Baza Zdarzeń i Szkód pomoże w walce z przestępcami ubezpieczeniowymi

Kosztem 6,8 mln zł powstanie baza danych służąca walce z przestępcami ubezpieczeniowymi . Jak informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 23.01.2014 r.), powołując się na komunikat  Polskiej Izby Ubezpieczeń. Według portalu,  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wraz z PIU uruchomią "Bazę Zdarzeń i Szkód".  Ma ona zawierać  dane o ubezpieczeniach majątkowych (poza komunikacyjnymi, dla których baza funkcjonuje już w UFG) oraz informacje o ubezpieczeniach na życie. "Głównym zadaniem bazy będzie identyfikacja przypadków wielokrotnych roszczeń dotyczących potencjalnie tego samego zdarzenia ubezpieczeniowego. Chodzi o sytuacje, w których wyłudzenie świadczenia polega na zgłoszeniu kilka razy tej samej szkody w różnych zakładach ubezpieczeń." - podaje "Bankier.pl". PIU szacuje, iż  wzrost wykrywalności wyłudzeń dzięki wprowadzeniu bazy wyniesie w ciągu pierwszych trzech lat jej funkcjonowania blisko  5,7 mln zł dla ubezpieczeń na życie oraz około 11,1 mln zł dla ubezpieczeń majątkowych (bez komunikacyjnych) . W opinii Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu PIU, "zakłady ubezpieczeń będą aktywnie korzystać z nowego narzędzia, które pomoże ograniczyć koszty wyłudzeń odszkodowań i wyeliminować patologie (...)  pierwsze, pilotażowe uruchomienie BZS powinno nastąpić w pierwszej połowie tego roku". Portal podaje, iż  funkcję administratora danych pełnić będzie PIU, natomiast  funkcje procesowe (tzw. procesora danych) pełnić będzie zaś UFG. Natomiast zapytania do bazy składać będą mogły wyłącznie ubezpieczyciele oraz oddziały  towarzystw, które przystąpią do projektu - twierdzi "Bankier.pl".Dane zawarte w BZS "będą objęte tajemnicą ubezpieczeniową i na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie będą mogły zostać udostępnione innym podmiotom niż zakład ubezpieczeń, PIU oraz UFG".  Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG , uważa, iż " skorzystanie z istniejącej infrastruktury UFG będzie znacznie tańsze, niż budowanie nowej". Projekt BZS spełnia wszelkie wymogi prawne - założenia budowy bazy zostały przekazane do GIODO.
Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF wyraził poparcie dla budowy BZS, "zaznaczając, że projekt ten jest zbieżny z ustawowymi działaniami urzędu nadzoru".

O wyborze polisy komunikacyjnej OC wciąż decyduje cena

Coraz większa konkurencja oraz możliwości szybkiego porównania cen polis komunikacyjnych  OC sprawiły, że ich poziom się wyrównał, a ubezpieczyciele szukają innych sposobów na przekonanie do siebie konsumentów - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.01.2013 r.).Zdaniem Marcina Meklera z firmy Sollers Consulting, szczególnie agresywnie działają nowe firmy, które dopiero wchodzą na rynek i nie mają własnej bazy klientów. W jego opinii, aspekt cenowy ciągle dominuje  przy podejmowaniu decyzji  o wyborze ubezpieczenia, jednak coraz ważniejsza jest  jakość   tego, co otrzymuje ubezpieczony. Ponadto,  pojawiające się  porównywarki ubezpieczeniowe - pisze gazeta - powodują u klientów większą świadomość cen, jak  i warunków ubezpieczenia. Szansą  na pozyskanie nowego klienta i  poprawienie  wizerunku  w oczach kierowców są systemy likwidacji szkód. Na wdrożenie nowego systemu likwidacji szkód zdecydowała się m.in. Warta. W firmie trwa obecnie pilotaż systemu - podaje gazeta.  "Jest to kompleksowa platforma obsługi likwidacji szkód, która ma za zadanie usprawnić przede wszystkim procesy po stronie ubezpieczyciela i zapewnić, żeby kierowcy, którzy zgłaszają szkody, zarówno z ubezpieczeń OC, jak i AC, byli obsługiwani szybciej i przede wszystkim, żeby poprawić efektywność" wyjaśnia "DGP".   Warta  nie ujawnia  wprawdzie, o ile proces likwidacji zostanie przyspieszony, ale "przełoży się to na zauważalny wzrost jakości po stronie obsługi klientów". Warta liczy na to, że klienci docenią zmiany.

Jak działa szkolne NNW podczas wyjazdów na zimowe wakacje

W opinii "Rzeczpospolitej"(Nr z 23.01.2014 r.), szkolna polisa  NNW nie wystarczy dziecku wyjeżdżającemu na ferie zimowe. Ubezpieczenie to zapewnia  na ogół niewysokie  odszkodowanie np. w razie złamania nogi na stoku. Natomiast nie pokrywa kosztów leczenia ani transportu medycznego - pisze dziennik. Warto pamiętać, iż  istnieje  ryzyko, że dziecko swoim zachowaniem doprowadzi do wypadku, w którym poszkodowanym będzie np. inny narciarz. "A za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice' - podkreśla gazeta. Podczas wyjazdów narciarskich czy uprawiania innych sportów zimowych, zwłaszcza za granicą,  potrzebna jest  więc polisa z odpowiednio dobranym zakresem ubezpieczenia (oprócz NNW powinna obejmować OC, koszty leczenia, transportu medycznego czy  ratownictwa; również usługi assistance).Albowiem w razie wypadku koszty  mogą sięgnąć nawet 100 tys. zł.
Warto pamiętać, iż w przypadku wyjazdów zorganizowanych, ubezpieczenie zapewnia  organizator. Jednak taka polisa najczęściej ma niewysoką sumę ubezpieczenia - ostrzega "Rz". Tymczasem  za rozbudowany pakiet ubezpieczeń na tygodniowy wyjazd zapłacimy kilkadziesiąt złotych.
Gazeta radzi, iż jeśli  już dojdzie do wypadku lub dziecko zachoruje,  należy możliwie jak najszybciej poinformować o tym ubezpieczyciela za pośrednictwem centrum pomocy. Numer telefonu znajduje się na polisie; centra działają non stop przez siedem dni w tygodniu.

Warto mieć polisę na ryzyka pogodowe

Pogoda jest na swój sposób kapryśna o każdej porze roku. I choć wszyscy wiemy, że w styczniu jest mróz, a jesienią pada i wieje, to i tak często nie radzimy sobie z sytuacjami, które co roku zdarzyć się po prostu muszą. Poślizgi na jezdni, zalane piwnice czy wybite przez wiatr szyby to w branży ubezpieczeniowej codzienność- pisze   "Prnews.pl" (www.prnews.pl z 24.01.2014 r.) . Zdaniem Anny Materny z Gothaer TU S.A., przy pomocy ubezpieczenia nie zapobiegniemy co prawda szkodom związanym z pogodą, ale zminimalizujemy ich konsekwencje. Zadaniem finansowej rekompensaty, " jest przywrócenie stanu sprzed szkody, czyli m.in. wsparcie naprawy wgniecionej karoserii, odbudowy nieruchomości czy opłacenie rehabilitacji".  Najbardziej  potrzebne polisy związane z kaprysami aury to ubezpieczenie domu na wypadek powodzi, polisa NNW od wypadków, autocasco na śliską jezdnię i mocny wiatr czy assistance, kiedy  auto nie chce odpalić - wylicza "PRnews.pl".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT