, zapaśników, koszykarzy itp.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT